Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Облік благодійних внесків у грошовій формі в бюджетних установах
Світлана Лістрова, бухгалтер-експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Добровільні та "примусово-добровільні" благодійні внески в школах, дитячих садках, лікарнях – явище повсякденне. Здавалось би, які можуть бути питання. Однак вони виникають: чи можна благодійний внесок внести в касу бюджетної установи, чи обов'язково ці кошти зараховувати на реєстраційний рахунок, куди й на що їх витрачати, як обліковувати придбані за рахунок благодійних внесків необоротні активи й запаси. Про це і йтиметься в статті.

Передусім з'ясуємо, що ж потрапляє до категорії "благодійні внески". З п. 1 Порядку № 1222 випливає, що це благодійні (добровільні) внески й пожертви від юросіб і фізосіб. Благодійником же може бути дієздатна фізособа чи юрособа приватного права (у т. ч. благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про благодійність).

Види благодійної діяльності визначено ст. 5 Закону про благодійність. Серед них і безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна. Бенефіціарами як раз і називають набувачів благодійної допомоги (фізособа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержують допомогу від благодійників для досягнення цілей, визначених Законом про благодійність.

Цілями такої діяльності є надання допомоги у сферах благодійної діяльності, перелічених у ч. 2 ст. 3 Закону про благодійність, зокрема:

• освіта, охорона здоров'я;

• соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги;

• культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

• наука і наукові дослідження;

• спорт і фізична культура.

МОН у листі від 05.09.2013 р. № 1/9-608 зазначає, що дотримання вимог названих вище нормативних актів обов'язкове й у разі надання благодійних внесків батьками.

Отже, благодійний внесок – це добровільний внесок фізособи (чи юрособи), наданий бюджетній установі, яка належить до перелічених вище сфер благодійної діяльності. Тож зосередимо увагу на отриманні благодійних внесків у грошовій формі саме від фізосіб.

Отримання благодійних внесків у бюджетному обліку

Бюджетне законодавство розглядає такі внески як власні надходження бюджетних установ – перша підгрупа другої групи (ч. 4 ст. 13 БКУ). А власні надходження бюджетних установ є складовою спецфонду державного та місцевих бюджетів.

Отже, отримані благодійні грошові внески в розумінні БКУ є бюджетними коштами. Тому в разі надходження благодійних грошових внесків на спеціальний реєстраційний рахунок (у разі потреби) вносять зміни до спецфонду кошторису в частині збільшення доходної частини та визначають, на які цілі й за якими КЕКВ такі кошти витрачатимуться.

Згідно з ч. 4 ст. 13 БКУ благодійні внески у грошовій формі можна використати на організацію основної діяльності бюджетних установ. Але не варто забувати, що фізособа – благодійник може визначити напрями витрачання благодійних внесків.

Якщо ж благодійник їх не визначив, то керівник бюджетної установи (набувач) спрямовує їх на першочергові потреби, пов'язані тільки з основною діяльністю установи.

Нагадаємо, що Постановою № 368 у новій редакції було викладено абз. 2 п. 2 Порядку № 1222, а саме: благодійні (добровільні) внески дозволили спрямовувати на виплату зарплати працівникам установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (раніше це було заборонено).

Однак Рішенням КСУ від 28.10.2009 р. № 28-рп/2009 зазначені зміни визнано неконституційними. Згодом постановою КМУ від 17.02.2010 р. № 245 цю норму знову було викладено в новій редакції, де уточнено, що виплата зарплати працівникам названих закладів можлива за рахунок благодійних внесків, якщо благодійник визначив такий напрям їх спрямування.

Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, які визначив Кабмін (п. 3 Порядку № 1222).

Оформлення надання благодійних внесків

 

Оформлення письмового договору

Перші запитання, що виникають: чи потрібно в разі надання благодійних (добровільних) внесків оформляти договір і де вказувати напрями витрачання? Проаналізуймо норми ЦКУ щодо оформлення договору про надання благодійності. ЦКУ розглядає благодійну допомогу як пожертву. Це узгоджується зі ст. 6 Закону про благодійність, у якій ідеться про благодійні пожертви.

Під час укладення договорів про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом (ст. 729 ЦКУ). Такі договори можуть укладатися як в усній, так і в письмовій формі. Тобто письмова форма договору необов'язкова. Однак договір оформляють, якщо благодійник наполягає на оформленні такого договору й хоче вказати напрями витрачання благодійних внесків. На практиці такі договори зазвичай оформляють з юрособами – благодійниками, а з фізособами – рідше.

Внесення благодійних коштів на рахунок

У разі надання благодійних грошових внесків фізособа – благодійник може написати заяву керівнику установи з проханням прийняти благодійні внески та вказати напрями їх спрямування. Також у документах на перерахування коштів указують їхнє призначення, тобто з якою метою їх надають.

Благодійник може внести грошовий внесок безпосередньо на спеціальний реєстраційний рахунок через банківську установу, оформивши заяву на переказ готівки за формою, затвердженою додатком 8 до Інструкції № 174. У реквізиті "Призначення платежу" заяви можна вказати, наприклад: "на матеріально-технічне забезпечення", або "на придбання господарських і канцелярських матеріалів", або "на придбання літератури для бібліотеки". Факт внесення коштів на спеціальний реєстраційний рахунок підтверджує видана квитанція.

Внесення благодійних внесків у касу установи

Благодійні внески можна внести в касу установи з оформленням прибутковим касовим ордером № КО-1, дотримуючись вимог Положення № 637. Пацієнти лікарень, батьки учнів часто використовують цей варіант. Цілі, для яких призначено кошти, вони можуть указати в заяві, яка й буде підставою для прийняття коштів у касу. Благодійнику видають квитанцію до прибуткового касового ордера, засвідчену відбитком печатки за підписом головного бухгалтера.

Отримані в касу установи благодійні внески у вигляді готівки потрібно:

• оприбуткувати в повній сумі в день одержання готівки – у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів (п. 2.6 Положення № 637);

• зарахувати на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкриті в органах Казначейства (п. 10.3 Порядку № 1407, п. п. 9.2 та 12.3 Порядку № 938).

Внесення батьками учнів готівкових коштів до закладів освіти без оформлення касових документів, що підтверджують їх здавання, є порушенням вимог Положення № 637 (див. лист НБУ від 26.07.2010 р. № 11-113/3824-12809).

З грудня 2015 р. державним і комунальним ВНЗ, державним науковим установам, державним і комунальним закладам культури надали право відкривати поточні рахунки в державних банках для зарахування благодійних внесків і грантів. Процедуру їхнього розміщення, механізм здійснення видатків, а також особливості ведення бухобліку, складання фінансової й бюджетної звітності про такі кошти визначено Порядком № 719.

Внесення змін до кошторису (плану використання)

У разі якщо затверджені обсяги власних надходжень спецфонду кошторису фактично перевищено (з урахуванням залишків на початок року), до кошторису вносять зміни – на підставі розрахунків із відповідним обґрунтуванням (абз. 2 п. 3.9 Інструкції № 57). Для цього розпорядники бюджетних коштів подають розпорядникам вищого рівня:

• довідку про внесення змін до кошторису, затверджену керівником установи, який затвердив кошторис (додаток 11 до Інструкції № 57);

• зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін;

• завірені відповідним органом Казначейства копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями (додаток 7 до Інструкції № 57).

Для вищих навчальних закладів і наукових установ довідку про зміни до плану використання бюджетних коштів підписує керівник установи, вона затверджується в порядку, установленому для затвердження кошторисів.

Бухгалтерський облік благодійних внесків

 

Визнання доходів

Кошти, які отримують бюджетні установи від фізосіб і юросіб на виконання цільових заходів, належать до доходів від необмінних операцій (абз. 3 п. 1.2 НП(С)БОдс 124). Згідно з п. 3.4 НП(С)БОдс 124 дохід від необмінних операцій визнається одночасно з отриманням активів, тобто дохід визнають за фактом зарахування благодійних внесків на спеціальний реєстраційний рахунок (чи внесення готівки в касу). Визнають доходи від таких операцій через субрахунок 7511 "Доходи за необмінними операціями".

Використання благодійних внесків

Якщо благодійні внески отримано й зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок, визначено напрями витрачання, а також внесено (у разі потреби) зміни до кошторису, то кошти можна використати для організації основної діяльності.

Однак потрібно врахувати, що вартість платних послуг, які надає бюджетна установа, повинна включати всі витрати на їх організацію на підставі проведеної калькуляції платної послуги. Зважаючи на те, що благодійні внески не можуть замінювати плату за послуги, немає підстав їх спрямовувати на витрати, пов'язані з наданням платних послуг.

Отже, за рахунок благодійних внесків (залежно від указаних напрямів їх витрачання) можна придбати обладнання, господарські товари, оплатити послуги, необхідні для основної діяльності установи. Раніше був субрахунок 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень", у дебет якого відносили всі витрати, здійснені у тому числі й за рахунок благодійних внесків. А з 1 січня 2017 р. витрати визнають залежно від того, з якою метою використано придбані матцінності (оплачені послуги). Розглянемо на прикладі.

 

Умова:

Бюджетна установа (не є платником ПДВ) у червні 2017 р. отримала на спеціальний реєстраційний рахунок благодійні внески на суму 6000 грн (благодійник указав напрям витрачання "матеріально-технічне забезпечення"). У цьому ж місяці було придбано монітор для комп'ютера – 3150,00 грн (у т. ч. ПДВ – 525,00 грн), 6 стільців офісних по 420,00 грн (у т. ч. ПДВ – 70,00 грн) та 4 пачки паперу по 72,00 грн. Монітор, стільці та 1 пачку паперу видано для користування бухгалтерській службі.

Для кращого розуміння в дужках наведено номери старих субрахунків.

Рішення:

Бухоблік отриманих благодійних внесків і їх витрачання відобразимо в таблиці.

Таблиця

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок благодійні внески у грошовій формі

2313

(324)

7511

(712)

6000,00

2

Оплачено* за рахунок благодійних внесків придбання:

• монітора для комп'ютера

2113

(364)

2313

(324)

3150,00

• стільців офісних: 420,00 грн х 6 шт. = 2520,00 грн

2520,00

• паперу офісного: 72,00 грн х 4 шт. = 288,00 грн

288,00

3

Оприбутковано на підставі накладної постачальника:

• монітор для комп'ютера

1312

(142)

2113

(364)

3150,00

• стільці офісні

2520,00

• папір офісний

1812

(221)

2113

(364)

288,00

4

Зараховано до складу малоцінних НМА на підставі акта введення в експлуатацію:

• монітор для комп'ютера

1113

(113)

1312

(142)

3150,00

• стільці офісні

2520,00

5

Збільшено внесений капітал у зв'язку з оприбуткуванням малоцінних НМА**

7511

(712)

5111

(401)

5670,00

6

Нараховано 50 % амортизацію на підставі акта введення в експлуатацію на:

• монітор: 3150,00 грн х 50 % = 1575,00 грн

8014

(812)

1412

(132)

1575,00

• стільці офісні: (420,00 грн х 50 %) х 6 = 1260,00 грн

1260,00

7

Списано на витрати вартість використаного паперу

8013

(812)

1812

(221)

72,00***

* Головний розпорядник дав дозвіл на проведення передоплати під час придбання матцінностей.

** Таке бухгалтерське проведення запропоновано у Проекті змін до Типової кореспонденції для відображення збільшення внесеного капіталу за рахунок благодійних внесків.

*** Умовно вважаємо, що саме такою була вартість, визначена за обраним бюджетною установою методом вибуття запасів.

Отже, як видно з таблиці, незважаючи на те, що матцінності були придбані за рахунок благодійних внесків (спецфонд кошторису), їх визнають витратами на виконання бюджетних програм, адже вони спрямовані саме на цю мету.

1. БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

2. ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

3. Закон про благодійністьЗакон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 05.07.2012 р. № 5073-VI.

4. Порядок № 1222 – Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабміну від 04.08.2000 р. № 1222.

5. Порядок № 719 – Порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затверджений постановою Кабміну від 02.09.2015 р. № 719.

6. Порядок № 1407 – Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

7. Порядок № 938 – Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

8. Інструкція № 174 – Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 01.06.2011 р. № 174.

9. Положення № 637 – Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

10. Інструкція № 57 – Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

11. НП(С)БОдс 124 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

12. Постанова № 368постанова Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222" від 14.04.2009 р. № 368.

13. Проект змін до Типової кореспонденціїпроект наказу Мінфіну "Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі" (неофіційний текст).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua