Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Перехід на МСФЗ: можливості для МСП
Сергій Рогозний, аудитор, САР, DipIFR, керівник комітету по фінансах, член Ради ФПБАУ, консультант з МСФЗ, директор ТОВ "МІК "Старт" Олена Дядюн, бухгалтер, IPFM, асоційований член ФПБАУ, головний бухгалтер ТОВ "МІК "Старт"

Міжнародні стандарти фінансової звітності передусім орієнтовані на задоволення інформаційних потреб інвесторів і є обов'язковими для більшості компаній, що представлені на ринках капіталу. МСФЗ містять широкий спектр вимог до розкриття інформації та потребують певного рівня витрат для подання якісної звітності. Для малих підприємств такі витрати не завжди є доцільними з огляду на їх фінансові можливості. У липні 2009 р. у системі міжнародних стандартів було офіційно оприлюднено автономний документ – МСФЗ для МСП. Подальший огляд і доопрацювання цього Стандарту було здійснено у 2015 році. За своїм характером він є спрощеною версією повних МСФЗ. Про коло суб'єктів, на яких орієнтований Стандарт, і поговоримо далі.

Для кого є актуальним перехід

Для України, як і для інших країн, економічне зростання та досягнення стратегічних цілей пов'язане з ефективною діяльністю не лише великих публічних підприємств, а й значною мірою малих і середніх. Підприємства малого та середнього бізнесу традиційно є рушієм економіки та найчисленнішим представником бізнес-середовища. В Україні у 2019 році саме малі підприємства становили 95,2 % від усіх суб'єктів підприємницької діяльності (для порівняння: великі – 0,1 %, середні – 4,7 %). Відповідно увага до звітності цих компаній також відчутна, хоч і меншою, якщо порівнювати з суспільно значущими підприємствами.

Загальновизнаними є переваги звітності, складеної за МСФЗ: якість, прозорість, порівнянність – тобто всі ті характеристики, що роблять її корисною для користувачів. Однак задля повноцінного досягнення такої корисності потрібна глибока деталізація. Якщо для великих публічних компаній витрати на підготовку повного пакета МСФЗ-звітності є цілком виправданими, то для малих і середніх суб'єктів підприємницької діяльності витрати можуть виявитися завеликими та навіть непідйомними. До того ж потреби користувачів фінансової звітності малих компаній є відмінними від користувачів звітності значних за розміром підприємств. Фокус уваги головно – на короткострокові цілі, поточну ліквідність і платоспроможність.

Саме для таких суб'єктів і передбачено самостійний стандарт – МСФЗ для МСП, що має на меті врівноважити "витрати – вигоди" з підготовки фінансової звітності через збереження ключових підходів МСФЗ, але в дещо спрощеному вигляді та вилучення вимог щодо розкриття інформації, яка є неактуальною для непублічних компаній.

Безпосередньо Стандартом базисними критеріями для застосування спрощених МСФЗ визначено 2 якісні орієнтири:

– компанія не є підзвітною суспільству;

– для зовнішніх користувачів оприлюдненню підлягає фінансова звітність загального призначення.

Одразу зазначимо, що МСФЗ для МСП залишається поза увагою вітчизняного законодавства. Натомість у вітчизняному Законі про бухоблік використовують кількісні критерії для розмежування підприємств за розмірами (табл. 1). На основі цього чітко визначено коло МСФЗ-суб'єктів (виділено курсивом в табл. 1). Відповідно всі інші підприємства (середні, малі та мікро, за винятком ПАТ, підприємств видобувної галузі та переліку Кабміну) потенційно можуть обрати МСФЗ для МСП як свою концептуальну основу на добровільних засадах.

Таблиця 1

Кількісні критерії розмежування підприємств

Балансова вартість активів

Чистий дохід від реалізації

Середня кількість працівників

Мікропідприємство

до 350 тис. євро

до 700 тис. євро

до 10 осіб

Мале підприємство

до 4 млн євро

до 5 млн євро

до 50 осіб

Середнє підприємство

до 20 млн євро

до 40 млн євро

до 250 осіб

Велике підприємство

понад 20 млн євро

понад 40 млн євро

понад 250 осіб

МСФЗ-звітність (незалежно від розміру)

Підприємства, що становлять суспільний інтерес

Публічні акціонерні товариства

Підприємства, що задіяні у видобувних галузях

Підприємства за переліком Кабміну

1

Умова:

Які з наведених підприємств потенційно можуть обрати концептуальною основою МСФЗ для МСП:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Новація", діяльність якого пов'язана з видобуванням граніту та графітової руди, має 220 співробітників, балансову вартість активів – 135 млн грн, чистий дохід – 1 млрд грн.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Грація", діяльність якого пов'язана з пошиттям і реалізацією спецодягу, має 75 працівників, балансову вартість активів – 25 млн грн, чистий дохід – 750 млн грн.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм-капітал", діяльність якого пов'язана з наданням позик фізичним і юридичним особам за кошт власного капіталу, має 20 співробітників, балансову вартість активів – 15 млн грн, чистий дохід – 1,2 млрд грн.

Рішення:

Обґрунтування:

1. ТОВ "Новація" відповідно до вимог вітчизняного законодавства має готувати повний пакет МСФЗ-звітності. З урахуванням кількісних критеріїв (усіх трьох) підприємство підпадає під визначення середнього підприємства. Однак воно належить до підприємств видобувної галузі, які зобов'язані звітувати за повними МСФЗ згідно з п. 2 ст. 121 Закону про бухоблік. Спрощені стандарти не є доцільними.

2. ТОВ "Грація" щонайменше за двома критеріями є середнім підприємством і не є суспільно значущим. Відповідно воно потенційно може звітувати за МСФЗ для МСП.

3. ТОВ "Прайм-капітал" за характером своєї діяльності є фінансовою компанію та має працювати за відповідними ліцензіями. Відповідно до ст. 1 Закону про бухоблік компанія потрапляє до переліку підприємств, що становлять суспільний інтерес. Як наслідок, потрібно складати звітність за МСФЗ, незалежно від розміру. Спрощені стандарти не є доцільними.

Переваги від застосування МСФЗ для МСП головно пов'язуємо з розвитком представників малого та середнього бізнесу: якщо в майбутньому середнє підприємство "доросте" до великої публічної компанії, для якої МСФЗ є обов'язковими, перехід для нього буде простішим, аніж із національних стандартів.

Складність переходу на МСФЗ для МСП залежить від концептуальної основи, яку підприємство застосовувало раніше:

1) з повного пакета МСФЗ – перехід є доволі простим, оскільки характеризується зміною концептуальної основи в бік спрощення вимог; однак на практиці такий перехід є малоймовірним;

2) з національних стандартів – за алгоритмом не відрізняється від процесу переходу на повні МСФЗ, але, зважаючи на спрощений характер МСФЗ для МСП, може бути менша кількість коригувань.

І далі про основні акценти переходу.

Регулювання переходу

Основні питання переходу на "малі" міжнародні стандарти розкрито в розділ 35 МСФЗ для МСП. Підприємству потрібно дотримуватися вимог цього розділу в усіх випадках, коли воно має намір перейти на МСФЗ для МСП і не мало такого досвіду раніше (табл. 2).

Таблиця 2

Застосування вимог розділу 35 МСФЗ для МСП

Застосовуємо

НЕ застосовуємо

Підприємство планує застосовувати МСФЗ для МСП щодо всіх питань, а також очевидно та беззастережно заявити про відповідність МСФЗ для МСП

Підприємство не планує використовувати очевидного та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ для МСП

Попередню фінансову звітність підприємства було подано відповідно до повних МСФЗ, і вона містила очевидну й беззастережну заяву про відповідність повним МСФЗ

Підприємство вже застосовувало в попередніх періодах МСФЗ для МСП щодо всіх питань, а також давало очевидну та беззастережну заяву про відповідність Стандарту

Попередню фінансову звітність підприємства було подано відповідно до П(С)БО одночасно з іншим пакетом фінансових звітів, які не містили очевидного й беззастережного твердження про відповідність МСФЗ для МСП

Попередню фінансову звітність підприємства було подано відповідно до П(С)БО одночасно з іншим пакетом фінансових звітів, які містили очевидне й беззастережне твердження про відповідність МСФЗ для МСП

Підприємство не подавало свою фінансову звітність за попередні періоди

Важливо також чітко ідентифікувати дату переходу на МСФЗ для МСП, оскільки саме на цю дату належить застосовувати винятки від повного ретроспективного застосування вимог Стандарту. За аналогією до повних МСФЗ датою переходу на МСФЗ для МСП є початок першого періоду, щодо якого подаємо повну порівняльну інформацію в першій фінансовій звітності, що відповідає Стандарту (приклад 2). Саме на цю дату необхідно підготувати вхідний баланс, що є відправною точкою для звітності за МСФЗ для МСП. Стандарт не вимагає, щоб вхідний баланс було обов'язково внесено до першої фінансової звітності.

2

Умова:

Від моменту створення ТОВ "Сузір'я" подавало свою фінансову звітність відповідно до П(С)БО. За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., підприємство, крім звітності за П(С)БО, підготувало й фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ для МСП. Однак ці фінансові звіти не містили ані порівняльних показників за попередній період, ані твердження щодо відповідності МСФЗ для МСП.

На 31 грудня 2020 р. ТОВ "Сузір'я" планує подати звітність, що відповідає МСФЗ для МСП, з очевидною та беззастережною заявою про відповідність МСФЗ для МСП.

Рішення:

Визначмо дату переходу та доцільність застосування розділу 35 МСФЗ для МСП.

Повний пакет фінансової звітності за рік, що закінчиться 31 грудня 2020 р., буде першою фінансовою звітністю підприємства, яка відповідає стандарту МСФЗ для МСП. Оскільки: 1) у підприємства є порівняльні дані за 2019 рік; 2) у 2020 році буде заявлено про відповідність МСФЗ для МСП.

Отже, розділ 35 МСФЗ для МСП застосуванню підлягає, а датою переходу є 1 січня 2019 р.

Рис. 1. Ключові дати

Акцентуємо вашу увагу, що МСФЗ для МСП в першій фінансовій звітності вимагає узгодження прибутку або збитків попереднього року, тоді як МСФЗ 1 передбачає узгодження загального сукупного доходу.

Також на цю тему читайте статті:

"Перехід на МСФЗ: алгоритм для МСП";

"Перехід на МСФЗ: розкриття для МСП";

"Основні засоби в діяльності МСП: розкриття інформації";

"Основні засоби в діяльності МСП: визнання та первісна оцінка";

"Основні засоби в діяльності МСП: моделі обліку та методи амортизації";

"Визнання суб'єктами МСП інвестиційної нерухомості".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua