Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Вартісний критерій для бюджетних ОЗ: орієнтуємось на первісну вартість
Роман Карп'юк, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Документ:

Кому читати:

бюджетним установам та організаціям

Що сталося:

уточнили, які витрати на придбання матеріальних активів сформують їх первісну вартість і в подальшому вплинуть на визнання їх об'єктами ОЗ за вартісним критерієм

Незважаючи на те, що в коментованому листі йдеться виключно про загальновідомі правила формування первісної вартості придбаних матеріальних активів, його назва красномовно свідчить, що розглянуте питання стосується вартісної межі, відповідно до якої установи відносять ті чи інші матеріальні активи до складу ОЗ чи МНМА.

Суб'єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік.

(п. 3 розд. ІІ НП(С)БОдс 121)

Як бачимо, у цьому пункті Стандарту не уточнюється, яку саме вартість слід брати за основу при визначенні згаданого критерію.

Автори листа, хоч і не прямо, указують на те, що в цьому випадку слід орієнтуватись на первісну вартість, яка формується з витрат, понесених установою при придбанні та доведенні матеріального активу до придатного для використання стану.

Пунктом 5 розділу II Стандарту 121 визначено перелік витрат, які включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів у разі придбання за плату, а саме: суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові державного сектору); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

(лист Мінфіну від 24.06.2016 р. № 31-11420-07-10/18593)

1. НП(С)БОдс 121 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua