Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Безоплатне отримання необоротних активів у бюджетників: беремо на облік і нараховуємо амортизацію
Світлана Лістрова, бухгалтер-експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Для бюджетних установ безоплатне отримання необоротних активів – явище досить звичне. Але їх облік значною мірою залежить від того, що саме отримано та від кого: основні засоби (далі – ОЗ) чи інші необоротні матеріальні активи (далі – інші НМА). Для обліку має значення й те, передано й отримано нові необоротні активи чи частково зношені. Про це та інше поговоримо у цій статті.

Безоплатно отримані ОЗ та інші НМА умовно можна розділити на дві групи:

– отримані в порядку внутрівідомчої передачі, тобто в межах головного розпорядника бюджетних коштів від однієї бюджетної установи до іншої;

– отримані від фізосіб і юросіб, зокрема як дарунки і благодійні внески.

Залежно від того, хто саме (бюджетна установа чи інша юрособа, фізособа) безоплатно передає необоротні активи, є певні особливості. Однак спочатку зупинимося на загальних правилах обліку та оформленні отримання необоротних активів, визначених НП(С)БОдс 121 "Основні засоби", Порядком № 1219 і Методрекомендаціями з обліку ОЗ.

Нові правила обліку необоротних активів

З початку 2015 року бюджетні установи застосовують НП(С)БОдс 121 "Основні засоби", яке визначає методологію та правила обліку і для ОЗ, і для інших НМА. Востаннє до нього вносили зміни більше року тому.

Але з 1 січня 2017 року бюджетні установи застосовують новий План рахунків і нову Типову кореспонденцію, а також набули чинності решта НП(С)БОдс. Безумовно, оновлення нормативного законодавства суттєво вплинуло й на облік ОЗ та інших НМА.

Так, змінилася методологія обліку, з'явилися такі поняття як "цільове фінансування", "внесений капітал" та однойменні субрахунки, змінилися правила визнання доходів від безоплатних надходжень, а також почали використовувати різні витратні субрахунки для віднесення сум амортизації.

Тож акцентуємо увагу на основних облікових нюансах, які стосуються, у тому числі, й безоплатно отриманих необоротних активів.

Вартісний критерій

До об'єктів основних засобів відносять необоротні активи, вартість придбання яких перевищує 6000 грн (без ПДВ), а очікуваний строк використання – більше одного року.

До малоцінних необоротних матеріальних активів зараховують предмети, вартість яких не перевищує 6000 грн (без ПДВ) та строк використання – понад один рік (абз. 3 пп. 3.2.3 розд. ІІ НП(С)БОдс 121 "Основні засоби").

Вартісний показник понад 6000 грн (без ПДВ) для віднесення до об'єктів ОЗ застосовують з 10.05.2016 р., а до цієї дати діяв загальний показник – більше 2500 грн (без ПДВ), а для сценічно-постановочних засобів – 5000 грн (без ПДВ) за одиницю, а до 06.08.2013 р. було понад 1000 грн (без ПДВ).

Тому під час внутрівідомчої передачі первісна вартість об'єктів ОЗ, які придбавалися раніше, може виявитися й меншою за 6000 грн, або навіть менше 1000 грн. Таке може бути, адже такі активи відносили до ОЗ за нормами, що діяли на момент їх придбання. Мінфін же вказував у листі від 23.09.2013 р. № 31-08420-07/28-311/301, що вони не підлягають перекласифікації у зв'язку зі зміною вартісних показників.

Цільове фінансування

Введено новий субрахунок 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів", аналога якому раніше не було. На ньому ведуть облік коштів, виділених з відповідного бюджету на придбання (створення) необоротних активів: під час надходження таких коштів їх визнають цільовим фінансуванням, а після введення в експлуатацію необоротних активів цю суму включають до внесеного капіталу.

Внесений капітал

Це нове поняття для бюджетників і щодо його застосування у бухгалтерів виникає чимало запитань. Аби з ним розібратися, звернемося до характеристики субрахунку 5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів". Внесений капітал збільшують:

у разі оприбуткування активів, закріплених на праві оперативного управління за бюджетною установою за рішенням органу управління;

на суму цільового фінансування, призначеного для створення (придбання) необоротних активів і виділеного з відповідного бюджету.

Незважаючи на те, що на 01.01.2017 р. залишки з колишнього субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" було перенесено на субрахунок 5111, аналогію між цими субрахунками проводити не варто. Саме так пропонували зробити Методрекомендації № 1127, але внаслідок такого перенесення на субрахунку 5111 відображається внесений капітал, створений до 01.01.2017 р., частково (а не в повній сумі).

Так, на субрахунку 401 відображалася на 01.01.2017 р. залишкова вартість об'єктів необоротних активів, яка в попередні роки зменшувалася під час нарахування амортизації, а на субрахунку 5111 має відображатися сума внесеного капіталу, яка зменшується тільки в разі списання необоротних активів або їх вилучення (передачі, реалізації) за рішенням органу управління.

Введення в експлуатацію

Починаючи з 2015 року усі витрати, пов'язані зі створенням необоротних активів, включали до капітальних інвестицій в ОЗ чи інші НМА. Для зарахування об'єктів незавершених капітальних інвестицій до складу ОЗ оформлюють Акт введення в експлуатацію основних засобів за формою, затвердженою Наказом № 818. Такий акт складають для об'єктів, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в експлуатацію безоплатно отриманих ОЗ. Так само оформлюють і введення в експлуатацію інших НМА.

Амортизація

Дата введення об'єкта ОЗ в експлуатацію дає старт для нарахування амортизації: амортизацію на ОЗ нараховують з наступного місяця після того, коли об'єкт став придатним до корисного використання і введений в експлуатацію (абз. 3 п. 5 розд. IV НП(С)БОдс 121 "Основні засоби").

Бюджетна установа, яка списує з балансу об'єкт ОЗ або передає його в порядку внутрівідомчої передачі, повинна нарахувати амортизацію у місяці вибуття (абз. 5 п. 5 розд. IV НП(С)БОдс 121 "Основні засоби").

На інші НМА 50-відсоткову амортизацію нараховують у першому місяці використання, тобто в місяці введення об'єкта в експлуатацію, а решту – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) (абз. 1 п. 7 розд. IV НП(С)БОдс 121 "Основні засоби").

Амортизацію тепер нараховують за дебетом субрахунку 8014, а в кінці кожного кварталу закривають витрати на фінансові результати виконання кошторису звітного періоду (субрахунок 5511), який своєю чергою закривають через субрахунок 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" звітного. Торік амортизацію нараховували теж через витратний субрахунок (841), але одночасно зменшували фонд у необоротних активів.

На продовження теми відображення у бюджетному обліку безоплатно отриманих необоротних активів див. статтю "Дарунки і внутрішньовідомча передача ОЗ: облікові нюанси у бюджетників".

1. НП(С)БОдс 121 "Основні засоби" – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

2. Методрекомендації з обліку ОЗ – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

3. План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

4. Порядок № 1219 Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

5. Наказ № 818 наказ Мінфіну "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання" від 13.09.2016 р. № 818.

6. Методрекомендації № 1127 – Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджені наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. № 1127.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua