Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Шукаємо відповіді на проблемні питання: звітність бюджетників за півріччя
Світлана Лістрова, бухгалтер-експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Цьогоріч склалася непроста ситуація: бухгалтерів бюджетних установ лишили наодинці з низкою питань, що виникають під час застосування НП(С)БОдс. Адже багато питань, пов'язаних із застосуванням нових Плану рахунків і Типової кореспонденції, ще не врегульовані. Визнаючи це, Мінфін підготував на початку року зміни до чинних нормативно-правових актів, але минуло вже півроку, а їх так і не прийняли. Тож напередодні подання фінансової та бюджетної звітності за І півріччя зупинімося на тих запитаннях, які нині найбільше хвилюють бухгалтерів.

Чим же керуватися сьогодні бухгалтеру бюджетної установи та де шукати відповіді на свої запитання? Адже Мінфін відмовчується, головні розпорядники самі не знають, що робити, хоча саме вони мали б розробити галузеві методичні рекомендації з бухобліку для підвідомчих установ, які б ураховували специфічність галузевого обліку.

Здавалося б, відповідь лежить на поверхні: потрібно керуватися чинними нормативно-правовими актами. Але, на жаль, їх норми надто суперечливі, не кажучи вже про порядки казначейського обслуговування, які не узгоджуються з вимогами деяких НП(С)БОдс. Які ж із цих документів мають прерогативу?

Який нормативно-правовий акт має пріоритет

НП(С)БОдс – це базові документи, на підставі яких має будуватись облікова політика бюджетної установи. Тому їх норми обов'язкові під час відображення операцій у бухобліку. Деякі положення НП(С)БОдс уточнюються в Методрекомендаціях № 11. Але цей документ не є нормативно-правовим актом, і тому його норми застосовують, якщо вони не суперечать іншим нормативам.

План рахунків і порядок його застосування теж у пріоритеті, оскільки в них наведені характеристики субрахунків, що вказують, який субрахунок коли застосовувати.

Типова кореспонденція, нині – напівмертвий документ, адже половину бухпроводок із нього просто не можна використовувати, оскільки вони не відповідають вимогам НП(С)БОдс.

Визнаючи це, Мінфін радить користуватися проектом змін до Типової кореспонденції, оприлюдненим на офіційному сайті Мінфіну. Однак із цим проектом теж не все добре. Тому спеціалісти Мінфіну рекомендують усім бюджетним установам затвердити власну кореспонденцію субрахунків як додаток до наказу про організацію обліку в бюджетній установі і нею користуватися.

Отже, у бухоблікових питаннях передусім потрібно керуватися положеннями НП(С)БОдс, Планом рахунків і Порядком № 1219. Далі розгляньмо найпоширеніші запитання, що виникають при складанні фінансової та бюджетної звітності.

Фінансова та бюджетна звітність: складаємо за півріччя

Як заповнювати доходи й витрати у "Звіті про фінансові результати" (Форма № 2-дс): наростаючим підсумком чи на певну дату?

У Порядку № 307 мовиться про квартальну звітність, тому й виникає питання: як же заповнювати форми фінансової звітності?

Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що розпочинається 01 січня та закінчується в останній день звітного кварталу (п. 7 р. І Порядку № 307).

З Балансом (форма № 1-дс) усе зрозуміло – його заповнюють станом на 01.07.2017 р.

А Звіт про фінансові результати (Форма № 2-дс) заповнюють наростаючим підсумком за I півріччя. Тобто доходи й витрати відображають, підсумовуючи за період із січня по червень 2017 року.

Чи потрібно щокварталу закривати субрахунок 5511 через субрахунок 5512? Який показник відображати в рядку 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" Форми № 2-дс за І півріччя?

Щокварталу фінансові результати виконання кошторису звітного періоду відображають на субрахунку 5511. У рядку 2390 р. І Форми № 2-дс відображають накопичений фінрезультат за 2017 рік на кожну звітну дату: за I-й квартал, півріччя, 9 місяців. Наприкінці звітного року його закривають на субрахунок 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису".

Отже, на субрахунку 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" відображають фінрезультат звітного періоду, тобто накопичений за I півріччя 2017 року, і, відповідно, сальдо субрахунку 5511 (на 01.07.2017 р.) указують у рядку 2390 р. І Форми № 2-дс за півріччя.

Чи потрібно в графу "Фактичні за звітний період (рік)" форми № 2 і форми № 4 включати суми нарахованої амортизації із субрахунків 8014 і 8114 "Амортизація"?

У графі 9 "Фактичні за звітний період (рік)" форми № 2 наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджені відповідними документами, у т. ч. видатків за несплаченими рахунками кредиторів, нарахованою зарплатою, стипендіями тощо, за мінусом сум, на які коригуються фактичні видатки (на суми відновлення касових видатків, проведених у звітному році, тощо) (п. 1 р. ІІІ Порядку № 44).

У графах "Фактичні за звітний період (рік)" форм № 4-2, № 4-4д та "Фактичні за звітний період (рік), усього" форми № 4-1 відображають фактичні видатки за звітний період у розрізі КЕКВ, тобто дійсні витрати, оформлені та підтверджені відповідними документами, у т. ч. видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою та невиплаченою зарплатою, стипендіями тощо (п. 2 р. ІІІ Порядку № 44).

Але ці норми не мають нічого спільного з визнанням витрат у бухобліку на підставі вимог НП(С)БОдс 135. Згідно з його розділом ІІІ витрати, пов'язані:

• з виконанням установою своїх повноважень, що покриваються за рахунок бюджетних асигнувань, визнають одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання (п. 3.1);

• з наданням послуг (виконанням робіт) із метою отримання власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та додатковою (господарською) діяльністю, – визнаються одночасно з отриманням доходу або виходячи з умов договору та ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції (п. 3.1).

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами (п. 2 р. ІІІ НП(С)БОдс 135). Оскільки амортизація по суті зменшує вартість активу з визнанням її елементом витрат, то немає підстав відносити її до складу фактичних видатків у формах № 2 і № 4.

У бюджетній звітності заповнюють фактичні видатки, а не витрати, визнані в бухобліку. А в поясненнях щодо заповнення розділу ІІІ Форми № 2-дс, наведених у Порядку № 307, узагалі йдеться про фактичні суми виконання (касові видатки) і заповнення цієї форми за методологією складання бюджету (кошторису).

За інформацією Мінфіну, графи "Фактичні за звітний період (рік)" форм № 2 і № 4 є довідковими, і з наступного року таку графу планують вилучити з цих форм бюджетної звітності.

У продовження нашої тематики читайте статтю "Шукаємо відповіді на проблемні питання: бюджетні ОЗ і запаси".

Надійний сервіс для підготовки та подання звітності REPORT від ЛІГА:ЗАКОН – без встановлення й оновлень, з актуальними формами та підказками. Допомагає просто й швидко формувати та подавати звіти, реєструвати податкові накладні. Персональний консультант допоможе працювати в сервісі. Діє одна ліцензія для п’яти підприємств, працює 24/7.

1. НП(С)БОдс 135 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568.

2. План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

3. Типова кореспонденція – Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

4. Порядок № 44 – Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

5. Порядок № 1219 – Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

6. Порядок № 307 – Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

7. Методрекомендації № 11 – Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua