Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Хостинг: класифікація для облікових цілей
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

У сучасних умовах інформатизації хостинг став невід'ємним атрибутом діяльності більшості суб'єктів господарювання. До того ж деякі підприємства зберігають важливу інформацію на серверах за кордоном, інші просто користуються зручним хмарним сервісом. Бухгалтерові доводиться враховувати специфіку кожної такої операції під час відображення її в бухгалтерському й податковому обліку. У зв'язку з цим у статті розповімо про класифікацію хостингу для облікових цілей.

Що належить до хостингу

Незважаючи на те, що термін "хостинг" використовується давно, його нормативного визначення досі немає. На це звертала увагу ще Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, в листі від 28.10.2012 р. № 01-7783/14.

Разом з тим хостинг згадується в Законі № 3792, у ст. 1 якого наведено визначення таких термінів:

власник вебсайту – особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання вебсайту. За відсутності доказів іншого власником вебсайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до вебсайту, і (або) отримувач послуг хостингу;

постачальник послуг хостингу – особа, яка надає власникам вебсайтів послуги і (або) ресурси для розміщення вебсайтів або їх частин у мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу Інтернет. Власник вебсайту, який розміщує свій вебсайт або його частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) самостійно забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, одночасно є постачальником послуг хостингу.

Як бачимо, у цих визначеннях хостинг пов'язаний із наданням послуг з розміщення вебсайтів. Разом з тим хостинг цим не обмежується, просто Закон № 3792 зорієнтовано на авторське право, зокрема й щодо вебсайтів, чим пояснюється деяке звуження термінології.

На практиці під хостингом розуміють послугу з надання ресурсів для розміщення інформації на сервері, що постійно має доступ до мережі (зазвичай Інтернет).

Класифікація хостингу

Для облікових цілей хостинг можна класифікувати так:

Рис. 1. Класифікація видів хостингу

Розглянемо ці види хостингу більш докладно.

Хостинг "віртуальний сервер" має на увазі розміщення на одному фізичному сервері файлів сайтів (програм) одразу декількох власників. Кожному ресурсу відводиться своє місце на жорсткому диску. Процесорний час і пам'ять сервера ці ресурси використовують спільно, керують цим системні адміністратори хостинг-провайдера.

Хостинг "віртуальний виділений сервер" передбачає розміщення інтернет-ресурсів на одному фізичному сервері, але за допомогою спеціальних програм ресурси фізичного сервера розбиваються на декілька так званих віртуальних виділених серверів.

Хостинг "виділений сервер" має на увазі оренду фізичного сервера у хостинг-провайдера. Цей сервер розташований на технічному майданчику хостинг-провайдера, постійно підключений до безперебійної мережі електроживлення і високошвидкісних каналів передання інформації. Головна відмінність виділеного сервера від віртуального (віртуального виділеного сервера) полягає в тому, що ніхто, крім орендаря, не має доступу до сервера, навіть хостинг-провайдер.

Хостинг "co-location" передбачає розміщення власного сервера замовника на технічному майданчику хостинг-провайдера. Для сервера виділено місце у стійці, його підключають до високошвидкісних каналів передання інформації та до мережі електроживлення. Відмінність co-location від виділеного сервера полягає в тому, що технічний персонал Дата-центру стежить лише за електроживленням сервера і за каналами зв'язку, до яких його включено. Якщо будь-яка складова частина сервера виходить із ладу, несправність усувають силами замовника.

Відповідно до КВЕД-2010 до складу інформаційних послуг (клас 63.11) включають послуги з оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах та пов'язану з ними діяльність, зокрема:

– надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану з цим діяльність;

– надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як: вебхостинг, потокові послуги, надання простору для розміщення програмних додатків, надання вебпослуг із доставки програмних додатків, надання центральних ЕОМ замовникам.

Водночас цей клас не включає діяльність, під час якої постачальник даних використовує комп'ютер тільки як інструмент (таку діяльність класифікують відповідно до виду наданих послуг).

Із цього можна зробити висновок, що вебхостинг у вигляді надання віртуального сервера та віртуального виділеного сервера являє собою інформаційну послугу, пов'язану з функціонуванням вебсайту.

Вебхостинг у вигляді надання виділеного сервера та co-location, найімовірніше, належить до оренди (лізингу) рухомого майна (ч. 1 ст. 759, ст. ст. 806 – 809 ЦКУ, ст. 292 ГКУ). Вебхостинг "виділений сервер" являє собою отримання в оренду серверного устатковання. Згідно із КВЕД-2010 ці послуги потрапляють до класу 77.33 "Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів" розділу 77 "Оренда, прокат і лізинг".

Хостинг "co-location" можна охарактеризувати як оренду стійки хостинг-провайдера. Діяльність із такої оренди можна віднести до класу 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна".

Хмарні обчислення

Хостинг може бути пов'язаний і з хмарними обчисленнями (англ. cloud computing), до яких належить модель забезпечення зручного мережевого доступу на вимогу до деякого загального фонду конфігурованих обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж передання даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів – як разом, так і окремо), які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними експлуатаційними витратами або звертаннями до провайдера.

Хмарні обчислення можуть бути розміщені в:

приватній хмарі (англ. private cloud) – інфраструктура, призначена для використання однією організацією, що включає декілька споживачів (наприклад, підрозділів однієї організації), можливо також клієнтами й підрядниками цієї організації. Приватна хмара може перебувати у власності, керуванні й експлуатації як самої організації, так і третьої сторони (або будь-якої їх комбінації), і вона може фізично існувати як усередині, так і поза юрисдикцією власника;

публічній хмарі (англ. public cloud) – інфраструктура, призначена для вільного використання широкою публікою. Публічна хмара може перебувати у власності, керуванні й експлуатації комерційних, наукових та урядових організацій (або будь-якої їх комбінації). Публічна хмара фізично існує в юрисдикції власника – постачальника послуг;

громадській хмарі (англ. community cloud) – вид інфраструктури, призначений для використання конкретною спільнотою споживачів з організацій, що мають спільні завдання (наприклад, місію, вимоги безпеки, політику та відповідність різноманітним вимогам). Громадська хмара може перебувати в кооперативній (спільній) власності, керуванні й експлуатації однієї чи більше з організацій спільноти або третьої сторони (або будь-якої їх комбінації), і вона може фізично існувати як усередині, так і поза юрисдикцією власника;

гібридній хмарі (англ. hybrid cloud) – це комбінація з двох або більше різних хмарних інфраструктур (приватних, публічних або громадських), що залишаються унікальними об'єктами, але пов'язані між собою стандартизованими чи приватними технологіями передання даних і додатків (наприклад, короткочасне використання ресурсів публічних хмар для балансування навантаження між хмарами).

При цьому в хмарних обчисленнях використовують різні моделі обслуговування (рис. 2).

Рис. 2. Моделі обслуговування хмарних обчислень

Програмне забезпечення як послуга (SaaS, англ. Software as a Service) – модель, у якій споживачеві надано можливість використання прикладного програмного забезпечення провайдера, що працює у хмарній інфраструктурі та є доступним із різних клієнтських пристроїв або за допомогою тонкого клієнта, наприклад, із браузера (приміром, вебпошта) або за допомогою інтерфейсу програми. Контроль і керування основною фізичною й віртуальною інфраструктурою хмари, зокрема мережею, серверами, операційними системами, зберіганням чи навіть індивідуальними можливостями додатка (за винятком обмеженого набору користувацьких налаштувань конфігурації додатка), здійснює хмарний провайдер.

Платформа як послуга (PaaS, англ. Platform as a Service) – модель, коли споживачеві надано можливість використання хмарної інфраструктури для розміщення базового програмного забезпечення для наступного розміщення на ньому нових або наявних додатків (власних, розроблених на замовлення чи придбаних тиражованих додатків). До складу таких платформ входять інструментальні засоби створення, тестування й виконання прикладного програмного забезпечення – системи керування базами даних, сполучне програмне забезпечення, середовище виконання мов програмування, що надає хмарний провайдер.

Контроль і керування основною фізичною й віртуальною інфраструктурою хмари, зокрема мережею, серверами, операційними системами, зберіганням, здійснює хмарний провайдер, за винятком розроблених чи встановлених додатків, а також, якщо можливо, параметрів конфігурації середовища (платформи).

Інфраструктура як послуга (IaaS, англ. Infrastructure as a Service) надається як можливість використання хмарної інфраструктури для самостійного керування ресурсами оброблення, зберігання, мережами та іншими фундаментальними обчислювальними ресурсами, наприклад, споживач може встановлювати й запускати довільне програмне забезпечення, яке може включати операційні системи, платформне й прикладне програмне забезпечення. Споживач може контролювати операційні системи, віртуальні системи зберігання даних і встановлені додатки, а також мати обмежений контроль за набором доступних мережевих сервісів (наприклад, міжмережевим екраном, DNS). Контроль і керування основною фізичною й віртуальною інфраструктурою хмари, у тому числі мережею, серверами, типами використовуваних операційних систем, системами зберігання, здійснює хмарний провайдер.

Усі представлені моделі обслуговування хмарних обчислень задля обліку можна віднести до інформаційних послуг (клас 63.11 "Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність"). Водночас варто зазначити, що податківці по-різному підходять до цього питання.

Також на цю тему читайте статті:

"Хостинг: облік у виконавця за внутрішньоукраїнськими операціями";

"Хостинг: валютне регулювання й облік у виконавця в ЗЕД";

"Хостинг: облік у замовника за внутрішньоукраїнськими договорами";

"Хостинг: валютне регулювання в замовника-резидента за ЗЕД-договорами";

"Хостинг: податковий облік у замовника-резидента за ЗЕД-договорами";

"Хостинг: бухгалтерський облік у замовника-резидента за ЗЕД-договорами".

1. ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. ГКУГосподарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

3. Закон № 3792Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 р. № 3792-XII.

4. КВЕД-2010 – Класифікація видів економічної діяльності. Методологічні основи та пояснення (КВЕД-2010), затверджена наказом Держкомстату України від 23.12.2011 р. № 396.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua