Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Податкові правила обліку "старих" ОЗ у перехідний період
Роман Карп'юк, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Документ:

Кому читати:

платникам податку на прибуток

Що сталося:

податківці нагадали, яким чином визначати вартість, що амортизується, та строки корисного використання для об'єктів необоротних активів, введених в експлуатацію до 01.04.2011 р. при переході на нові правила нарахування податкової амортизації

У коментованому листі представники ДФС нагадали, що починаючи з 01.04.2011 р. залишкова вартість об'єкта ОЗ у податковому обліку включається до балансової вартості відповідної групи необоротних активів й амортизується до досягнення ліквідаційної вартості.

При цьому починаючи з 1 січня 2015 року під час розрахунку амортизації необоротних активів їхня балансова вартість станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року згідно зі ст. ст. 144 – 146 і 148 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (п. 11 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Водночас слід взяти до уваги, що розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 і пп. 138.3.2 – 138.3.4 ПКУ.

За податковими правилами методи амортизації слід обирати з числа тих, що передбачені П(С)БО, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 ПКУ).

Також на розрахунок амортизації вплинуть встановлені пп. 138.3.3 ПКУ мінімально допустимі строки амортизації основних засобів й інших необоротних активів.

Як відомо, застосовувати їх слід з урахуванням таких умов:

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

(пп. 138.3.3 ПКУ)

Також автори коментованого листа наполягають, що при виборі методу амортизації потрібно спиратись на вітчизняні стандарти навіть тим підприємствам, які ведуть бухоблік за МСФЗ.

Враховуючи зазначене, платник податку, який веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, при розрахунку амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 Кодексу повинен здійснювати нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, зокрема з урахуванням груп та мінімально допустимих строків корисного використання, визначених у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу, та за методами нарахування амортизації, передбаченими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (далі – П(С)БО 7), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, крім "виробничого" методу.

(лист ДФСУ від 09.12.2016 р. № 26763/6/99-99-15-02-02-15)

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. П(С)БО 7 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua