Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Право власності на землю: здійснюємо державну реєстрацію
Галина Зубар, головна редакторка Б&З, ЛІГА:ЗАКОН

Відповідно до ст. 125 ЗКУ право власності, зокрема, на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права. Наразі зареєструвати право власності на землю можна як через суб'єктів державної реєстрації прав, так і через нотаріусів, які наділені повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна. Як саме це зробити, піде мова у цій статті.

Звертаємось для реєстрації та подаємо необхідні документи

Насамперед варто зазначити, що державна реєстрація права власності на землю проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації права власності та інших речових прав, що проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна (ст. 3 Закону № 1952).

Відповідно до ст. 6 Закону № 1952 суб'єкти державної реєстрації прав – це:

– виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;

– акредитовані суб'єкти.

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса. У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також у разі державної реєстрації речових прав, що є похідними від права власності, одночасно з державною реєстрацією права власності на таке майно заявником подається одна заява (п. 6 Порядку № 1127, ч. 5 ст. 18 Закону № 1952).

Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна (ч. 5 ст. 18 Закону № 1952).

Уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву у двох примірниках, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та особа, яка сформувала таку заяву, проставляють підписи. Один примірник заяви надається заявникові, а другий долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.

Після проставлення підписів на заяві уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник реєструє заяву в базі даних заяв.

Моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних заяв (п. 7 Порядку № 1127).

Заява може бути відкликана заявником у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації шляхом звернення заявника до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса (п. 16 Порядку № 1127).

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку № 1127.

Державні реєстратори зобов'язані надавати до відома заявників інформацію про перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав (ч. 2 ст. 18 Закону № 1952).

Так, зокрема, для проведення реєстрації подаються такі документи:

– для державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності – рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів) (п. 45 Порядку № 1127);

– для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв'язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою подаються:

1) копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта;

2) оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа) (п. 50 Порядку № 1127);

– для державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку шляхом поділу або об'єднання раніше сформованих земельних ділянок подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу чи об'єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли державна реєстрація права власності проводиться на підставі договору про поділ спільного майна);

2) витяг з Державного земельного кадастру про новосформовану земельну ділянку;

3) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли поділ або об'єднання здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності) (п. 51 Порядку № 1127);

– для державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв'язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав, також подається документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину (п. 53 Порядку № 1127);

– для державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об'єкта, також подається технічний паспорт на такий об'єкт (п. 54 Порядку № 1127);

– для державної реєстрації права власності на земельну ділянку у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, також подається витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку (п. 55 Порядку № 1127).

У всіх випадках необхідно також подати документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію, або документ, що звільняє від його сплати.

1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 19 цього Закону, – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 цього Закону, – 1 мінімальна заробітна плата;

2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів – 5 мінімальних заробітних плат;

за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 10 мінімальних заробітних плат;

3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні – 1 мінімальна заробітна плата;

за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 мінімальні заробітні плати;

за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 5 мінімальних заробітних плат;

4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, – 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності;

5) за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону, – 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, – 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

(ч. 1 ст. 34 Закону № 1952)

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.

У разі відмови у державній реєстрації права власності адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію права власності адміністративний збір підлягає поверненню.

(ч. 2 ст. 34 Закону № 1952)

Перелік осіб, що звільнені від сплати адміністративного збору, міститься у ч. 4 ст. 34 Закону № 1952.

Під час прийняття заяви в паперовій формі обов'язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування оригіналів та копій документів, що пред'являються заявником для проведення державної реєстрації прав з подальшим розміщенням їх у Державному реєстрі прав (ст. 16 Закону № 1952).

Далі держреєстратор повинен, зокрема, встановити відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, перевірити документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав тощо (п. 3 ст. 10 Закону № 1952).

За результатами розгляду заяви держреєстратором самостійно приймається відповідне рішення щодо державної реєстрації прав або відмови у такій (ст. ст. 11, 18 Закону № 1952).

Після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру формує інформацію з нього, яка розміщується на веб-порталі Мін'юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, її завантаження і друк (п. 22 Порядку № 1127).

Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі. Причому обидві форми мають однакову юридичну силу (ст. 21 Закону № 1952).

Варто також зазначити, що розгляд заяви про реєстрацію права власності на землю може бути зупинений. Перелік підстав для такої дії наведений у ст. 23 Закону № 1952. Якщо державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію права власності на землю, він повинен невідкладно повідомити про це заявнику (ч. 2 ст. 23 Закону № 1952). Якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію права власності на землю виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви (ч. 3 ст. 23 Закону № 1952).

Про строк реєстрації

Строки державної реєстрації права власності регулюються ст. 19 Закону № 1952.

Так, державна реєстрація права власності на землю проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів.

Однак можливий і більш короткий термін реєстрації, зокрема у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви. Така послуга буде коштувати дорожче (ч. 1 ст. 34 Закону № 1952), про що зазначалось вище.

У такому випадку державна реєстрація права власності на землю у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться після завершення такої дії, тобто після посвідчення правочину (ч. 3 ст. 19 Закону № 1952).

Також на тему земельних відносин читайте у матеріалах видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 10 за 2016 рік):

"Орендна плата за землю";

"Оренда землі у юридичних осіб";

"Оренда землі у фізичних осіб";

"Придбання та продаж землі: облікові особливості";

"Виправлення помилок у звітності з земельного податку";

"Орендодавець помер: як бути з виплатою орендної плати";

"Чи сплачують єдинники плату за землю".

1. ЗКУЗемельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

2. Закон № 1952 Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01.07.2004 р. № 1952-IV.

3. Порядок № 1127 – Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабміну від 25.12.2015 р. № 1127.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua