Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Компенсація за затримку виплати зарплати
Олена Ткаченко, консультант з питань обліку та оподаткування

Роботодавець зобов'язаний вчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату працівникам. Але найчастіше керівництво забуває, що ця вимога трудового законодавства забезпечується зобов'язанням виплатити працівнику компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку з несвоєчасною її виплатою. Коли та в яких розмірах слід виплачувати компенсацію, розглянемо детальніше.

Згідно зі ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці роботодавець зобов'язаний виплачувати заробітну плату працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені колективним договором (або нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою), не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Ці вимоги стосуються всіх роботодавців – як юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців.

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі карається фінансовими санкціями відповідно до ст. 265 КЗпП у вигляді штрафу в трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (на даний момент 4350 грн.).

Крім того, у випадку порушення строків виплати зарплати посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 41 КпАП: штраф від 30 до 100 нмдг (від 510 грн. до 1700 грн.) за перше порушення та від 100 до 300 нмдг (від 1700 грн. до 5100 грн.) за повторне порушення протягом року, якщо особа вже зазнала адміністративного стягнення або зарплата не була вчасно виплачена неповнолітньому, вагітній жінці, одинокому батьку, матері чи особі, що їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда.

За невиплату зарплати передбачена й кримінальна відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати працівникам більше одного місяця, вчинену навмисне керівником підприємства, установи, організації або фізичною особою – підприємцем, і загрожує вказаним особам штрафом від 500 до 1000 нмдг (від 8500 грн. до 17000 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 175 ККУ). Згідно з роз'ясненнями, наданими ВСУ в листі "Практика розгляду судами кримінальних справ про невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій чи інших установлених законом виплат" від 01.01.2006 р., безпідставною слід вважати невиплату заробітної плати, яка вчинена за наявності об'єктивної можливості здійснити виплату. Тобто тільки наявність самого факту заборгованості з виплати заробітної плати не є підставою для порушення кримінальної справи.

Але й це ще не все – при порушенні термінів виплати зарплати роботодавець зобов'язаний виплатити працівнику компенсацію за втрату зарплати у зв'язку з інфляцією.

Коли виплачується компенсація

Якщо виплата зарплати затримується на один і більше календарних місяців, роботодавець зобов'язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати (далі – компенсація) (ст. 34 Закону про оплату праці та ст. 1, 2 Закону № 2050).

Заробітна плата, яка не отримана вчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.

При нарахуванні компенсації за затримку виплати заробітної плати роботодавцям слід керуватися Законом № 2050 і Порядком № 159 (для виплат, нарахованих з 01.01.2001 р.).

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, нарахованої працівнику за період роботи з 1 січня 1998 року по 31 грудня 2000 року, проводиться відповідно до Положення № 1427.

Компенсації підлягає грошовий дохід (разом із сумою індексації), який одержується у гривнях на території України та не має разового характеру (ч. 2 ст. 2 Закону № 2050, п. 3 Порядку № 159).

До доходів, на які нараховується компенсація, відносяться:

- пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат);

- соціальні виплати (допомога сім'ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності тощо);

- стипендії;

- заробітна плата (грошове забезпечення).

Компенсація проводиться за рахунок тих самих джерел, що й виплати, за невиплату яких вона нараховується (п. 7 Порядку № 159).

Нарахування компенсації проводиться один раз перед виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплачується компенсація в місяці, у якому проводиться виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Розрахунок компенсації

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованої, але вчасно невиплаченої заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100 (п. 4 Порядку № 159).

У разі якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

Для визначення суми компенсації індекс споживчих цін обчислюється шляхом множення щомісячних індексів споживчих цін, які публікуються Держстатом України за період невиплати заробітної плати. Індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується заробітна плата, до розрахунку не включається.

Індекс споживчих цін – показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, що придбаваються населенням для невиробничого споживання. Зведену інформацію про індекси споживчих цін за період з 2001 по 2016 рік наведено в таблиці.

Таблиця

 

 

 

 

Розглянемо приклади обчислення величини індексу споживчих цін для нарахування суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у разі несвоєчасної її виплати.

1

Умова:

У листопаді 2015 року працівнику було нараховано, але вчасно не виплачено заробітну плату в сумі 5000 грн. (за вирахуванням утримань податків і обов'язкових платежів). Виплачують заробітну плату за листопад 2015 року у квітні 2016 року.

Рішення:

За період невиплати заробітної плати, тобто з грудня 2015 року по березень 2016 року, розраховується індекс споживчих цін. Величина індексу споживчих цін за листопад 2016 року (місяць, за який виплачується заробітна плата) до розрахунку не включається.

Розрахунок проводиться шляхом множення щомісячних індексів споживчих цін за даними Держкомстату: 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 = 102,2 %

Приріст індексу споживчих цін: 102,2 % - 100 % = 2,2 %

За даний період сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт приросту споживчих цін.

Оскільки індекс споживчих цін за період невиплати заробітної плати перевищив 100 %, сума компенсації за цей період становить:

5000 грн. х 2,2 / 100 = 110 грн.

Зарплата з урахуванням компенсації – 5110 грн.

 

2

Умова:

У березні 2016 року працівнику виплачується заборгованість із заробітної плати за січень 2014 року в сумі 2500 грн. і за вересень 2015 року в сумі 3000 грн.

Рішення:

Розрахуємо індекс споживчих цін за період:

- лютий 2014 року – лютий 2016 року;

- жовтень 2015 року – лютий 2016 року.

Індекс споживчих цін за лютий 2014 року – лютий 2016 року становить 179,48 % (див. зведену таблицю індексів споживчих цін за період з 2001 по 2016 рік).

Індекс споживчих цін за жовтень 2015 року – лютий 2016 року становить 102,9 % (див. таблицю).

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за лютий 2014 року – лютий 2016 року: 179,48 % - 100 % = 79,48 %.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за жовтень 2015 року – лютий 2016 року: 102,9 % - 100 % = 2,9 %.

Розрахуємо суму компенсації при виплаті заборгованості із зарплати в березні 2016 року:

- за січень 2014 року: 2500 грн. x 79,48 / 100 = 1987 грн.;

- за вересень 2015 року: 3000 грн. x 2,9 / 100 = 87 грн.

Загальна сума компенсації стосовно даного працівника в березні 2016 року становить: 1987 грн. + 87 грн. = 2074 грн.

 

Оподаткування компенсації

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати відносяться до фонду додаткової зарплати (ст. 2 Закону про оплату праці, пп. 2.2.8 Інструкції № 5).

Тому згідно з пп. 14.1.48 ПКУ дана компенсація є зарплатою і для цілей застосування положень розд. IV ПКУ.

Підприємство, що виплачує компенсацію за затримку зарплати працівнику, зобов'язано утримати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок за ставкою 18 % (п. 167.1 ПКУ) та сплатити (перерахувати) його до бюджету при виплаті такого доходу.

Компенсацію враховують при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, а при визначенні бази оподаткування ПДФО застосовують ПСП (за наявності на неї права).

У формі № 1ДФ суму компенсації вказують із ознакою доходу "101".

Оскільки компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати відноситься до фонду оплати праці (пп. 2.2.8 Інструкції № 5), дана виплата є об'єктом для нарахування ЄСВ.

У Звіті з ЄСВ компенсація за затримку зарплати відображається у складі фонду оплати праці того місяця, в якому нараховують таку компенсацію. У таблиці 6 додатка 4 Звіту компенсацію вказують однієї сумою разом із зарплатою.

У бухобліку компенсаційні виплати з оплати праці включаються до складу витрат на оплату праці на підставі п. 23 П(С)БО 16 "Витрати".

А оскільки з 01.01.2015 р. податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінрезультату (згідно з П(С)БО або МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ, то сума компенсації бере участь і у формуванні податкових витрат.

Суму компенсації за несвоєчасно виплачену зарплату відображають на субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати": за кредитом – нарахування компенсації, за дебетом – її виплата.

1. КЗпП Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

2. КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

3. ККУКримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

4. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

5. Закон про оплату праціЗакон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

6. Закон № 2050Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" від 19.10.2000 р. № 2050-III.

7. Порядок № 159 – Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

8. Положення № 1427 – Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427.

9. Інструкція № 5 – Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

10. П(С)БО 16 "Витрати" – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 03.12.99 р. № 318.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua