Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Звітність ФОП на єдиному податку
Ірина Петрусенко, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Платники єдиного податку подають до органів ДФС податкову декларацію платника єдиного податку за підсумками звітного періоду. Оскільки такі звіти є податковими деклараціями, їх заповнення, подання, а також виправлення в них помилок здійснюються за загальновстановленими для податкових декларацій правилами. Про це детальніше поговоримо в статті.

Фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) – платниками єдиного податку Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація) подається до органу ДФС за місцем податкової адреси (п. 296.4 ПКУ).

Окрім традиційного декларування, підприємцям також надано можливість подання декларації з метою отримання довідки про доходи. Така декларація подається за будь-який обраний платником податків період, окрім звітного (річного – для першої, другої груп та квартального – для третьої групи платників єдиного податку) (п. 296.8 ПКУ).

Далі розглянемо особливості подання декларації підприємцями залежно від обраної групи єдиного податку.

Подання звітності платниками єдиного податку першої та другої груп

Платники єдиного податку першої та другої груп подають звітність до контролюючого органу у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ПКУ.

Враховуючи норми пп. 49.18.3 ПКУ, ФОП – платники єдиного податку першої та другої груп подають декларацію протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (у 2017 році – не пізніше 1 березня). Якщо ж останній день подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання декларації відповідно до п. 49.20 ПКУ вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

ФОП – платники єдиного податку першої та другої груп подають річну декларацію, якщо протягом року не допущено перевищення обсягу доходу, та/або самостійно не змінювалася група єдиного податку (п. 296.2 ПКУ).

Подання звітності платниками єдиного податку третьої групи

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п. 294.1 ПКУ).

Тому, враховуючи норми пп. 49.18.2 ПКУ, підприємці ІІІ групи подають декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового кварталу. Якщо ж останній день подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання декларації відповідно до п. 49.20 ПКУ вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем (у 2017 році – не пізніше 9 лютого).

Всі платники єдиного податку – фізичні особи, незалежно від обраної групи, заповнюють декларацію за відповідною формою, затвердженою Наказом № 578.

Заповнення, подання, а також виправлення помилок у деклараціях здійснюються за загальновстановленими для податкових декларацій правилами.

Формою декларації передбачено заповнення відповідних розділів залежно від групи платника єдиного податку, а також розділів, які заповнюються всіма ФОП – платниками єдиного податку незалежно від групи. Дані в декларації наводяться в гривнях без копійок.

Розглянемо порядок заповнення декларації у вигляді порядкового алгоритму.

Заголовна частина

Найменування показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Тип декларації

01

У реквізиті:

01 "Звітна" проставляється позначка "х", якщо подається декларація за звітний період;

02 "Звітна нова" проставляється позначка "х", якщо в поданій раніше звітній декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання;

03 "Уточнююча" ставиться позначка "х", якщо подається уточнююча декларація (з метою уточнення показників поданої раніше декларації пізніше граничного терміну подання);

04 "Довідково" проставляється позначка "х" у випадку, коли декларація відповідно до п. 296.8 ПКУ подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період. У такому випадку у рядку 02 заголовної частини заповнюється показник "місяць" (вказується номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою "довідково")

Податковий (звітний) період

02

Проставляється позначка "х" напроти відповідного звітного (податкового) періоду (I квартал, півріччя, три квартали, рік) та звітний рік (наприклад, 2017).

Звітним (податковим) періодом для платників єдиного податку:

першої та другої груп є календарний рік;

третьої групи – календарний квартал.

У показнику "місяць" рядка 02 вказується номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою "довідково".

Показник "місяць" рядка 02 заповнюється тільки у разі подання декларації з позначкою "х" у рядку 01 "Довідково", яка згідно з п. 296.8 ПКУ подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період

Податковий (звітний) період, який уточнюється

03

Зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється (у разі подання уточнюючої декларації).

Для уточнюючої декларації звітний (податковий) період (рядок 02) та звітний (податковий) період, що уточнюється (рядок 03), заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється

найменування контролюючого органу, до якого подається звітність

04

Вказується найменування фіскального органу, до якого подається декларація

Платник

05

Вказується прізвище, ім'я, по батькові платника єдиного податку згідно з реєстраційними документами

Податкова адреса

06

Відповідно до вимог ст. 45 ПКУ у рядку 06 зазначається податкова адреса ФОП – платника єдиного податку.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси (п. 45.1 ПКУ)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

07

Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

І. Загальні показники підприємницької діяльності

Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)

08

Вказується найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

У платників єдиного податку першої групи у рядку 08 проставляється "0". Також рядок 08 буде з "0" і у тих платників єдиного податку другої та третьої груп, які не мають найманих працівників та не співпрацюють з фізособами за цивільно-правовими договорами.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (пп. 291.4.1 ПКУ)

Види підприємницької діяльності у звітному періоді:

• код згідно з КВЕД;

• назва згідно з КВЕД

09

Зазначаються код та назва видів підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді, відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

Якщо платник єдиного податку здійснював заборонені або не вказані у реєстрі види діяльності, їх також слід зазначати

ІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи

Суми отриманого доходу відображаються наростаючим підсумком з початку року.

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Щомісячні авансові внески, грн. коп.

Платники єдиного податку першої групи відображають суми квартальних авансових внесків, сплачених відповідно до п. 295.1 ПКУ.
Суми квартальних авансових внесків з єдиного податку вказуються у гривнях з двома десятковими знаками після коми

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01

Вказується обсяг доходу (у гривнях з двома десятковими знаками після коми), отриманий єдинником першої групи протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі від здійснення виключно роздрібного продажу товарів з торговельних місць на ринках та/або провадження госпдіяльності з надання побутових послуг населенню (пп. 1 п. 291.4, ст. 292 ПКУ).

До рядка 01 переноситься значення з графи 6 Книги обліку доходів, у межах суми 300 тис. грн протягом календарного року.

Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу в 300 тис. грн, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (пп. 1 п. 293.8 ПКУ)

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді

02

Відображається обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15 відсотків (п. 293.4 ПКУ).

До рядка 02 включається:

• сума доходу, що перевищує обсяг, встановлений пп. 1 п. 291.4 ПКУ у звітному (податковому) періоді (300 тис. грн на календарний рік);

• сума доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку першої групи;

• сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п. 291.6 ПКУ, у звітному (податковому) періоді;

• сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді;

• сума доходу, отриманого платниками першої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в пп. 1 п. 291.4 ПКУ.

До рядка 02 переноситься сума відповідного доходу з графи 8 Книги обліку доходів

ІІI. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи

Суми отриманого доходу відображаються наростаючим підсумком з початку року.

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Щомісячні авансові внески, грн. коп.

Платники єдиного податку другої групи відображають суми квартальних авансових внесків, сплачених відповідно до п. 295.1 ПКУ.
Суми квартальних авансових внесків з єдиного податку вказуються у гривнях з двома десятковими знаками після коми

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

Вказується обсяг доходу (у гривнях з двома десятковими знаками після коми), отриманий єдинником другої групи протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі від здійснення госпдіяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльності у сфері ресторанного господарства (пп. 2 п. 291.4, ст. 292 ПКУ).

До рядка 03 переноситься значення з графи 6 Книги обліку доходів, у межах суми 1 млн 500 тис. грн протягом календарного року.

Платники єдиного податку другої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу в 1 млн 500 тис. грн, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (пп. 2 п. 293.8 ПКУ)

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді

04

Відображається обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15 відсотків (п. 293.4 ПКУ).

До рядка 04 включається:

• сума доходу, що перевищує обсяг, встановлений пп. 2 п. 291.4 ПКУ у звітному (податковому) періоді (1 млн 500 тис. грн на календарний рік);

• сума доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку другої групи;

• сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п. 291.6 ПКУ, у звітному (податковому) періоді;

• сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді;

• сума доходу, отриманого платниками другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в пп. 2 п. 291.4 ПКУ.

До рядка 04 переноситься сума відповідного доходу з графи 8 Книги обліку доходів

ІV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

Суми отриманого доходу відображаються наростаючим підсумком з початку року.

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 2 %

05

Вказується обсяг доходу ФОП – платників єдиного податку третьої групи (платників ПДВ), який оподатковується за ставкою 3 %.

Зазначається дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі відповідно до ст. 292 ПКУ.

До складу доходу також включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПКУ).

Показник рядка переноситься з графи 7 Книги обліку доходів і витрат.

Платники єдиного податку третьої групи, які у податковому (звітному) періоді перевищили обсяг доходу в 5 млн грн, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (пп. 2 п. 293.8 ПКУ)

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 4 %

06

Вказується обсяг доходу ФОП – платників єдиного податку (неплатників ПДВ), який оподатковується за ставкою 5 % (ПДВ включено до складу єдиного податку).

У рядку 06 вказується дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі відповідно до ст. 292 ПКУ.

До складу доходу також включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПКУ).

Показник рядка переноситься з графи 6 Книги обліку доходів.

Платники єдиного податку третьої групи, які у податковому (звітному) періоді перевищили обсяг доходу в 5 млн грн, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (пп. 2 п. 293.8 ПКУ)

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді

07

Відображається обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15 відсотків (п. 293.4 ПКУ).

До рядка 07 включається:

• сума доходу, що перевищує обсяг, встановлений пп. 2 п. 291.4 ПКУ в звітному (податковому) періоді (5 млн грн на календарний рік);

• сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п. 291.6 ПКУ, у звітному (податковому) періоді;

• сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді.

До рядка 07 переноситься сума відповідного доходу або з графи 9 Книги обліку доходів і витрат (для єдинників – платників ПДВ), або з графи 8 Книги обліку доходів (для платників єдиного податку – неплатників ПДВ)

V. Визначення податкових зобов'язань з єдиного податку

Розділ V не заповнюється платником єдиного податку, що подає декларацію з метою отримання довідки про доходи (з відміткою "довідково").

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

Вказується загальна сума доходу єдинника за звітний (податковий) період.

Показник рядка 08 розраховується за формулою:

р. (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

Показник рядка 08 має відповідати сумі підсумкових показників граф 6 і 8 Книги обліку доходів та граф 7 і 9 Книги обліку доходів і витрат за відповідний звітний період

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

Вказується сума податку, розрахована за ставкою 15 %.

Показник рядка 09 розраховується за формулою:

(р. 02 + р. 04 + р. 07) х 15 %

Для перевірки: показник рядка 09 має відповідати добутку суми підсумкових показників графи 8 Книги обліку доходів і графи 9 Книги обліку доходів і витрат за відповідний звітний період і ставки 15 %

Сума податку за ставкою 2 % (рядок 05 х 2 %)

10

Показник рядка 10 розраховується таким чином:

р. 05 х 2 %

Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 х 4 %)

11

Показник рядка 11 розраховується таким чином:

р. 06 х 4 %

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 09 + рядок 10 + рядок 11)

12

Вказується загальна сума єдиного податку за звітний (податковий) період.

Значення рядка 12 розраховується за формулою:

р. 09 + р. 10 + р. 11

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

Зазначається сума єдиного податку, нарахованого за попередній звітний (податковий) період.

До рядка 13 переноситься значення рядка 12 декларації єдинника за попередній звітний (податковий) період.

Авансові платежі з єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої груп у рядку 13 не зазначаються

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)

14

Вказується сума єдиного податку, яку потрібно сплатити до бюджету за результатами поточного звітного (податкового) періоду.

Показник рядка 14 розраховується за формулою:

р. 12 – р. 13

Платники єдиного податку першої та другої груп цей рядок прокреслюють, якщо у звітному періоді не було доходу, з якого необхідно було сплатити 15 %, або не було уточнень попередніх періодів

VІ. Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Розділ VІ заповнюється у разі самостійного виправлення помилок платником податку шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 ПКУ.

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)

15

Переноситься показник рядка 14 декларації того звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

Вказується уточнена (правильна) сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

Заповнюється у випадку, якщо показник рядка 16 більший за показник рядка 15.

У рядку 17 вказується позитивне значення різниці:

р. 16 – р. 15

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

Заповнюється у випадку, якщо показник рядка 15 більший за показник рядка 16.

У рядку 18 вказується позитивне значення різниці:

р. 15 – р. 16

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 71 х 3 % або 5 %)

19

Заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення помилки виникла недоплата єдиного податку, тобто заповнено рядок 17.

Розрахунок суми штрафу проводиться за формулою:

1) якщо помилки виправляються в уточнюючій декларації (пп. "а" п. 50.1 ПКУ):

р. 17 х 3 / 100

або

2) якщо помилки виправляються в поточній декларації (пп. "б" п. 50.1 ПКУ):

р. 17 х 5 / 100

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

20

Заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати єдиного податку до бюджету за минулі періоди (заповнено рядок 17).

У рядку 20 вказується сума пені, що нараховується платником самостійно відповідно до пп. 129.1.2 ПКУ.

Пеня нараховується на суму заниження єдиного податку (рядок 17) за весь період такого заниження і визначається з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на день заниження (абз. 2 п. 129.4 ПКУ).

Виправлення помилок

Помилки в декларації єдиного податку виправляються за загальновстановленими для податкових декларацій правилами:

• до закінчення граничного строку подання декларації за період, показники якого уточнюються, – шляхом подання нової декларації з позначкою "звітна нова";

• після закінчення граничного строку подання декларації за той період, показники якого уточнюються, – через уточнюючий розрахунок або шляхом відображення помилки в декларації за будь-який наступний період.

Для виправлення помилок передбачено розділ VI "Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" декларації єдиного податку, порядок заповнення якого розглянуто вище.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua