Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Оптимізація оподаткування IT-бізнесу за допомогою аутсорсингу
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Існують різні способи оптимізації оподаткування IT-бізнесу, що дозволяють знизити податкове навантаження. У цій статті піде мова про схему з використанням аутсорсингу.

Аутсорсинг: договірні особливості

Під аутсорсингом розуміється угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжні функції (розділ 4 Класифікатора).

На практиці під аутсорсингом (англ. outsourcing) мають на увазі передачу компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду, IT-аутсорсинг або аутсорсинг інформаційних технологій полягає в передачі підприємством частини функцій з управління та підтримки власних інформаційних ресурсів зовнішньої IT-компанії. Існує кілька видів послуг IT-аутсорсингу. Зокрема, можуть надаватися певні "людські" ресурси, обладнання та інфраструктури, управління інформаційною системою.

У ЦКУ договори аутсорсингу окремо не виділено. В цілому такі договори відносяться до договорів на надання послуг та укладаються відповідно до глави 63 ЦКУ. Так, згідно з ч. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Причому за нормами ч. 1, 2 ст. 6 ЦКУ сторони мають право:

- укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства;

- врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Правомірність укладення договорів аутсорсингу підтверджується також ч. 1 ст. 627 ЦКУ, де зазначено, що сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦКУ, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Визнають договори аутсорсингу й офіційні органи, зокрема, податківці (див. лист ДПАУ від 01.02.2011 р. № 2548/7/16-1517-26).

Оптимізація оподаткування за допомогою аутсорсингу

Перевага аутсорсингу полягає в тому, що отримані послуги замовник може включити до витрат і до податкового кредиту з ПДВ. Відповідно, за рахунок різниці в оподаткуванні сторін (аутсорсера (виконавця) та замовника) досягається ефект оптимізації.

Схему надання послуг аутсорсингу в загальному вигляді можна представити так:

1 – надання послуг аутсорсингу;

2 – оплата послуг аутсорсингу.

Для оптимізації оподаткування в IT-сфері зазвичай використовують аутсорсерів, які застосовують спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку.

Оптимізація оподаткування у замовника полягає в тому, що послуги IT-аутсорсингу можуть бути включені до складу його витрат і до податкового кредиту з ПДВ (п. 198.1 - 198.3 ПКУ).

При використанні афілійованої особи на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку економія (Е) від використання схеми аутсорсингу залежить від того, яку ставку єдиного податку сплачує аутсорсер.

Варіант 1

Аутсорсер – платник єдиного податку третьої групи за ставкою 3 % з ПДВ (юридична особа або фізична особа – підприємець).

Тоді економія складе:

Е = П1 / 1,2 х (0,18 – 0,03) = 0,125 х П1,

де П1 – вартість отриманих від аутсорсера послуг з ПДВ, грн.

1

Умова:

IT-компанія приймає рішення щодо переведення частини функцій з управління та підтримки інформаційних ресурсів афілійованій особі, якою виступає юридична особа – платник єдиного податку за ставкою 3 %.

Вартість оплачуваних послуг з IT-аутсорсингу, які оподатковуються ПДВ, щомісяця становить 120000 грн.

Рішення:

У цьому випадку податкова економія за рахунок використання схеми аутсорсингу складе:

Е = 0,125 х 120000 = 15000 грн.

Варіант 2

Аутсорсер – платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5 %, яка включає ПДВ (юридична особа або фізична особа – підприємець).

У цьому випадку суму економії можна розрахувати так:

Е = П2 х (0,18 – 0,05) = 0,13 х П2,

де П2 – вартість наданих послуг без ПДВ, грн.

2

Умова:

IT-компанія приймає рішення щодо переведення частини функцій з управління та підтримки інформаційних ресурсів афілійованій особі, якою виступає фізична особа – платник єдиного податку за ставкою 5 %.

Вартість оплачуваних послуг з IT-аутсорсингу щомісяця становить 100000 грн. (без ПДВ).

Рішення:

Податкова економія за рахунок використання схеми аутсорсингу дорівнюватиме:

Е = 0,13 х 100000 = 13000 грн.

Як бачимо, варіант з використанням аутсорсера – платника єдиного податку за ставкою 3 %, з позиції податкової економії, більш вигідний. Однак слід прийняти до уваги, що більшість IT-послуг звільняються від оподаткування ПДВ (див. статтю "IT-індустрія: податковий облік програмної продукції" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 11 за 2016 рік)). Тож на практиці розповсюдженішим є варіант із використанням аутсорсера – платника єдиного податку за ставкою 5 %.

Також на цю тему читайте матеріали видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН:

"IT-індустрія: вибір системи оподаткування" (№ 11 за 2016 рік);

"IT-індустрія: облік та оподаткування хостингу" (№ 11 за 2016 рік)

"IT-індустрія: бухгалтерський облік програмної продукції" (№ 11 за 2016 рік)

"IT-індустрія: правова природа роялті очима Податкового кодексу"  (№ 11 за 2016 рік)

"Експорт IT-послуг: всі за та проти" (№ 11 за 2016 рік)

"IT-індустрія: особливості оподаткування роялті"  (№ 12 за 2016 рік)

"Оптимізація оподаткування IT-бізнесу: аутсорсинг із використанням офшорів" (№ 12 за 2016 рік).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua