Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Декларація з податку на прибуток: операції з невиробничими необоротними активами
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Податковий облік операцій із невиробничими необоротними активами раніше зумовлював питання. На початку року правила оподатковування таких активів було уточнено, а тепер ці новації реалізовано в оновленій формі "прибуткової" декларації. У цій статті розглянемо особливості відображення в декларації операцій із невиробничими необоротними активами.

Законодавчі новації

Нагадаємо, що з 01.01.2017 у ПКУ було змінено норми стосовно обліку невиробничих основних засобів і нематеріальних активів.

Зокрема, у пп. 138.3.2 ПКУ з'явилося нове поняття "невиробничі нематеріальні активи", яке означає нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податків.

Крім того, підкоригували й визначення невиробничих основних засобів, якими тепер вважають основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податків (раніше у формулюванні використовували інший термін: "які не використовуються"). Це давало підстави податківцям зараховувати до невиробничих основних засобів ті, які тимчасово не використовуються в господарській діяльності, зокрема й ті, що перебувають на капітальному ремонті або консервації (листи ДФС від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15, від 05.01.2017 р. № 76/6/99-99-15-02-02-15). Тепер такого бути не повинно.

Також було передбачено нові коригування фінрезультату в частині невиробничих основних засобів і нематеріальних активів. Так, згідно з п. 138.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму:

залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (коригування відображається в р. 1.1.3 додатка РІ);

– витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, зарахованих до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Це коригування відображають у р. 1.1.4 додатка РІ.

Ключовим моментом щодо останнього коригування є факт відображення "ремонтних" витрат у бухгалтерському обліку. Тобто на ті поліпшення й ремонти, які збільшують первісну вартість невиробничих основних засобів і нематеріальних активів, коригування не проводять.

Своєю чергою, згідно з п. 138.2 ПКУ фінрезультат зменшують на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів і витрат на їхній ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі зарахованих до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу. Для відображення цього коригування призначено р. 1.2.3 додатка РІ.

Слід взяти до уваги, що це не зовсім чітке коригування спрямовано на вирахування зі складу доходів вартості невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, а також пов'язаних з їх експлуатацією витрат. Таким чином законодавці прагнули оподаткувати податком на прибуток реальний прибуток, отриманий від продажу зазначених об'єктів. Однак, щоб визначити зазначений показник, потрібно в аналітичному обліку вести облік усіх витрат, пов'язаних із ремонтом і поліпшеннями невиробничих основних засобів, у тому числі тих, котрі раніше було внесено до їхньої первісної вартості і зараховано до складу витрат.

Зауважимо також, що, на думку податківців, у разі продажу об'єкта невиробничих основних засобів до 01.01.2017 фінансовий результат до оподаткування збільшували на суму залишкової вартості таких основних засобів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком, і зменшували на суму первісної вартості таких активів, визначеної відповідно до бухгалтерського обліку (див. роз'яснення з розділу 102.13 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Практичні приклади

1

Умова:

Підприємство продає об'єкт невиробничих основних засобів (телевізор) за договірною вартістю за 7800 грн (у т. ч. ПДВ – 1300 грн). У бухгалтерському обліку первісна вартість об'єкта становила 10000 грн, сума нарахованої амортизації на дату продажу – 4000 грн. За час експлуатації щодо такого об'єкта було понесено витрати на ремонт у розмірі 1000 грн (без ПДВ), які було зараховано до складу витрат звітного періоду.

Рішення:

У бухгалтерському обліку ці операції буде відображено так, як показано в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума,

грн

1

Придбано телевізор (об'єкт невиробничих ОЗ)

152

631

10000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ (на підставі податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних)

641/ПДВ

631

2000,00

3

Оплачено телевізор постачальнику

631

311

12000,00

4

Нараховано компенсуючі податкові зобов'язання на підставі абз. "г" п. 198.5 ПКУ

949

641/ПДВ

2000,00

5

Уведено телевізор в експлуатацію

104

152

10000,00

6

Нараховано амортизацію на телевізор

92

131

4000,00

7

Понесено витрати, пов'язані з ремонтом телевізора

92

685

1000,00

8

Оплачено витрати на ремонт

685

311

1000,00

9

Переведено об'єкт до категорії об'єктів, що значаться для продажу

131

104

4000,00

286

104

6000,00

10

Відображено дохід від продажу телевізора

361

712

7800,00

11

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

712

641/ПДВ

1300,00

12

Відображено витрати щодо проданого телевізора

943

286

6000,00

13

Отримано оплату за телевізор

311

361

7800,00

У додатку РІ зазначені операції буде відображено так:

Рис. 1. Фрагмент заповнення додатка РІ

* До цієї суми зараховують первісну вартість телевізора (10000 грн) плюс витрати на ремонт (1000 грн), але відображають її не більше за суму доходу (7800 грн - 1300 грн).

Як бачимо, у періоді понесення витрат на ремонт за рахунок нового коригування буде "виключено" з фінансового результату витрати на проведення ремонту (1000 грн), а в періоді нарахування амортизації – витрати на амортизацію (4000 грн).

Разом, з урахуванням коригувань, у декларації буде показано фінрезультат: (4000 грн - 4000 грн)* + (1000 грн - 1000 грн)** + (6000 грн - 6000 грн)*** + (7800 грн - 1300 грн - 6500 грн)**** = 0 грн.

* Сума амортизації в коригувальному додатку (стор. 1.1.1) мінус сума, відображена в бухгалтерському обліку (враховують у р. 02 декларації).

** Сума ремонту в коригувальному додатку (р. 1.1.4) мінус сума, відображена в бухгалтерському обліку (враховують у р. 02 декларації).

*** Залишкова вартість телевізора в коригувальному додатку (р. 1.1.3) мінус сума, відображена в бухгалтерському обліку (враховують у р. 02 декларації).

**** Сума доходу (за вирахуванням ПДВ), відображена в р. 02 декларації, за вирахуванням первісної вартості плюс витрати на ремонт (але в межах суми доходу).

Отже, у декларації операції з телевізором не вплинуть на податок на прибуток, а в бухгалтерському обліку кінцевий результат таких операцій буде від'ємним (збиток): (7800 грн - 1300 грн) - (4000 грн + 1000 грн + 6000 грн) = -4500 грн.

2

Умова:

Припустимо, що в прикладі 1 телевізор було продано за 15000 грн (у т. ч. ПДВ – 2500 грн).

Рішення:

У такому разі в бухгалтерському обліку дохід буде відображено: Дт 361 Кт 712 – 15000 грн;

податкові зобов'язання з ПДВ: Дт 712 Кт 641/ПДВ – 2500 грн.

Разом у бухгалтерському обліку фінансовий результат становитиме прибуток у розмірі: (15000 грн - 2500 грн) - (4000 грн + 1000 грн + 6000 грн) = 1500 грн.

У додатку РІ в періоді продажу телевізора операції буде відображено так:

Рис. 2. Фрагмент заповнення додатка РІ

* До цієї суми зараховують первісну вартість телевізора (10000 грн) плюс витрати на ремонт (1000 грн).

Разом, з урахуванням коригувань, у декларації буде відображено фінрезультат: (15000 грн – 2500 грн - 11000 грн) + (4000 грн - 4000 грн) + (1000 грн - 1000 грн) + (6000 грн - 6000 грн) = 1500 грн.

Тобто в разі прибуткового продажу об'єкта невиробничих основних засобів результати в бухгалтерському та податковому обліку будуть однакові.

3

Умова:

Підприємство списує об'єкт невиробничих основних засобів (телевізор). Інші дані аналогічні до прикладу 1.

Рішення:

Облік цих операцій наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума,
грн

1

Відображено витрати щодо списання телевізора*

131

104

4000,00

976

104

6000,00

* Проводки з оприбуткування, уведення в експлуатацію, нарахування амортизації та ремонту телевізора аналогічні до прикладу 1.

У додатку РІ ці операції буде відображено так:

Рис. 3. Фрагмент заповнення додатка РІ

Отже, підсумуймо. У бухгалтерському обліку щодо цієї операції буде відображено витрати: 4000 грн + 1000 грн + 6000 грн = 11000 грн.

У декларації, з урахуванням коригувань, буде показано фінрезультат: (4000 грн - 4000 грн) + (1000 грн - 1000 грн) + (6000 грн - 6000 грн) + 11000 грн = 11000 грн.

Таким чином, і в цьому випадку результати в податковому й бухгалтерському обліку збігатимуться.

Також на тему "прибуткової" декларації читайте статті:

"Декларація з податку на прибуток за півріччя: головні новації";

"Декларація з податку на прибуток: операції переоцінки необоротних активів";

"Декларація з податку на прибуток: прискорена амортизація".

Надійний сервіс для підготовки та подання звітності REPORT від ЛІГА:ЗАКОН– без встановлення й оновлень, з актуальними формами та підказками. Допомагає просто й швидко формувати та подавати звіти, реєструвати податкові накладні. Персональний консультант допоможе працювати в сервісі. Діє одна ліцензія для п’яти підприємств, працює 24/7.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua