Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Новорічне дежавю: інші податки та збори
Ірина Петрусенко, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Яких ще податків і зборів торкнулися новорічні законодавчі новації, розглянемо в цьому матеріалі.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Розширено коло платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин суб'єктами господарювання, які виконують роботи, для виконання яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (пп. 252.1.6 ПКУ).

Склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнено витратами, пов'язаними з передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням) (пп. 252.9.1 ПКУ).

Також ПКУ доповнено пп. 252.3.3, відповідно до якого об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать, зокрема:

обсяг товарної продукції – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється під час виконання робіт, для проведення яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об'єктів.

Рентна плата за спеціальне використання води

Визначено платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, при цьому з платників виключено вторинних водокористувачів. Зазначені зміни забезпечать спрощення процедури адміністрування рентної плати та значно зменшать кількість платників (зміни буде внесено до п. 255.1 ПКУ, норма набере чинності з 01.01.2018 р.).

Змінено ставки рентної плати за спеціальне використання води (п. 255.5 ПКУ).

Особливості оподаткування в умовах дії угоди про розподіл продукції

Встановлено, що сплата рентної плати за видобуті корисні копалини при реалізації угод про розподіл продукції відбуватиметься до розподілу відповідної продукції (п. 338.1 ПКУ).

Земельний податок

Змінами, внесеними Законом № 1791, звільнено від сплати земельного податку (пп. пп. 282.1.5 та 282.1.6 ПКУ):

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими;

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів.

Встановлено, що:

ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ПКУ);

ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється в розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (п. 277.1 ПКУ).

Крім того, внесено зміни до п. 281.4 ПКУ, відповідно до яких якщо фізична особа, визначена в п. 281.1 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Також розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди, але річна сума платежу, зокрема, не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території (пп. 288.5.1 ПКУ).

Встановлено, що для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що набули відповідного статусу на підставі рішення Кабміну, орендна плата за землю не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки (пп. 288.5.5 ПКУ).

Продовжено до 2023 року звільнення суб'єктів космічної діяльності, зокрема, від сплати земельного податку.

7. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

8. Установити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:

для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 відсотків;

для земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків.

(п. п. 7, 8 підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ)

Податок на нерухоме майно

Звільнено від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку неприбуткових підприємств, установ та організацій, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення.

Не є об'єктом оподаткування:

<...>

ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.

(пп. 266.2.2 ПКУ)

Разом з тим передбачено, що якщо фізичні особи використовують свою житлову нерухомість з метою одержання доходів (здають в оренду, лізинг, використовують у підприємницькій діяльності) або якщо площа належних їм квартир та житлових будинків перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 ПКУ, таким власникам не надаються пільги у вигляді зменшення оподатковуваної площі житлового об'єкта, а також місцева рада не має права надати пільги зі сплати податку на нерухомість з таких об’єктів (пп. 266.4.3 ПКУ).

Також п. 38.6 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено, що з 14 квітня 2014 року й до закінчення проведення антитерористичної операції не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані в зоні АТО та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Нараховані та сплачені платниками за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вважаються надміру сплаченими грошовими зобов'язаннями та підлягають поверненню платнику.

Транспортний податок

Тут об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році – 1200000 грн).

Разом з тим кількість критеріїв для визначення середньоринкової вартості авто, що передбачені пп. 267.2.1 ПКУ, змінено. Виключаються такі критерії, як:

• тип двигуна;

• тип коробки переключення передач;

• пробіг легкового автомобіля.

Натомість додано критерій "тип пального".

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального.

(пп. 267.2.1 ПКУ)

Крім цього, передбачено, що органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 267.6.3 ПКУ).

Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) (пп. 267.6.10 ПКУ).

Судовий збір

Так, з 1 січня 2017 року встановлено нові розміри судового збору.

Законом № 1774 змінено підходи до визначення розміру судового збору, який сплачується під час подання заяв/позовів до суду. Тепер вони залежать не від розміру мінімальної зарплати, а від прожиткового мінімуму працездатних осіб.

Тож судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2017 року становить 1600 грн (ст. 7 Закону про Держбюджет-2017).

Отже, саме від цієї суми тепер й розраховуватиметься розмір судового збору.

Наприклад, за подання юридичною особою позовної заяви майнового характеру слід сплатити 1,5 % ціни позову, але не менше 1600 грн. А якщо позовну заяву до суду подає фізична особа або ФОП – 1 відсоток ціни позову, але не менше 640 грн і не більше 8000 грн (0,4 і 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно).

Також про інші законодавчі новації можна дізнатися із матеріалів видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 01-02 за 2017 рік):

"Новорічне дежавю: ПДВ";

"Новорічне дежавю: податок на прибуток і трансфертне ціноутворення";

"Новорічне дежавю: акцизний податок";

"Новорічне дежавю: ПДФО";

"Закон про Держбюджет на 2017 рік: основні показники";

"Реформа оплати праці: в новий рік – за новими правилами";

"Бюджетний кодекс – 2017: від підтримки місцевих бюджетів до розподілу субвенцій".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua