Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Транспортно-експедиторські послуги: особливості обліку
Дмитро Боровенко, консультант з податкового та бухгалтерського обліку

Все на світі може бухгалтер, все на світі знає бухгалтер – так вважає більшість керівників підприємств. І вони частіше за все мають рацію. Але періодично для поновлення власних знань бухгалтеру слід зазирнути до тлумачних постулатів. Ця стаття покликана нагадати бухгалтерам правила обліку транспортно-експедиційних послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону № 1955 транспортно-експедиторська діяльність – підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів. А от транспортно-експедиторська послуга – робота, що безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування. Види транспортно-експедиторських послуг наведено у ст. 8 Закону № 1955.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади (ст. 9 Закону № 1955).

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами можуть бути:

– авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);

міжнародна автомобільна накладна (CMR);

накладна СМГС (накладна УМВС);

– коносамент (Bill of Lading);

– накладна ЦІМ (CIM);

– вантажна відомість (Cargo Manifest);

– інші документи, визначені законами України

Факт надання послуги експедитора під час перевезення підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту призначення (ст. 9 Закону № 1955).

На практиці для оформлення факту надання послуг з перевезення чи експедиторських послуг, окрім документів, зазначених в ст. 9 Закону № 1955, часто використовують і акт приймання-передання послуг. Інколи факт надання послуг оформляють ще й звітом експедитора.

Бухгалтерський облік транспортно-експедиторських послуг

Під час надання послуг з перевезення чи експедирування дохід від надання таких послуг слід показувати на субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". А от собівартість таких послуг з рахунка її формування – 23 "Виробництво" – відносять до витрат через субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" (п. 7 П(С)БО 16 "Витрати").

Якщо експедитор залучає до виконання угоди з надання транспортно-експедиторських послуг третіх осіб, то в такому разі ми маємо справу з відносинами комісії/доручення. Сам експедитор в такому разі буде комісіонером/повіреним. А отже, доходи (витрати), які за договором належать третій – залученій стороні, не потрапляють до обліку експедитора (п. 6.2 П(С)БО 15 "Дохід" та п. 9.1 П(С)БО 16). Так, отримані від перевізника послуги відображатимуться записом – Дт субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" Кт субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Податок на прибуток

Згідно зі ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), сформованого у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до р. III ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці (окрім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Право так діяти (застосовувати зазначену норму) дається не більше ніж один раз протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років (вперше можна за 2015 рік).

Тож, як бачимо, загалом правила визначення доходу під час надання транспортно-експедиційних послуг в податковому обліку ґрунтуються саме на бухобліку. Будь-яких спеціальних коригувань для таких операцій не передбачено. Це означає, що всі доходи та витрати за транспортно-експедиторськими послугами, визнані в бухобліку, братимуть участь у визначенні оподатковуваного прибутку.

Для наочності пропонуємо вам розглянути приклад відображення в бухобліку доходу від транспортно-експедиційної діяльності.

Умова:

Підприємство "Зоря-Транс", платник ПДВ та податку на прибуток на загальних засадах, за договором надає транспортно-експедиційні послуги в межах митної території України. При цьому за дорученням клієнта для перевезення залучається третя сторона – перевізник (платник ПДВ та платник податку на прибуток на загальних засадах). Загальна вартість транспортно-експедиторських послуг становить 132000 грн. (з ПДВ) При цьому вартість послуги з перевезення 120000 грн. (з ПДВ), а експедиторських послуг – 12000 грн. (з ПДВ). За послуги було здійснено передоплату в повному обсязі.

Рішення:

Облік операцій наведено в таблиці.

Таблиця

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Отримано кошти від клієнта за транспортно-експедиційні послуги

311

681

132000,00

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

643

641

22000,00

3

Підприємству "Зоря-Транс" надано третьою стороною послуги з перевезення

685

377

100000,00

4

Відображено податковий кредит з ПДВ за послугами з перевезення

641

377

20000,00

5

Надано клієнту транспортно-експедиційні послуги та послуги з перевезення

361

681

703

685

12000,00

100000,0

6

Розрахунки з ПДВ за наданими послугами з транспортного експедирування та послуг з перевезення

703

681

643

643

2000,00

20000,00

7

Здійснено взаємозалік заборгованостей на суму експедиторських послуг

681

361

12000,00

8

Сплачено за послуги з перевезення

377

311

120000,00

Про здійснення транспортно-експедиторських послуг платниками єдиного податку та оподаткування ПДВ послуг з перевезення дізнайтеся з матеріалів "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН":

"Транспортно-експедиторські послуги і платник ЄП" (№ 24 за 2015 рік);

"ПДВ при наданні послуг з експедирування" (№24 за 2015 г.);

"Послуги з перевезення: особливості оподаткування ПДВ" (№ 24 за 2015 рік).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua