Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Проект землеустрою в бюджетній установі: як показати витрати в обліку
Роман Карп'юк, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Операції із землею бюджетних установ часто пов'язані з розробленням проектів землеустрою. Про те, як обліковувати такі специфічні об'єкти, поговоримо в цій статті.

Перш ніж розбиратись у премудростях обліку проектів землеустрою, пропонуємо з'ясувати, що це за "звір".

Проект землеустрою: визначення та характеристика

Проект землеустрою – сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів із використання й охорони земель, які передбачено здійснити за цим проектом (ст. 1 Закону № 858).

Для кращого розуміння суті цього об'єкта, а отже й майбутніх облікових наслідків, пов'язаних із цими документами, подамо інформацію у вигляді таблиці (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ з/п

Запитання

Відповідь

Підстава

1

У якій формі розробляють документацію із землеустрою та які її форми є загалом?

Документацію із землеустрою розробляють у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації.

Види документації із землеустрою:

• схеми землеустрою й техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

• проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

• проекти землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимотвірних об'єктів;

• проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

• проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

• проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

• проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

• проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

• проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

• робочі проекти землеустрою;

• технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

• технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

• технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

• технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

• технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

ст. 25 Закону № 858 

2

У яких випадках землеустрій обов'язковий?

Землеустрій проводять в обов'язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:

• розроблення документації із землеустрою щодо організації раціонального використання й охорони земель;

• установлення та зміни меж об'єктів землеустрою, зокрема й визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

• надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок;

• установлення в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні й обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельні сервітути);

• організації нових і впорядкування наявних об'єктів землеустрою;

• виявлення порушених земель і земель, що зазнають впливу негативних процесів, а також проведення заходів щодо їх відновлення чи консервації, рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, ущільнення, забруднення промисловими відходами, радіоактивними й хімічними речовинами та інших видів деградації, консервації деградованих і малопродуктивних земель

ст. 20 Закону № 858 

3

На підставі чого здійснюють землеустрій?

Землеустрій здійснюють на підставі:

• рішень органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою;

• укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками й землекористувачами) і розробниками документації із землеустрою;

• судових рішень

ст. 22 Закону № 858 

4

Кому можна доручити розроблення документації із землеустрою?

Розробниками документації із землеустрою можуть бути:

• юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менш як два сертифіковані інженери-землевпорядники, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

• фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою

ст. 26 Закону № 858 

З усього переліченого простежується властивість, що пов'язує проекти землеустрою з узаконенням певного статусу земельних ділянок. Власне, саме цей чинник багато в чому впливає на подальшу облікову долю подібних проектів. Про неї поговоримо трохи згодом, а зараз пропонуємо розібратись із класифікацією витрат на замовлення цих проектів.

Для освоєння видатків на реалізацію подібних проектів найчастіше використовують КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". За ним оплачують, зокрема (пп. 10 пп. 2.2.4 Інструкції № 333):

• послуги з розроблення нормативів, паспортів і надання дозволів на водокористування;

• надання дозволів на відведення земельних ділянок;

виготовлення технічної документації на земельні ділянки;

• технічних умов;

• експертних висновків, рекомендацій тощо.

У деяких випадках витрати на розроблення проекту землеустрою у складі генерального плану населеного пункту можна провести за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм".

Нагадаємо: за цим кодом передбачають, зокрема, видатки на складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій, а саме: з досліджень, проектування, будівництва, розробки схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, які проводять за рахунок бюджетних коштів, тощо (пп. 2.2.8.1 Інструкції № 333).

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складають на підставі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розробляти як окрему їхню частину (ст. 53 Закону № 858).

Про те, що розроблення генерального плану населеного пункту належить проводити за КЕКВ 2281, свого часу говорили й самі казначеї (див. лист ДКСУ від 29.03.2017 р. № 16-05/320-5167).

Бухгалтерський облік

Облікові наслідки витрат на виготовлення проектів землеустрою передусім залежать від того, з якою метою згаданий проект було розроблено.

Тобто, якщо, наприклад, витрати на такі документи зроблено в рамках набуття права постійного користування земельною ділянкою, то за всіма канонами такі витрати сформують вартість об'єкта основних засобів.

І нехай вас не дивує, що само це право користування не потрапляє до складу нематеріальних активів. Адже за приписами бухстандартів право постійного користування земділянкою входить до переліку винятків під час зарахування об'єктів до нематеріальних активів.

Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні активи включають:

<...>

права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); <...>

(абз. 5 п. 2 розд. II НП(С)БОдс 122)

Тож, якщо проект землеустрою розроблено для цілей указаного права, то його вартість на загальних підставах сформує первісну вартість земельної ділянки та значитиметься в обліку на субрахунку 1011 "Земельні ділянки".

Власне, в інших випадках, коли обов'язковою умовою для оформлення права користування земельною ділянкою чи права користування природними ресурсами є розроблення проекту землеустрою (звичайно, за умови всіх критеріїв визнання), витрати на такий проект зараховують до первісної вартості відповідного об'єкта нематеріальних активів за правилами розд. ІІ НП(С)БОдс 122.

У решті випадків, коли проект землеустрою не відповідає критеріям визнання його активом, відповідні витрати зараховують до витрат звітного періоду (п. 2 розд. ІІ НП(С)БОдс 121, п. 11 розд. ІІ НП(С)БОдс 122).

Насамкінець розгляньмо числовий приклад.

Умова:

Бюджетна установа (неплатник ПДВ) замовила у спеціалізованого підрядника проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Загальна вартість робіт із підготовки проекту становить 120000,00 грн (з ПДВ).

Рішення:

Приклад відображення зазначених операцій наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Отримано фінансування для оплати робіт із виготовлення проектної документації

2313

7011

120000,00

2

Відображено витрати на виготовлення проектної документації

8013

6211

120000,00

3

Перераховано оплату підряднику за виконані роботи

6211

2313

120000,00

4

Зараховано на фінрезультат:

– суму одержаного фінансування

7011

5511

120000,00

– витрати звітного періоду

511

8013

120000,00

На цю тематику стане в пригоді й публікація "Інвентаризуватимемо земельні ділянки по-новому: з'явився порядок".

1. Закон № 858Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 р. № 858-IV.

2. НП(С)БОдс 121 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

3. НП(С)БОдс 122 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

4. Інструкція № 333 – Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua