Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Декларування доходів фізосіб – 2017: порядок заповнення декларації
Ірина Петрусенко, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

У цьому матеріалі розглянемо особливості та покроковий алгоритм заповнення декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація).

Декларація складається із семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4, і чотирьох додатків до декларації, які подаються на одно- або двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Порядок заповнення декларації та додатків до неї наведено в Інструкції, затвердженій Наказом № 859.

Додатки є складовою частиною декларації та без декларації недійсні. Додатки заповнюються й подаються лише за наявності доходів (витрат), розрахунок яких проводиться в цих додатках.

У декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.

Додатки до декларації

Додаток Ф1 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами" заповнюється, якщо громадянин отримав інвестиційний дохід.*

Детальніше див. матеріал "Декларування доходів фізосіб – 2017: інвестиційний прибуток" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 14-15 за 2017 рік).

Додаток Ф2 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою" заповнюють фізичні особи – підприємці.*

Детальніше див. матеріал "Звітність ФОП на загальній системі оподаткування" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 04 за 2017 рік).

Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) і збереження цих записів протягом установленого строку зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними чи кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень.

Показники в розділах декларації та додатках проставляються в гривнях із копійками.

Достовірність даних декларації та додатків підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Пропонуємо до вашої уваги покроковий алгоритм заповнення декларації.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Тип декларації

1

Проставляється позначка "х":

• у полі "Звітна" якщо декларація подається за звітний період уперше та в передбачені ПКУ строки;

• у полі "Звітна нова" – якщо для уточнення поданої раніше декларації подається повторна декларація до закінчення граничного терміну подання;

• у полі "Уточнююча" – якщо подається уточнююча декларація (для уточнення показників поданої раніше декларації пізніше граничного терміну подання)

Звітний (податковий) період:

2

Якщо подається "звітна" чи "звітна нова" декларація, у полі "Звітний податковий період" рядка 2 арабськими цифрами проставляється рік, за який подається декларація (пп. 2 п. 1 розд. ІІІ Інструкції № 859).

Якщо декларація подається за квартал (ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування), у клітинці "квартал" рядка 2 зазначається номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3 (пп. 2 п. 1 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Звітний (податковий) період, що уточнюється:

2

У разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації в рядку 2 зазначається звітний податковий період, що уточнюється (пп. 2 п. 1 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Розділ ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9)

10

Зазначається загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується за формулою (пп. 1 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859):

р. 10.1 + р. 10.2 + р. 10.3 + р. 10.4 + р. 10.5 + р. 10.6 + р. 10.7 + р. 10.8 + р. 10.9.

У графі 3 зазначається сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів (пп. 1 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 4 зазначається сума ПДФО, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розд. IV ПКУ покладено на податкового агента та/або сплаченого самостійно протягом звітного (податкового) року під час вчинення нотаріальних дій (пп. 1 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 5 зазначається сума військового збору, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розд. IV ПКУ покладено на податкового агента (пп. 1 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 6 зазначається сума ПДФО, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розд. IV ПКУ покладено на платника податку (пп. 1 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 7 зазначається сума військового збору, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розд. IV ПКУ покладено на платника податку (пп. 1 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

10.1

Зазначається сума доходів у вигляді заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.1 та пп. 164.2.2 ПКУ (пп. 2 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна

10.2

Зазначається сума доходів від операцій із продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.4 ПКУ, розмір яких визначається згідно з положеннями ст. ст. 172, 173 ПКУ (пп. 3 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 3 зазначається загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче за оціночну вартість такого об'єкта, розраховану органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.

Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче за оціночну вартість цього об'єкта, визначену згідно із законодавством.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче за середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу або не нижче за його оціночну вартість, визначену згідно із законодавством (за вибором платника податку) (пп. 3 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 4 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій із продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (пп. 3 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 5 зазначається сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій із продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (пп. 3 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 6 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування (пп. 3 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У графі 7 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою (1,5 %), визначеною пп 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 3 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

10.3

Зазначається сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, житловий найм (піднайм), розмір яких визначається в порядку, установленому п. 170.1 ПКУ (пп. 4 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859).

У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).

У графі 3 зазначається загальна річна сума доходу, отриманого від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

Об'єкт оподаткування від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не може бути меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу, установлена законодавством щодо оренди землі.

Об'єкт оподаткування від надання в оренду інших об'єктів нерухомості визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не може бути меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, яку затверджує Кабінет Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних і якісних показників, що встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та оприлюднюється в спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

У графі 4 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом із доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

У графі 5 зазначається сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом із доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

У графі 6 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування.

У графі 7 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 4 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)

10.4

Зазначається сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій із цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з положеннями п. 170.2 ПКУ.

У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації.

Значення графи 3 має дорівнювати значенню рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;

значення графи 4 – значенню рядка 4.1 додатка Ф1 до декларації;

значення графи 5 – значенню рядка 5.1 додатка Ф1 до декларації;

значення графи 6 – значенню рядка 4.2 додатка Ф1 до декларації;

значення графи 7 – значенню рядка 5.2 додатка Ф1 до декларації (пп. 5 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Вартість успадкованого чи отриманого в дарунок майна

10.5

Зазначається сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розд. IV ПКУ, розмір якого визначається відповідно до ст. 174 ПКУ.

У графі 4 зазначається сума ПДФО, сплаченого (утриманого) із таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно під час нотаріального посвідчення договору.

У графі 5 зазначається сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно під час нотаріального посвідчення договору.

У графі 6 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування.

У графі 7 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 6 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України

10.6

Зазначається сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ПКУ.

У графі 3 зазначається сума іноземних доходів, перерахована в гривні, з урахуванням норм пп. 164.4 ПКУ.

У графі 6 зазначається сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною п. 167.1 ПКУ.

У графі 7 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 7 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2)

10.7

Зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.

У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2.

У графі 3 вказується додатне значення графи 8 рядка 1 "Усього" розділу I додатка Ф2 до декларації.

У графі 6 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною п. 167.1 ПКУ, і відображена в рядку 1.1 розділу II додатка Ф2 до декларації.

У графі 7 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, і відображена в рядку 2.1 розділу II додатка Ф2 до декларації (пп. 8 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2)

10.8

Зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, згідно зі ст. 178 ПКУ.

У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2.

У графі 3 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу III додатка Ф2 до декларації.

У графі 6 зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною п. 167.1 ПКУ, і відображена в рядку 3.1 розділу III додатка Ф2 до декларації.

У графі 7 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, і відображена в рядку 4.1 розділу III додатка Ф2 до декларації (пп. 9 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Інші доходи

10.9

Зазначається загальна сума інших оподатковуваних доходів, не наведених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з пп. 164.2.17 ПКУ (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ).

У графах 3 – 7 наводиться значення сум річного оподатковуваного доходу, які не зазначені в попередніх рядках декларації, а також суми податку та збору, утримані (сплачені) податковим агентом, і суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (пп. 10 п. 2 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Розділ ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі:
(рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)

11

Зазначається загальна сума інших доходів, які за результатами податкового (звітного) року не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до ст. 165 ПКУ.

Показник визначається за формулою:

р. 11.1 + р. 11.2 + р. 11.3

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року

11.1

Зазначається загальний обсяг доходу фізичної особи – платника єдиного податку, отриманого в результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розд. XIV ПКУ, станом на кінець звітного (податкового) року (пп. 1 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна 

11.2

Зазначаються доходи від операцій із продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до абз. 1 п. 173.2 та п. 172.1 ПКУ не підлягають оподаткуванню (пп. 2 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню

11.3

Зазначається загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до ст. 165 ПКУ (пп. 3 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Розділ ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "УСЬОГО" графи 8 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІІІ додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)

12

Зазначається загальна сума річного доходу, до якої включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи (п. 4 розд. ІІІ Інструкції № 859).

Показник визначається за формулою:

р. 10.1 + р. 10.2 + р. 10.3 + гр. 6 "Усього" р. 1 додатка Ф1 + р. 10.5 + р. 10.6 + "Усього" гр. 8 розд. I додатка Ф2 + "Усього" гр. 9 розд. III додатка Ф2 + р. 10.9 + р. 11

Розділ V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.) 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Категорії витрат

13

Відмічаються позначкою "х" документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до п. 166 ПКУ (пп. 1 п. 5 розд. ІІІ Інструкції № 859).

Категорії витрат:

1 – витрати, понесені відповідно до ст. 175 ПКУ;

2 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.2 ПКУ;

3 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.3 ПКУ;

4 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.4 ПКУ;

5 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.5 ПКУ;

6 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.6 ПКУ;

7 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.7 ПКУ;

8 – витрати, понесені відповідно до пп. 166.3.8 ПКУ

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ)

14

Зазначається загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного (податкового) року, у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до ст. 166 ПКУ (пп. 2 п. 5 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності

15

Зазначається сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до законодавства сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму ПСП за її наявності відповідно до п. 164.6 ПКУ (пп. 3 п. 5 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 14, але не більше рядка 15)

16

Зазначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки.

При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ.

Значення рядка 16 менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації (пп. 4 п. 5 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "–") (графа 4 рядка 10.1 – (рядок 15 – рядок 16) х на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)

17

Зазначається сума, на яку зменшуються податкові зобов'язання з ПДФО у зв'язку з використанням права на податкову знижку (пп. 5 п. 5 розд. ІІІ Інструкції № 859).

Показник визначається за формулою:

гр. 4 р. 10.1 – (р. 15 – р. 16) х ставка податку, визначена п. 167.1 ПКУ.

Розділ VІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)  

18

Зазначається загальна сума податкових зобов'язань із податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10 (пп. 1 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку

19

Зазначається сума, на яку зменшуються податкові зобов'язання з ПДФО у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17 декларації) (пп. 2 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ

20

Зазначається сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з п. 172.6 ПКУ платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, і підтвердних документів про фактичну сплату податку (пп. 3 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18)

21

Зазначається сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з пп. 170.11.2 ПКУ.

Якщо відповідно до норм міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення на зазначених підставах у декларації.

Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Значення рядка 21 декларації не має перевищувати значення рядка 18 декларації (пп. 4 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

22

X

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 – рядок 19 – рядок 20 – рядок 21))

22.1

Зазначається сума податкових зобов'язань із податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Заповнюється, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 – 21 декларації отримано додатне значення (пп. 5 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 18 – рядок 19 – рядок 20 – рядок 21)) 

22.2

Зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року.

Заповнюється, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 – 21 декларації отримано від'ємне значення, і наводиться без знака "–" (пп. 6 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

23

X

Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)

23.1

Зазначається сума податкових зобов'язань із військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (гр. 7 р. 10 декларації) (пп. 7 п. 6 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Розділ VІІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ 

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

24

Зазначається сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (пп. 1 п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

25

Зазначається уточнена сума податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний податковий період, у якому виявлено помилку (пп. 2 п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

26

X

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 – рядок 24, якщо рядок 25 > рядка 24)

26.1

Зазначається сума, на яку збільшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань (значення рядка 25 декларації більше, ніж значення рядка 24).

Показник рядка розраховується за формулою:

р. 25 – р. 24.

У разі заповнення рядка 26.1 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу в рядку 27 декларації (пп. 3 п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 – рядок 24, якщо рядок 25 < рядка 24) (значення вказується без знака "–")

26.2

Зазначається сума, на яку зменшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань (значення рядка 25 декларації менше, ніж значення рядка 24).

Значення рядка 26.2 розраховується як різниця між значеннями рядка 25 та рядка 24, значення наводиться без знака "–" (пп. 4 п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 26.1 х 3 або 5 %)

27

Зазначається сума штрафу, яку платник податку розраховує самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ПКУ.

Якщо платник податку надсилає декларацію з позначкою "Уточнююча", у рядку 27 декларації наводиться штраф у розмірі 3 % суми недоплати (р. 26.1 декларації).

Якщо платник податку відображає суму недоплати в складі декларації, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, у рядку 27 декларації наводиться штраф у розмірі 5 % суми недоплати (р. 26.1 декларації).

Розмір штрафу 3 або 5 відсотків платник податку зазначає в рядку 27 декларації самостійно перед символом "%" (пп. 5 п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ

28

Зазначається сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до пп. 129.1.2 ПКУ (пп. 6 п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 859)

Також на цю тему читайте матеріал "Декларування доходів фізосіб – 2017: порядок подання декларації" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 14-15 за 2017 рік).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua