Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Експорт послуг: валютне регулювання та бухгалтерський облік
Ніна Дьяконова, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування

Експорт послуг – популярний і перспективний вид діяльності в Україні. Причому держава підтримує цей вид бізнесу, зокрема шляхом "послаблень" у валютному регулюванні. Ці аспекти, а також бухгалтерський облік і розглянемо в статті.

Валютне регулювання

Строки надходження експортної виручки

Згідно зі ст. 1 Закону № 185 виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше ніж 180 календарних днів із моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Водночас ці вимоги не поширюються на операції з експорту послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав. Щодо їх тлумачення див. роз'яснення з розділу 114.03 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ.

Отже, відстежувати строк (180 календарних днів) необхідно тільки щодо транспортних і страхових послуг. Недотримання цього строку стосовно зазначених послуг тягне за собою нарахування ЗЕД-пені в розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки за кожний день прострочення платежу в іноземній валюті, перерахованої в грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (ст. 4 Закону № 185).

Декларування валютних цінностей

Якщо станом на кінець звітного кварталу за кордоном значитимуться валютні цінності, доходи та майно, що належать резидентові України (у тому числі "незакрита" дебіторська заборгованість нерезидента), то резидент повинен буде подати декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі – Декларація) (див. щодо цього лист ДПАУ від 12.10.2009 р. № 4776/С/22-5015).

Таку Декларацію подають щокварталу в строки, установлені для подання квартальної й річної бухгалтерської звітності (п. 3 Наказу № 207). На думку податківців, цю Декларація подають щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (див. лист ДФСУ від 22.08.2016 р. № 18151/6/99-99-12-02-03-15).

А втім, податківці дозволяють не подавати таку Декларацію, якщо розрахунки із суб'єктом підприємницької діяльності здійснюються у встановлені законодавством строки за умови відсутності інших валютних цінностей за межами України (див. роз'яснення з розділу 114.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ). А ось Нацбанк наполягає на поданні Декларації й за наявності "непростроченої" заборгованості (лист НБУ від 28.07.2005 р. № 13-122/3484). Тому обережним платникам краще все-таки Декларацію подавати й у цій ситуації.

Обов'язковий продаж валюти з розподільчого рахунка

Відповідно до п. 1 Постанови № 65 надходження в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб – підприємців підлягають обов'язковому продажу на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) у розмірі 50 %.

Необхідні документи

Для того щоб не виникало проблем з декларуванням і податковим обліком у резидента, важливо правильно оформити документи, що підтверджують факт надання послуг. Раніше податківці визнавали як такий документ рахунок-фактуру (лист ДПСУ від 06.02.2012 р. № 2282/6/15-1415). Проте, аби уникнути непорозумінь, ми рекомендуємо, крім рахунка, скласти також акт наданих послуг і, звісно, мати ЗЕД-договір.

Бухгалтерський облік

Дохід за договорами про надання послуг, що експортуються, відображається в загальному порядку. Так, за нормами п. 10 П(С)БО 15 дохід, пов'язаний із наданням послуг, визнається виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо можна достовірно оцінити результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг можна достовірно оцінити за наявності всіх наведених нижче умов:

– можливості достовірної оцінки доходу;

– імовірності надходження економічних вигід від надання послуг;

– можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

– можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Зазвичай дата виникнення доходу визначається за моментом оформлення документа, що підтверджує факт надання послуг (акт наданих послуг тощо). Тобто в момент підписання акта наданих послуг проводять кореспонденцію: Дт 377 Кт 703, а на собівартість послуг – Дт 903 Кт 23.

Якщо резидент надає послуги безоплатно, він відображає лише витрати, пов'язані з наданням послуг (проведенням: Дт 903 Кт 23).

Тим часом у бухгалтерському обліку є особливість, пов'язана з тим, що в договорах про надання послуг, що експортуються, у розрахунках із нерезидентами зазвичай використовується іноземна валюта, тому їх облік регламентується також нормами П(С)БО 21.

Загальну схему обліку за прямими договорами з нерезидентами, за якими послуги експедитора оплачуються в іноземній валюті, показано на рис.:

Рис. Схема обліку доходів від надання послуг нерезидентові-замовнику

Курсові різниці відображають на дату здійснення господарської операції та на дату балансу так:

– позитивні курсові різниці – на субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці";

– від'ємні курсові різниці – на субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці".

1

Умова:

Експортер надав 27.08.2018 нерезиденту IT-послуги на суму 1000 $ (курс НБУ на цю дату становив умовно 27,85 грн за 1 $), ПДВ не нараховується. Оплата за послуги надійшла на розподільчий рахунок банку 30.08.2018 (курс НБУ на цю дату становив умовно 28,11 грн за 1 $). 50 % валюти продано за курсом на МВРУ 31.08.2018 (курс НБУ на цю дату становив умовно 28,27 грн за 1 $). Валюту було продано умовно за курсом 28,20 грн за 1 $. Собівартість послуг становила 15000 грн.

Рішення:

Операції будуть відображені в обліку, як показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Дата операції

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума,

дол./грн

27.08.2018

Відображено дохід від надання IT-послуг

362

703

1000 $

27850,00

27.08.2018

Відображено витрати за наданою послугою

903

23

15000,00

30.08.2018

Надійшла оплата за послуги на розподільчий рахунок банку

316

362

1000 $

28110,00

30.08.2018

Відображено доходи від курсових різниць: (28,11 грн - 27,85 грн) х 1000 $

362

714

260,00

31.08.2018

З розподільчого рахунка списано 50 % валюти для обов'язкового продажу

334

316

500 $

14135,00

31.08.2018

Відображено витрати від продажу валюти: (28,27 грн - 28,20 грн) х 500 $

942

334

35,00

31.08.2018

Надійшла на поточний рахунок у гривнях виручка в розмірі 50 % (за вирахуванням комісійної винагороди банку)

311

334

14029,50

31.08.2018

Відображено суму комісійної винагороди банку

92

334

70,50

31.08.2018

Надійшла на поточний рахунок підприємства експортна виручка в іноземній валюті в розмірі 50 %

312

316

500 $

14135,00

31.08.2018

Відображено доходи від курсових різниць: (28,27 грн - 28,11 грн) х 1000 $

316

714

160,00

2

Умова:

Умови договору про надання маркетингових послуг передбачають передоплату в розмірі 100 % від суми договору. 27.08.2018 на розподільчий рахунок банку надійшла передоплата в розмірі 1000 $ (курс НБУ на цю дату становив умовно 27,85 грн за 1 $, у тому числі ПДВ – 4641,67 грн). 50 % валюти було продано 28.08.2018 за курсом 27,99 грн за 1 $ на МВРУ. Курс НБУ на цю дату становив умовно 27,88 грн за 1 $.

30.08.2018 резидент надав нерезиденту послуги (було підписано акт наданих послуг). Курс НБУ на цю дату становив умовно 28,11 грн за 1 $. Собівартість послуг становила 10000 грн.

Рішення:

Облік цих операцій подано в таблиці 2.

Таблиця 2

Дата операції

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума,

дол./грн

27.08.2018

Надійшла попередня оплата на розподільчий рахунок банку

316

681

1000 $

27850,00

27.08.2018

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

643

641/ПДВ

4641,67

28.08.2018

З розподільчого рахунка списано 50 % валюти для обов'язкового продажу

334

316

500 $

13940,00

28.08.2018

Надійшла на поточний рахунок у гривнях виручка за вирахуванням комісійної винагороди банку

311

334

13925,03

28.08.2018

Списано суму комісійної винагороди банку

92

334

69,97

28.08.2018

Відображено дохід від продажу валюти: (27,99 грн - 27,88 грн) х 500 $

334

711

55,00

28.08.2018

Надійшла на поточний рахунок підприємства експортна виручка в іноземній валюті в розмірі 50 %

312

316

500 $

13940,00

28.08.2018

Відображено дохід від курсових різниць: (27,88 грн - 27,85 грн) х 1000 $

316

714

30,00

30.08.2018

Відображено дохід від надання послуг

362

703

1000 $

27850,00

30.08.2018

Відображено ПДВ

703

643

4641,67

30.08.2018

Відображено витрати за наданою послугою

903

23

10000,00

30.08.2018

Відображено взаємозарахування заборгованостей

681

362

1000 $

27850,00

Також на цю тему читайте статті:

"Експорт послуг: податковий облік";

"Експорт послуг через посередника: особливості обліку".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua