Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Вакцинація працівників: документальне оформлення й облік
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

Напередодні щорічної епідемії грипу підприємства починають думати про вакцинацію своїх працівників. Є також ситуації, коли вакцинація відноситься до обов'язкових заходів. У цій статті видання "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН" розповість про те, як оформити та відобразити такі операції в обліку.

Документальне оформлення

Основними документами, що регламентують загальні питання проведення вакцинації, є Закон № 4004 і Закон № 1645.

Порядок проведення вакцинації викладено в Календарі щеплень – нормативно-правовому акті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення (ст. 1 Закону № 1645).

Вакцинація (щеплення, імунізація) – створення штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини, анатоксину чи імуноглобуліну (п. 5 розд. І Календаря щеплень).

Усі щеплення згідно з Календарем щеплень поділяються на обов'язкові та рекомендовані. Більшість обов'язкових щеплень проводяться в дитячому та юнацькому віці, а дорослі особи (працівники) можуть підпадати під рекомендовані щеплення.

Слід врахувати, що не проведення обов'язкового щеплення є підставою для недопуску особи до роботи за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби (ст. 7, 27 Закону № 4004, ст. 12 Закону № 1645).

Рекомендовані щеплення проводяться виключно за згодою працівника і відмова від їх проведення не впливає на виконання працівником своїх обов'язків. Наприклад, щеплення проти грипу відповідно до розд. ІІІ Календаря щеплень рекомендується робити, зокрема, трудовим колективам підприємств, установ, організацій.

У розд. IV Календаря щеплень також передбачено проведення щеплень:

• на ендемічній території – території, у межах якої протягом тривалого часу реєструються непоодинокі випадки захворювання населення певною інфекційною хворобою;

• на ензоотичній території – території, у межах якої протягом тривалого часу реєструються непоодинокі випадки захворювання населення певною інфекційною хворобою, переносником якої є тварина;

• за епідемічними показаннями – показаннями до проведення активної імунопрофілактики, що не передбачена вакцинацією за віком, у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації або загрози її виникнення, а також при можливому ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції.

Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на ендемічних та ензоотичних територіях приймають головний державний санітарний лікар України, головні державні санітарні лікарі областей, міста Києва (ст. 12 Закону № 1645, п. 4 розд. IV Календаря щеплень).

Стосовно осіб, які направляються у закордонне відрядження, слід врахувати, що виїзд громадян України до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, дозволяється після проведення їм відповідних профілактичних щеплень (ст. 28 Закону № 1645). Щеплення осіб, які виїжджають за межі України, проводяться з урахуванням епідемічної ситуації в країні виїзду відповідно до рекомендацій ВООЗ (п. 5 розд. IV Календаря щеплень).

Якщо підприємство вирішило сплатити за вакцинацію своїх працівників, це потрібно оформити розпорядчим документом (наказом). У наказі бажано вказати, який вид вакцинації проводиться (обов'язкова, рекомендована, добровільна) та підстави для її проведення. Крім того, у наказі наводять перелік працівників, які підлягають вакцинації, осіб, відповідальних за її проведення та строки вакцинації.

Бажано також, щоб можливість проведення таких заходів була передбачена в колективному або трудовому договорі. До того ж на проведення рекомендованих щеплень слід отримати заяву від працівника.

Із закладом охорони здоров'я потрібно укласти договір про вакцинацію працівників. При цьому лікувально-профілактичний заклад, у якому організовано кабінет щеплень, повинен мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики (п. 4 Положення № 595).

Інформація про проведену вакцинацію вноситься до "Медичної карти амбулаторного хворого" (форма № 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. № 110) до розділу "Відомості про щеплення". На підставі цієї інформації лікувальний заклад оформлює довідку працівнику, в якій зазначають торговельну назву вакцини, назву виробника, дозу, серію введеної вакцини.

Ця довідка може служити документом, що підтверджує факт проведення вакцинації конкретного працівника. Також роботодавцю бажано отримати від закладу охорони здоров'я акт наданих послуг і в деяких випадках податкову накладну (див. нижче).

Податковий облік

Податок на прибуток

Жодних коригувань фінрезультату до оподаткування за операціями, пов'язаними з проведенням вакцинації працівників підприємства, в ПКУ не передбачено.

Тому незалежно від того, проводить платник податків згідно з пп. 134.1.1 ПКУ коригування фінрезультату до оподаткування, відображеного у фінансовій звітності підприємства, на суму всіх різниць, зазначених у розд. III ПКУ, чи ні, такі операції відображають у податковому обліку виключно на підставі даних бухгалтерського обліку.

ПДВ

Послуги з вакцинації, які надає роботодавцю лікувально-профілактичний заклад, звільняються від оподаткування ПДВ (пп. 197.1.5 ПКУ).

Звільняються від ПДВ лише щеплення громадянам, які від'їжджають за кордон та направляються у службові відрядження (абз. "й" пп. 197.1.5 ПКУ).

Відповідно, для того щоб потрапити під звільнення від ПДВ, відрядженій особі необхідно пред'явити первинний документ, що підтверджує факт направлення у відрядження (наказ про відрядження).

Варто також врахувати, що сама вакцина оподатковується ПДВ за ставкою 7 % (абз. "в" п. 193.1 ПКУ). Тому тут можливі такі варіанти:

1) у документах закладу охорони здоров'я (договорі, акті наданих послуг) вартість вакцини не виділяється (тоді податковий кредит з придбаних послуг не виникає);

2) вартість вакцини виділено в документах окремо або ж підприємство купує її самостійно – тоді у підприємства є податковий кредит з ПДВ з вакцини (п. 198.1 - 198.3 ПКУ).

Є підстави вважати, що нараховувати "компенсуючі" податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ПКУ в другому варіанті не потрібно, оскільки придбана вакцина використовується підприємством для вакцинації працівників, тобто використовується у господарській діяльності підприємства. Але для цього бажано передбачити обов'язок з проведення вакцинації у колективному або трудовому договорі.

ПДФО

Згідно з пп. 165.1.19 ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу кошти або вартість майна (послуг), що надаються за рахунок роботодавця, у тому числі на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону № 4004 за наявності відповідних підтвердних документів (крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування).

Відповідно до ст. 27 Закону № 4004 групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також порядок і терміни їх проведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Таким чином, усі щеплення, зазначені в Календарі щеплень (обов'язкові та рекомендовані), підпадають під дію Закону № 4004 та пільгуються за ПДФО. Це підтверджують і податківці (див. запитання-відповідь з розділу 103.04 ресурсу База податкових знань ("ЗІР")).

Але для пільгування необхідно мати підтвердні документи, зокрема, договір із закладом охорони здоров'я про проведення вакцинації, документи на оплату послуг з вакцинації. Якщо ж вакцину роботодавець купував окремо, потрібно мати документи, що підтверджують факт такого придбання (чек, накладну, податкову накладну тощо).

Проте ті щеплення, які в Календарі щеплень не зазначені, формально під пряму "щеплену" пільгу з пп. 165.1.19 ПКУ не підпадають. Оплату таких щеплень за працівника можна пропільгувати як допомогу на медичне обслуговування працівника, що також передбачено пп. 165.1.19 ПКУ.

На думку податківців, роботодавці мають право застосовувати положення пп. 165.1.19 ПКУ за наявності відповідних підтвердних документів, тобто за фактом проведення дій щодо лікування та медичного обслуговування платника (див. лист ДПСУ від 11.01.2013 р. № 351/6/17-1115).

Тобто для неоподаткування вказаних сум ПДФО необхідно мати документи, що підтверджують факт надання послуг з вакцинації.

Щеплення, які не підпадають під пільгу та являють собою додаткове благо, оподатковуються ПДФО за основною ставкою 15 % (20 %) із застосуванням натурального коефіцієнта з п. 164.5 ПКУ.

ЄСВ

Оплата вакцинації працівників не оподатковується ЄСВ, оскільки такі заходи можуть бути віднесені до послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я. А такі послуги не відносяться до витрат на оплату праці (п. 3.30 Інструкції № 5) та не оподатковуються ЄСВ (п. 13 розд. II Переліку № 1170).

Військовий збір

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Водночас контролери дотримуються позиції, що якщо певні доходи не оподатковуються ПДФО, вони не є об'єктом оподаткування та військовим збором (див. з цього приводу листи ДФСУ від 13.03.2015 р. № 5346/6/99-99-17-03-03-15 і Головного управління ДФС України у м. Києві від 19.02.2015 р. № 2842/10/26-15-17-01-12).

У зв'язку з цим вакцинація, яка не включається до оподатковуваного ПДФО доходу, не оподатковується й військовим збором. Якщо ж плата за щеплення оподатковується ПДФО, на таку суму необхідно нарахувати і військовий збір.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку витрати на вакцинацію включаються до складу витрат. Конкретний рахунок для відображення витрат визначають виходячи з того, на якій посаді працював "щеплений" працівник. Зазвичай це той рахунок, на якому відображають зарплату такого працівника.

Зокрема, витрати на вакцинацію:

• виробничого та загальновиробничого персоналу – показують на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати",

• адміністративного персоналу – відображають на рахунку 92 "Адміністративні витрати";

• збутового персоналу – проводять на рахунку 93 "Витрати на збут".

Умова:

Підприємство сплатило закладу охорони здоров'я 1500,00 грн. на проведення рекомендованої вакцинації від грипу працівників адміністрації. При цьому в договорі із закладом:

1) вартість вакцини окремо не виділена;

2) вартість вакцини виділена окремо та становить 1070,00 грн. з ПДВ (ПДВ – 70,00 грн.).

Рішення:

Облік операцій наведено в Таблиці

Таблиця

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

Варіант 1

1

Перераховано кошти на оплату вакцинації закладу охорони здоров'я

371

311

1500,00

2

Проведено вакцинацію працівників (підписано акт наданих послуг) 

92

685

1500,00

3

Здійснено залік заборгованостей

685

371

1500,00

Варіант 2

4

Перераховано кошти на оплату вакцинації закладу охорони здоров'я

371

311

1500,00

5

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі виданої закладом охорони здоров'я та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної

641

644

70,00

6

Проведено вакцинацію працівників (підписано акт наданих послуг)

92

685

1430,00

7

Відображено ПДВ

644

685

70,00

3

Здійснено залік заборгованостей

685

371

1500,00

Про медогляди та добровільне медичне страхування працівників дізнайтеся з матеріалів видання "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН" (№ 43 за 2015 рік):

"Добровільне медичне страхування: документальне оформлення й облік";

"Медогляди працівників: документальне оформлення й облік".

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 4004Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. № 4004-XII.

3. Закон № 1645 –  Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 р. № 1645-III.

4. Календар щеплень – Календар профілактичних щеплень в Україні, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 р. № 595.

5. Положення № 595 – Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 р. № 595.

6. Інструкція № 5 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

7. Перелік № 1170 – Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабміну від 22.12.2010 р. № 1170.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua