Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Перехід на МСФЗ: попередні оцінки
Сергій Рогозний, аудитор, САР, DipIFR, керівник комітету по фінансах, член Ради ФПБАУ, консультант з МСФЗ Олена Дядюн, бухгалтер, IPFM, асоційований член ФПБАУ

В Україні процес гармонізації облікових вимог із МСФЗ останнім часом стосується переважно тих підприємств, що становлять суспільний інтерес. Якщо підприємство стикається з потребою переходу на МСФЗ уперше, важливим є вирішення ключових питань: з чого та коли розпочати, а також на яких моментах варто акцентувати в разі переходу. Щодо цього доцільно здійснити попередні оцінки, зосереджені на поточному стані бухгалтерського обліку й аналізі чинної облікової політики, з метою подальшого їх узгодження з оцінками відповідно до МСФЗ.

Ухваливши рішення про перехід на МСФЗ самостійно чи виконуючи законодавчі вимоги, підприємству першочергово потрібно оцінити поточний стан бухгалтерського обліку та виявити ключові відмінності в принципах, які застосовували раніше згідно з П(С)БО та які використовуватимуть за МСФЗ. Надалі це стане підґрунтям для врегулювання виявлених невідповідностей через систему бухгалтерського обліку для отримання фінзвітності за МСФЗ – здійснення коригувань з їх відображенням у вхідному нерозподіленому прибутку (або інших відповідних рахунках капіталу).

На етапі оцінювання бухгалтерського обліку варто ознайомитися з МСФЗ (IFRS) 1. Відповідно до зазначеного стандарту перша фінансова звітність за МСФЗ повинна містити як мінімум:

– 3 звіти про фінансовий стан;

– 2 звіти про прибуток або збиток та інший сукупний дохід;

– 2 звіти про рух грошових коштів;

– 3 звіти про зміни у власному капіталі;

– примітки, що включають порівняльну інформацію до всіх зазначених фінансових звітів.

З огляду на наведений склад першої фінансової звітності за МСФЗ визначають і план-графік переходу на МСФЗ, протягом якого підприємство складає й буде готовим подати всі зазначені звіти.

1

Умова:

Рада директорів компанії "Експерт" ухвалила рішення про формування першої звітності за МСФЗ за 2019 рік. При цьому порівняльну інформацію вирішено подати за два роки.

Рішення:

Визначимо ключові дати та графік переходу.

З огляду на наведені дані:

– дата переходу на МСФЗ – 01.01.2018;

– перша фінансова звітність за МСФЗ – за 2019 рік;

– порівняльна інформація – за 2018 рік;

– початок ведення обліку за МСФЗ – з 01.01.2020 (рекомендована дата).

Схема 1. Ключові дати переходу на МСФЗ

Після ідентифікації ключових дат необхідно визначити всі дії, виконання яких приведе до повноцінного переходу на МСФЗ (табл. 1).

Таблиця 1

План-графік переходу на МСФЗ

Етапи переходу

Орієнтовний термін виконання

1. Аналіз наявної облікової політики компанії за П(С)БО: які підходи використовують для обліку активів, зобов'язань, доходів, витрат і власного капіталу в чинній політиці

Серпень 2019 р.

2. Розроблення нової облікової політики згідно з вимогами МСФЗ

Вересень 2019 р.

3. Установлення й доопрацювання модулів із МСФЗ-обліку (запаси, резерв очікуваних кредитних збитків, забезпечення відпусток, відстрочені податки)

Вересень 2019 р.

4. Попереднє тестування роботи модулів із МСФЗ-обліку

Вересень 2019 р.

5. Адаптація наявного плану рахунків для ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ

Вересень 2019 р.

...

...

14. Коригування налаштувань програми з урахуванням виявлених розбіжностей між трансфайлами й обліковою базою (за потреби)

Лютий 2020 р.

15. Початок повноцінного обліку за МСФЗ

Березень 2020 р.

Особливої уваги протягом підготовчого етапу переходу на МСФЗ потребує й аналіз чинної облікової політики. Загальновідомим є факт, що під час розроблення й застосування облікової політики важливим є принцип послідовності. Однак у разі переходу з П(С)БО на МСФЗ виникає об'єктивна потреба в змінах. Тож необхідно ідентифікувати ключові розбіжності між П(С)БО й МСФЗ та на основі цього розробити облікову політику, що буде повною мірою відповідати МСФЗ (табл. 2).

Таблиця 2

Облікова політика: причини коригувань

Напрями розходжень

Причини коригувань

Відмінності в класифікації

– Різні підходи до класифікації об'єктів обліку;

– різні судження щодо структури й одиниць обліку

Відмінності в оцінках

– Методи оцінки вартості об'єктів обліку;

– оцінка значень параметрів, що впливають на вартість об'єктів обліку

Загальні відмінності в обліку

– Склад облікових процедур;

– періодичність процедур звітності;

– техніка обліку

При цьому необхідно враховувати вимоги МСБО (IAS) 8, що є методичною основою для облікової політики за МСФЗ, а також інші міжнародні стандарти, кожен з яких регулює конкретну частину звітності. Унесення змін до облікової політики може відбуватися ретроспективно, крім випадків, коли стандарти дозволяють перспективне застосування (схема 2).

Схема 2. Способи внесення змін до облікової політики

Пам'ятайте: детально й обдумано прописана облікова політика за МСФЗ стане надійним підґрунтям пояснення ухвалених фінансових рішень і, як наслідок, запорукою впевненішого спілкування з податковими органами. Саме тому процес її розроблення потребує ретельної уваги.

Окремо наголосимо на тому, що під час здійснення попередніх оцінок украй важливо проаналізувати наявне кадрове забезпечення щодо готовності до переходу на МСФЗ. Щодо цього потрібно оцінити як працівників, безпосередньо пов'язаних з обліком і звітністю, так і допоміжні служби (схема 3). Кінцева мета такого аналізу: з'ясувати, хто буде відповідальним за перехід на МСФЗ; чи вистачить власних ресурсів, представлених штатними працівниками, або необхідна буде допомога залучених експертів.

Ба більше, важливо оцінити й готовність IT-середовища до впровадження підсистеми обліку за МСФЗ. Так, необхідно зрозуміти, який із двох напрямів є більш доречним:

1) розширення функціоналу наявного програмного забезпечення через добудову МСФЗ-модулів;

2) придбання/створення нового програмного продукту з підтримкою можливостей ведення МСФЗ-обліку та складання звітності.

Звісно, вибір передусім залежить від можливостей програмного продукту, який уже використовують, і можливого обсягу фінансових вкладень у цей процес.

Схема 3. Оцінка кадрового забезпечення в разі переходу на МСФЗ

Наведені напрями попередніх оцінок є базою для підготовчої роботи й безпосереднього переходу на облік і звітність за МСФЗ. Докладніше про них читайте в таких публікаціях:

"Перехід на МСФЗ: підготовча робота";

"Перехід на МСФЗ: етапи трансформації та виявлення ключових різниць";

"Перехід на МСФЗ: податкові ризики";

"Перехід на МСФЗ: доопрацювання інформаційних систем і початок обліку".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua