Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Держдивіденди й авансові внески: нюанси заповнення додатка АВ у разі зміни фінрезультату
Роман Карп'юк, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Документ:

роз'яснення з категорії 102.20.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Кому читати:

державним унітарним підприємствам та їх об'єднанням

Що сталося:

податківці пояснили, як заповнювати додаток АВ до декларації з податку на прибуток, якщо частину чистого прибутку (доходу) держпідприємства сплачують щоквартально та фінрезультат, визначений у фінзвітності, має як позитивне, так і від'ємне значення

Обов'язок нарахувати та сплатити дивідендні авансові внески поширюється, зокрема, і на держпідприємства – платників держдивідендів (пп. 57.11.2 ПКУ, ст. 111 Закону № 185).

При цьому звітують про такі внески шляхом подання декларації з податку на прибуток із додатком АВ.

У коментованому роз'ясненні податківці уточнили порядок заповнення цього додатка в разі, якщо фінрезультат протягом задекларованого періоду мав як позитивне (прибуток), так і від'ємне (збиток) значення. Для зручності наведемо ці уточнення у вигляді таблиці.

Таблиця

№ з/п

Показник додатка АВ до декларації з податку на прибуток

Рекомендації податківців щодо заповнення рядків додатка АВ до декларації з податку на прибуток

1

Рядок 1.4 додатка АВ

Цей показник має відповідати сумарному значенню показників рядка 09 Розрахунка* за такі звітні періоди, за які сплату частини чистого прибутку здійснено у звітному (податковому) році, тобто за IV квартал попереднього звітного (податкового) року та за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів поточного звітного (податкового) року.

Якщо фінансовий результат від господарської діяльності підприємства в окремому звітному періоді поточного року має від'ємне значення (або нульове) та відповідно в рядку 07 Розрахунка немає показника частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, то додаток АВ за такий звітний період і рядок 20 АВ декларації заповнюють із нульовими значеннями.

Якщо протягом звітного року показник частини чистого прибутку за окремі звітні періоди мав позитивне значення, то в рядку 1.4 додатка АВ відображають суму позитивних значень рядка 09 Розрахунка за відповідні звітні періоди.

Авансовий внесок під час нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховують з усієї суми частини чистого прибутку (доходу), що підлягає виплаті.

Якщо на момент сплати частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал звітного року декларацію за такий рік подано й нараховані в цій декларації податкові зобов'язання погашено, то авансові внески нараховують на суму перевищення частини чистого прибутку, що підлягає виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об'єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеним на 12 і помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачують частину чистого прибутку (доходу)).

2

Рядок 4 додатка АВ

З огляду на те що частину чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього року сплачують у звітному році, то в рядку 4 додатка АВ відображають суму перевищення частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього звітного року над значенням об'єкта оподаткування пропорційно до кількості місяців, за які виплачують частину чистого прибутку (доходу).

3

Рядок 5 додатка АВ

Тут показують суму частини чистого прибутку (доходу), з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді, але не більше за значення рядка 4 додатка АВ.

4

Рядок 6 додатка АВ

Тут показують суму авансового внеску у зв'язку з виплатою частини чистого прибутку (доходу), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яку переносять у рядок 20 додатка АВ до декларації.

* Тут ідеться про Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (далі – Розрахунок), затверджений Наказом № 285.

Окремо варто нагадати, що держпідприємства розраховують держдивіденди щоквартально та фіксують їх у Розрахунку. Його вони подають за підсумками певного кварталу – у 40-денний строк, а за підсумками року – у 60-денний строк.

Сплачують держдивіденди щоквартально протягом 10 к. дн., наступних за граничним строком подання Розрахунка.

На цю тематику будуть корисними, зокрема, і такі публікації:

"Держпідприємства заплатять державі левову частку свого прибутку";

"Чистий прибуток для "держдивідендного" розрахунка: від якої суми танцювати?".

Резюме статті

Якщо держпідприємство має збитки, то в додатку АВ і, відповідно, у рядку 20 АВ декларації потрібно показувати нульове значення.

Якщо ж протягом звітного року показник частини чистого прибутку за окремі звітні періоди мав як додатне, так і від'ємне значення, тобто фіксувались і прибутки, і збитки, то в рядку 1.4 додатка АВ, з урахуванням наростаючого підсумку, потрібно показати суму додатних значень рядків 09 Розрахунка за відповідні звітні періоди.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua