Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Військовий облік на підприємстві: розставляємо акценти
Світлана Лістрова, бухгалтер-експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Півтора року тому було оновлено порядок військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Частину норм присвячено якраз організації військового обліку на підприємствах. Саме на цьому й зосередимо увагу.

Основні правила військового обліку встановлює Порядок № 921, він же містить і низку положень, що стосуються організації військового обліку призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах, організаціях. З'ясуймо, які завдання він ставить перед підприємством і який саме вид військового обліку воно має вести.

Види військового обліку

Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на:

спеціальний військовий облік, на якому перебувають військовозобов'язані, заброньовані за органами держвлади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться згідно з Порядком № 45;

загальний військовий облік, на якому перебуває решта військовозобов'язаних.

Види військового обліку визначено ст. 34 Закону № 2232, серед них:

персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних, який ведуть районні (міські) військові комісаріати (ч. 1);

персонально-якісний облік військовозобов'язаних СБУ покладається на відповідні облікові органи СБУ, а Служби зовнішньої розвідки України – на відповідні її підрозділи (ч. ч. 2 і 3);

персонально-первинний облік ведуть органи місцевого самоврядування за місцем проживання призовників і військовозобов'язаних у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де немає військових комісаріатів (ч. 4);

персональний облік здійснюють підприємства, установи, організації й навчальні заклади незалежно від підпорядкування та форм власності за місцем роботи або навчання призовників і військовозобов'язаних (ч. 5).

Далі акцентуємо увагу саме на військовому обліку, що ведеться на підприємствах, в установах, організаціях.

Категорії осіб, які підлягають військовому обліку

У таблиці 1 наведено перелік категорій осіб, яких потрібно брати на військовий облік державним органам, підприємствам, установам, організаціям, і тих, які не підлягають військовому обліку.

Таблиця 1

Категорії призовників і військовозобов'язаних, які підлягають військовому обліку

Підлягають узяттю на військовий облік призовників (п. 17 Порядку № 921) громадяни віком від 18 до 27 років, які:

Не підлягають узяттю на військовий облік призовників (п. 19 Порядку № 921) громадяни, які:

Підлягають узяттю на військовий облік військовозобов'язаних (п. 18 Порядку № 921):

Не підлягають узяттю на військовий облік військовозобов'язаних (п. 20 Порядку № 921):

– не приписані до призовних дільниць і не перебувають у запасі ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

– приписані до призовних дільниць;

– прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;

– набули громадянство України й підлягають приписці до призовних дільниць

– вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

– вибувають на строк більше ніж 3 місяці за межі України;

– узяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов'язаних;

– отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

– припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону № 1975

– громадяни, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;

– особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім ЗСУ, або на службу до Нацполіції, органів, підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби;

– особи, які вибули на строк більше ніж 3 місяці за межі України;

– особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання;

– в інших випадках (за рішенням Міноборони)

– особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

– особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону № 1975;

– особи, звільнені із служби з Нацполіції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу в порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, ДФС;

– особи, які набули громадянство України й підлягають узяттю на військовий облік військовозобов'язаних;

– особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;

– військовозобов'язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

– призовники, яких відповідно до ст. 18 Закону № 2232 звільнено від призову на строкову військову службу;

– особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;

– жінки, які мають фах, споріднений із відповідними військово-обліковими спеціальностями, наведеними в Переліку № 711, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, віком і сімейним станом

Хто веде військовий облік на підприємстві

Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи чи навчання (п. 36 Порядку № 921).

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності (ч. 5 ст. 34 Закону № 2232).

Ведення військового обліку фізособою-підприємцем не передбачено. Але Міноборони, спираючись на ч. 5 ст. 34 Закону № 2232, наголошує, що ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання покладається в тому числі й на громадян-підприємців та інших самозайнятих осіб (листи Генштабу ЗСУ від 27.09.2017 р. № 321/5989, Міноборони від 13.11.2017 р. № 321/7065).

Проте ст. ст. 2112 – 2114 КпАП не передбачають адміністративної відповідальності для фізосіб-підприємців за: неподання до військкоматів списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць; прийняття на роботу працівників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання; незабезпечення сповіщення про виклик до військкомату.

Військовий облік громадян, з якими укладено договір цивільно-правового характеру, не ведуть (лист Міноборони від 13.11.2017 р. № 321/7065).

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, визначають у держорганах залежно від наявності на військовому обліку призовників і військовозобов'язаних (пп. 2 п. 10 Порядку № 921):

• від 500 до 1000 – одна відповідальна особа;

• від 1000 до 2000 – дві особи, а на кожні наступні 1000 призовників і військовозобов'язаних – по одній особі додатково.

Згідно з пп. 3 п. 10 Порядку № 921 на підприємствах, в установах та організаціях кількість відповідальних за ведення військового обліку теж залежить від наявності на військовому обліку призовників і військовозобов'язаних:

• від 500 до 2000 – одна відповідальна особа;

• від 2000 до 4000 – дві особи;

• від 4000 до 7000 – три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов'язаних – по одній особі додатково.

Якщо на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях перебуває менше ніж 500 призовників і військовозобов'язаних, то обов'язки щодо ведення військового обліку покладають на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій установлюють доплату в розмірі до 50 % посадового окладу, крім держслужбовців (п. 11 Порядку № 921).

Зазначену доплату встановлюють, якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом покладають додаткові обов'язки з ведення військового обліку, які не передбачені посадовою інструкцією (розмір доплати може бути встановлено в розмірі 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %).

Коли ж у посадовій інструкції, скажімо, інспектора з кадрів визначено завдання й обов'язки з ведення військового обліку, то доплату, передбачену п. 11 Порядку № 921, не виплачують. Адже тоді фахівець кадрової служби веде військовий облік, виконуючи свої посадові обов'язки, за що отримує відповідну оплату з урахуванням виконання зазначених функціональних обов'язків (лист Мінсоцполітики від 09.02.2018 р. № 227/0/101-18/281).

Організація військового обліку на підприємстві

Підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов'язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях (п. 22 Порядку № 921). Зразок Правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних наведено в додатку 1 до Порядку № 921.

Перелік заходів, виконання яких покладається на державні органи, підприємства, установи та організації, визначено п. п. 14 і 37 Порядку № 921.

Наведемо їх для зручності в таблиці 2 з уточненням строків виконання та форм, які використовуються.

Таблиця 2

Заходи з військового обліку, які здійснює підприємство

Захід, пов'язаний із військовим обліком

Термін, строк

Документи

Роз'яснення, примітки

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць)

До прийняття на роботу (навчання)

Військові квитки, посвідчення про приписку до призовних дільниць

На роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних приймають тільки після взяття їх на військовий облік

Надсилання до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу)

У семиденний строк

Повідомлення про зміну облікових даних

Повідомляють про прийняття на роботу, звільнення з неї або прийняття на навчання (відрахування з навчального закладу)

Інформування відповідних районних (міських) військкоматів про призначення, переміщення та звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку (п. 14 Порядку № 921)

У семиденний строк

У довільній формі

У порядку інформування може надаватися витяг із відповідного наказу

Оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття. Керівники підприємств, установ, організацій і на вимогу військкоматів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць (ч. 8 ст. 15 Закону № 2232)

У разі потреби

Повістки, мобілізаційні розпорядження, розпорядження військкоматів

Як це реалізувати, визначено п. 47 Порядку № 921, але ст. 25 КЗпП заборонено під час укладення трудового договору вимагати від осіб відомості про реєстрацію місця проживання чи перебування

Забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, установленими Порядком № 921 та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства

Постійно

Особова картка працівника (типова форма № П-2), затверджена наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656, та Особова картка державного службовця, затверджена наказом Нацагентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156

Зміни до особових карток вносять на підставі відповідних документів, які їх підтверджують, а також наказів керівника

Взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків і способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також стосовно оповіщення призовників і військовозобов'язаних

Постійно

Погоджують із військкоматом

Контактує з військкоматом відповідальна за ведення військового обліку особа

Періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць

Раз на рік – у встановлені графіком строки

Особова картка працівника, Особова картка державного службовця, військові квитки, посвідчення про приписку

Військовозобов'язані та призовники під розписку надають військові квитки, посвідчення про приписку до призовних дільниць

Проведення звіряння з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, у яких вони перебувають на військовому обліку

Раз на рік – у встановлені графіком строки

Внесення до особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи та посади

У п'ятиденний строк із дня подання відповідних документів

Документи, що підтверджують такі зміни

Відповідні записи вносять до Особової картки працівника, Особової картки державного службовця

Надсилання до районних (міських) військових комісаріатів Повідомлення про зміну облікових даних

Щомісяця до 5 числа

Повідомлення про зміну облікових даних (додаток 2 до Порядку № 921)

Складення й подання щороку до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (ч. 5 ст. 14 Закону № 2232)

До 1 грудня

Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 3 до Порядку № 921)

Список складають в алфавітному порядку, до нього включають усіх юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років

Приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку й оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

Раз на рік відповідно до графіка звіряння

Розписка про прийом на зберігання військово-облікового документа (додаток 4 до Порядку № 921)

Бланки розписок формують у блокноти не менше ніж 50 аркушів і зберігають. Використані й повернуті розписки зберігають протягом року до наступного звіряння з військкоматом

Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними й місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час

У разі потреби

Документи, передбачені Порядком № 45

Контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи

Постійно

Періодичність і форми контролю визначають у плані заходів із військового обліку

Контроль здійснює керівник підприємства чи уповноважена ним особа

Інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян і посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

У разі потреби

Звернення щодо ухилення громадян від виконання військового обов'язку (додаток 5 до Порядку № 921)

Це стосується органів місцевого самоврядування, що розшукують громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних із даними районних (міських) військових комісаріатів

Постійно

Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку № 921)

До журналу вносять записи про проведені перевірки військкоматами та про звіряння облікових даних, проведені з військкоматами. Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається протягом 7 років (п. 24 Порядку № 921)

Підприємству також потрібно складати план заходів із військового обліку в кінці кожного поточного року на наступний рік, у якому необхідно конкретизувати заходи, строки, відповідальних осіб за кожен захід. Адже планувальні документи згадуються в списку документів, які підлягають перевірці.

Крім наведених у таблиці заходів, також потрібно передбачити періодичне вилучення з картотеки карток військовозобов'язаних, які підлягають виключенню з військового обліку за віком на початку року (за підсумками попереднього року).

Персональний облік – в особовій картці

Згідно з п. 38 Порядку № 921 персональний облік призовників і військовозобов'язаних:

– на підприємствах, в установах та організаціях ведеться за типовою формою первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника", у розділі II якої зазначають відомості про військовий облік;

– державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших держорганах – за формою первинного обліку "Особова картка державного службовця", у п. 14 якої зазначають відомості про військовий облік.

Розділ "Відомості про військовий облік" особової картки заповнюють на підставі записів у військово-облікових документах (п. 39 Порядку № 921). Порядок заповнення цього розділу особових карток визначено п. п. 40 – 42 Порядку № 921.

Таблиця 3

Заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки

Підрозділ розділу (підпункт пункту) особової картки

Рядовий, сержантський і старшинський склад запасу

Група обліку

Остання літера військово-облікової спеціальності (від "А" до "Ч")

Категорія обліку

Перша чи друга категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Склад (військовозобов'язаних)

Рядовий, сержантський або старшинський

Військове звання

Військове звання, присвоєне військовозобов'язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Військово-облікова спеціальність

Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності

Придатність до військової служби

Згідно з рішенням військово-лікарських комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації

Найменування районного (міського) військкомату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання

Найменування районного (міського) військкомату, на території якого фактично проживає військовозобов'язаний

Перебування на спеціальному обліку

Номери переліку, пункту й розділу переліку, за якими оформлено бронювання (для військовозобов'язаних, які мають мобілізаційні розпорядження, – номер команди)

Для офіцерів запасу в розділі "Відомості про військовий облік" особової картки офіцерів запасу відповідно до п. 41 Порядку № 921 указують у підрозділі:

"категорія обліку" – розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серію та номер військового квитка або тимчасового посвідчення;

"склад" – профіль підготовки: командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний;

"військово-облікова спеціальність" – шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності;

• "група обліку" та "придатність до військової служби" не заповнюють.

Для призовників у розділі "Відомості про військовий облік" особової картки призовників згідно з п. 42 Порядку № 921 зазначають у підрозділі:

"група обліку" – слово "призовник";

• "перебування на спеціальному обліку" – номер пункту (абзацу), частини та статті Закону № 2232, за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається.

В особових картках військовозобов'язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергового звіряння з відповідними військкоматами роблять відмітку "Виключений з військового обліку за віком" (п. 43 Порядку № 921). Граничний вік перебування в запасі встановлено ст. 28 Закону № 2232 залежно від розряду: для першого розряду – до 60 років, для другого розряду – до 65 (для вищого офіцерського складу).

Особові картки призовників і військовозобов'язаних зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:

перша група – особові картки військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга – особові картки військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя – особові картки військовозобов'язаних-жінок;

четверта – особові картки призовників.

Особові картки військовозобов'язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі, а виключених із військового обліку за віком чи станом здоров'я зберігаються в загальній картотеці.

Перевірка ведення військового обліку та відповідальність

Генштаб ЗСУ доводить штабам оперативних командувань плани щодо перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях.

Обласні військкомати у взаємодії з облдержадміністраціями проводять перевірку держорганів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на відповідній території, відповідно до затверджених ними планів (п. 77 Порядку № 921).

Районні (міські) військкомати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку (раз на три роки) виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов'язані, заброньовані за ними, а також ті, які мають мобілізаційні розпорядження (п. 78 Порядку № 921).

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку, наведено в додатку 27 до Порядку № 921.

Під час перевірки підприємств, установ, організацій перевірці підлягають такі документи:

накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції;

штатний розпис;

керівні документи;

накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов'язаних;

розпорядчі документи з організації питань, які підлягають перевірці;

картотека особових карток працівників і державних службовців;

• документи службового листування з районним (міським) військкоматом;

планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки;

• документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню;

• перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час;

відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, і військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню;

посвідчення про відстрочку від призову до ЗСУ на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі;

журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних із даними районних (міських) військових комісаріатів;

розписки про отримання військово-облікових документів;

списки військовозобов'язаних і призовників, відомості про нарахування й отримання зарплати працівниками та інші документи.

Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, винні в порушенні порядку військового обліку, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом (ч. 1 ст. 42 Закону № 2232).

Для керівників і посадових осіб підприємств передбачено адміністративну відповідальність за порушення порядку ведення військового обліку (див. таблицю 4).

Таблиця 4

Види порушень у веденні військового обліку та відповідальність

Зміст порушення

Порушена норма

Розмір адмінштрафу

уперше

повторно протягом року

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ та організацій списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Ст. 2112 КпАП 

Від 17 до 51 грн

Від 51 до 119 грн

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання

Ст. 2113 КпАП 

Від 17 до 51 грн

Від 51 до 119 грн

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик до військових комісаріатів або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці

Ст. 2114 КпАП 

Від 17 до 51 грн

Від 51 до 119 грн

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема ст. 16 Закону № 1932 щодо ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників

Ст. 2101 КпАП 

Від 510 до 1700 грн

Від 1700 до 5100 грн

Справи про адміністративні правопорушення за ст. ст. 2101, 2112 – 2114 КпАП розглядають військові комісаріати. Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні правопорушення й накладати адміністративні стягнення мають право районні, районні у місті, міські чи міськрайонні військові комісари (ст. 235 КпАП).

Також читайте на цю тему:

"Військовий облік на підприємстві: відповідаємо на запитання";

"Особливий період, АТО, ООС: що маємо нині";

"Трудові та соціальні гарантії (пільги) призваним на військову службу й контрактникам".

1. КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

2. КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

3. Кодекс цивільного захистуКодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.

4. Закон № 2232Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. № 2232-ХІІ.

5. Закон № 1975Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12.12.91 р. № 1975-ХІІ.

6. Закон № 1932Закон України "Про оборону України" від 06.12.91 р. № 1932-ХІІ.

7. Порядок № 921 – Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затверджений постановою Кабміну від 07.12.2016 р. № 921.

8. Порядок № 45 – Порядок бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабміну від 04.02.2015 р. № 45 (ДСК).

9. Перелік № 711 – Перелік спеціальностей, по одержанні яких придатні до військової служби жінки перебувають на військовому обліку, затверджений постановою Кабміну від 14.10.94 р. № 711.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua