Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№09-10
Березень 2018
Тема номера:
Облік цінних паперів
Від редактора:

Шановні читачі!
Календарна весна почалася зі снігопаду, проте на тлі снігової негоди є й приємний момент – блокування реєстрації податкових накладних із 1 березня не запрацювало. Це не означає, що ця процедура не діятиме взагалі, – діятиме, просто пізніше. Мінфін працює в цьому напрямі (щопра...
Читати далі...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Актуальний коментар
Облікові тонкощі безоплатної передачі ОЗ від однієї установи іншій

лист Мінфіну від 05.01.2018 р. № 35200-02-2/609  

Поліпшення орендованих ОЗ бюджетники амортизують прямолінійно: зміни в методрекомендаціях

наказ Мінфіну "Про внесення змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору" від 28.12.2017 р. № 1169 

Коригування середнього заробітку в разі переведення на іншу посаду

лист Мінсоцполітики від 30.08.2017 р. № 2287/0/101-17/28 

Бюджетникам: оприбуткували лишки після ліквідації ОЗ – складіть "натуральну" довідку

лист ДКСУ від 23.01.2018 р. № 16-08/75-1420  

Особливості справляння ренти за ліс у 2018 році

лист ДФС від 01.02.2018 р. № 3000/7/99-99-12-03-04-17 

Коли подавати "держдивідендний" розрахунок до ДФС

роз'яснення з розділу 102.09 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

За яким КЕКВ оплатити послуги технагляду під час будівництва

лист ДКСУ від 15.01.2018 р. № 16-08/52-1023 

"Встигнути все" – колишнім спецрежимникам надано другий шанс для відновлення реєстраційного ліміту

лист ДФСУ від 26.02.2018 р. № 5715/7/99-99-15-03-02-17 

"Держдивідендний" розрахунок із помилками: як виправити та чи будуть штрафи

роз'яснення з розділу 102.23.02 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Як виправити помилки в "неприбутковому" звіті: відповідають податківці

роз'яснення з розділу 102.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Як бюджетникам обліковувати нематеріальні активи, отримані в користування

лист Мінфіну від 28.04.2017 р. № 35220-07-27/11842 

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років – тільки за наявності медичної довідки!

лист Держпрпаці від 11.12.2017 р. № 5605/4/4.7-ЗВ-17 

Чи поширюються готівкові обмеження на внески до статутного фонду

роз'яснення з розділу 109.13 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Коли банк не несе відповідальності за несвоєчасну сплату податків: позиція суду

постанова ВС від 07.02.2018 р. у справі № 808/9458/14 

Тема номера
Операції з векселями: податковий і бухгалтерський облік

Податковий облік операцій з векселями завжди викликав запитання. І оскільки правила оподаткування прибутку стосовно операцій з векселями сформульовано вкрай лаконічно, у статті ми розповімо про облік таких операцій.

Операції з продажу акцій: бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік операцій із продажу акцій має свої нюанси. Адже акції може викупити як саме акціонерне товариство (АТ), так і інша заінтересована особа. У статті розглянемо особливості такого обліку стосовно різних сторін операції.

Операції з облігаціями: облік в інвестора

Інвестор може утримувати придбані облігації до погашення, а може їх продати. Це безпосередньо впливає на бухгалтерський і податковий облік, про що розповімо в статті.

Податковий облік цінних паперів: загальні правила

До порядку оподаткування податком на прибуток операцій із цінними паперами періодично вносять уточнювальні правки. І хоча в 2018 році змін не відбулося, ми вирішили нагадати основні правила податкового обліку будь-яких цінних паперів.

Читати всю статтю...
Операції з розміщення облігацій: облік у емітента

Інвестор може утримувати придбані облігації до погашення, а може їх продати. Це безпосередньо впливає на бухгалтерський і податковий облік, про що ми й розповімо у статті.

Аналітична палітра
МСФЗ 16 "Оренда": початкове визнання

Новий МСФЗ (IFRS) 16, який набирає чинності з 1 січня 2019 року, кардинально змінює правила обліку в орендарів. У статті "МСФЗ 16 "Оренда": визнання оренди й регулювання" ми розглянули сферу застосування стандарту й визнання оренди. Тепер зупинимося на основних новаціях для орендаря.

Оптимізація оподаткування: креативний бухоблік

Під креативним обліком розуміють сукупність законних методів, за допомогою яких підвищується привабливість фінансової звітності для зацікавлених осіб і знижується податковий тягар компанії. Один із напрямів креативного обліку в нас – творче використання альтернативних варіантів облікової політики з метою оптимізації податку на прибуток. У статті розглянемо деякі способи такої оптимізації.

Пов'язані особи в ТЦУ

Згідно з пп. "а" пп. 39.2.1.1 ПКУ господарські операції резидентів України, що здійснюються з пов'язаними особами – нерезидентами, визнаються такими, що можуть мати вплив на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, а, отже, є контрольованими.

Фактор "контрольованості" вказаних операцій означає, що вони підпадають під дію норм про трансфертне ціноутворення, а тому резидентам України, які здійснюють такі операції, слід уміти їх ідентифікувати та своєчасно щодо них звітувати.

При цьому звертаємо увагу на те, що лише господарські операції з пов'язаними особами – нерезидентами можуть визнаватися контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення (оподаткування). Операції ж із пов'язаними особами – резидентами не підпадають під визначення контрольованих операцій, а тому жодного стосунку до трансфертного ціноутворення не мають. Тобто навіть якщо резиденти України визнаватимуться пов'язаними між собою особами, вони не повинні дотримуватися правил про трансфертне ціноутворення, оскільки операції між такими особами не входять до числа контрольованих.

Бухгалтерські будні
Видаємо кошти для госппотреб на корпоративну картку: що пам'ятати бухгалтеру

Організаційні моменти використання підприємством корпоративної платіжної картки (далі – КПК) було описано у статті "Корпоративна платіжна картка: від оформлення до зберігання й обліку". Сьогодні ж поговоримо про особливості використання КПК на підприємстві.

Поповнюємо робочий гардероб, або Як відобразити в обліку підприємства витрати на спецодяг

Для захисту працівників деяких категорій професій від шкідливого впливу середовища роботодавець зобов'язаний попіклуватись про заходи безпеки, серед яких одне з перших місць посідає придбання спецодягу. Обліковий аспект цього питання, як завжди, за бухгалтерами. І хоча ця тема загалом не нова, проте освіжити в пам'яті зайвий раз не завадить.

Дискусійний клуб
Відпускні без резерву: чим це загрожує та чи можна "врятувати" витрати?

До редакції надійшло запитання читача: "У 2017 році ми виплачували відпускні за минулі періоди. Але оскільки до 2015 року резерв відпусток не формувався, то ці відпускні не потрапили до витрат, а скоригували рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" у бухобліку. Чи є спосіб показати їх у витратах бухгалтерською довідкою, наприклад через уточнення, як виправлення помилки 2015 року?".

Подібне запитання нині ставлять безліч бухгалтерів, які протягом багатьох років ігнорували норми про створення забезпечення на виплату відпусток. Що ж, з'ясуймо, чи можна вийти з цієї ситуації без втрат.

Читати всю статтю...
Використовуємо положення МСФЗ 9 на практиці

Положення МСФЗ 9 в українському варіанті досить складні для розуміння та використання. Тому, якщо є потреба скористатися ними, слід чітко розуміти питання, на яке необхідно знайти відповідь. Пошуку відповіді на одне з таких питань: перекласифікація факторингових операцій за МСФЗ і відображення таких операцій в податковому обліку, ми й присвятимо цю статтю.

Бюджет
Вбрання без шику: обліковуємо витрати на спецодяг для працівників установи

Продовжуючи тематику, розпочату в публікації "Поповнюємо робочий гардероб, або Як відобразити в обліку підприємства витрати на спецодяг", розглянемо бюджетну специфіку цього питання.

Підприємець
Робота з POS-терміналом: що потрібно знати підприємцю

Переваги безготівкових розрахунків для будь-якого бізнесу беззаперечні. Підприємства-загальносистемники вже давно економлять кошти і час, використовуючи платіжні термінали. Однак малий бізнес досі з насторогою придивляється до такої форми оплати. При цьому більшість таки використовує в роботі саме POS-термінали. Тож у статті ми розглянемо основні питання, з якими фізичним особам – підприємцям і юрособам-єдинникам слід бути ознайомленими, починаючи роботу з платіжними терміналами.

Особливості використання підприємницького й особового рахунка ФОП

Для регулювання діяльності ФОП-єдинників законотворці виділили аж цілий розділ у ПКУ. Як виявилось, недаремно. Адже майже все, що робить підприємець, регулюють окремі правила. Не є винятком і робота підприємця з банківськими рахунками. Чи можна зарахувати виручку на особисту картку? Як поповнити власними коштами підприємницький рахунок? Як не отримати штрафи й залишитися в правовому полі? Відповіді на ці запитання знайдете нижче.

Бухгалтеру на замітку
Відрядження в межах України: витрати на проїзд і найм житла

Перелік дозволених витрат у відрядженні визначає ПКУ, і, власне, у ньому не встановлено обмеження розміру таких витрат. Іншого ж нормативно-правового акта, який визначав би порядок відшкодування таких витрат, немає. Саме тому й виникає чимало запитань, прямих відповідей на які в нормативно-правових актів не знайдемо. Тож розберімося разом, які витрати у відрядженні можна компенсувати, на підставі яких документів, у яких сумах і коли їх не оподатковують.

Добові на відрядження в межах України: скільки можна видавати й коли оподатковувати

Досить часто виникають питання стосовно того, яку суму добових може встановити підприємство для працівників. Як їх виплачувати, коли працівник повернувся з одного відрядження й того самого дня відбув у наступне? Чи можна виплатити добові, якщо інших підтвердних документів, крім наказу про відрядження, немає. Тож знайдімо відповіді на ці питання разом.

Відрядження в межах України та за кордон: організаційні питання

Нині немає нормативно-правового акта, який би визначав порядок направлення працівників у відрядження госпрозрахунковими підприємствами. Тому виникає безліч питань, а саме: за скільки днів можна видати аванс на відрядження; коли треба його повернути, якщо відрядження не відбулося; чи надавати інші дні відпочинку замість днів вибуття у відрядження (прибуття з нього), якщо вони збігаються з вихідними. З'ясуємо.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua