Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Інвестори реінвестують дивіденди в ТОВ: як оформити операцію
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Учасники товариства приймають рішення щодо реінвестиції дивідендів у специфічних ситуаціях, зокрема, коли необхідно збільшити статутний капітал. Наразі є й альтернативний варіант такого збільшення, але він не відрізняється чіткістю в оподаткуванні. У цій статті розповімо про те, як можливо оформити операцію зі збільшення статутного капіталу за рахунок інвесторів.

Що належить до реінвестиції дивідендів

Поняття реінвестиції містить лише пп. "в" пп. 14.1.81 ПКУ. Згідно з указаною нормою реінвестиції – господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій.

На підставі цього можна дійти висновку, що в разі реінвестиції дивідендів на загальних зборах учасників товариства приймають такі рішення:

1) про розподіл чистого прибутку товариства (п. 12 ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31 Закону № 2275);

2) про виплату дивідендів (п. 12 ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31 Закону № 2275);

3) про спрямування дивідендів на збільшення статутного капіталу товариства (ч. 2 ст. 26 Закону № 2275).

Візьміть до відома: перші два рішення приймають на загальних зборах учасників більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 4 ст. 34 Закону № 2275). Водночас третє рішення належить приймати на загальних зборах засновників одностайно. Адже за нормами ч. 2 ст. 26 Закону № 2275 товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства.

Зазначимо, що можливий варіант, коли дивіденди реінвестують не всі учасники ТОВ, а тільки ті, які висловлять це бажання. Закон № 2275, так само як і інші нормативні документи, не містить заборони на проведення таких дій. Тому можлива ситуація, коли дивіденди спрямовують на збільшення статутного капіталу щодо деяких учасників, а інші учасники отримують дивіденди, наприклад, коштами. Однак варто врахувати, що це призведе до порушення пропорцій часток у статутному капіталі й негативно вплине на оподаткування дивідендів у фізичних осіб – учасників товариства (докладніше про це див. статтю "Інвестори реінвестують дивіденди в ТОВ: облік та оподаткування").

А ось якщо всі учасники ТОВ мають намір реінвестувати нараховані дивіденди, то пропорції їх часток у статутному капіталі ТОВ зазвичай не змінюються. Хоча є певні винятки.

По-перше, навіть у цьому варіанті ТОВ повинно утримати військовий збір із доходів учасників (див. статтю "Інвестори реінвестують дивіденди в ТОВ: облік та оподаткування"). За рахунок цього пропорції можуть порушитися. Однак вирішити таку проблему можна, якщо домовитися, що учасники внесуть суму військового збору в касу товариства. Тоді в податківців не виникатиме питань стосовно правомірності сплати цих утримань за учасників самим ТОВ. До того ж пропорції часток не будуть порушені.

По-друге, пропорції не збігатимуться, коли в товариства є учасник-нерезидент, із дивідендів якого утримують податок на доходи нерезидентів. Тоді за рахунок зменшення дивідендів на суму такого податку пропорції у статутному капіталі зберегти не вийде.

Після прийняття рішення про реінвестицію дивідендів необхідно внести відповідні зміни до статуту товариства та зареєструвати їх у держреєстратора в загальному порядку, передбаченому Законом № 755.

У решті рішення про реінвестицію дивідендів приймають у тому самому порядку, що й під час звичайної виплати дивідендів (див. про це статтю "Дивіденди в ТОВ: правові аспекти").

Альтернативний варіант: чи є вихід?

У ситуації, коли реінвестувати дивіденди бажають усі учасники, можливий інший варіант оформлення відносин. Так, згідно із ч. 1 ст. 17 Закону № 2275 учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються (ч. 2 ст. 17 Закону № 2275). Тобто в цій ситуації загальні збори учасників ТОВ узагалі не приймають рішення про нарахування дивідендів – увесь прибуток відразу розподіляють на збільшення статутного капіталу ТОВ.

Є підстави вважати, що цей варіант не належить до реінвестиції дивідендів, оскільки дивіденди в ньому взагалі не нараховують.

Водночас податківці не можуть дійти єдиної думки, уважати такий розподіл прибутку реінвестицією дивідендів чи ні. Так, є консультації, у яких контролери не зараховували таку виплату до реінвестиції дивідендів і дозволяли не нараховувати дивідендний аванс (див., наприклад, ІПК ДПСУ від 22.07.2020 р. № 2998/ІПК/99-00-05-05-02-06, від 22.10.2020 р. № 4375/ІПК/99-00-05-05-02-06). А ось у разі розподілення прибутку з учасником-нерезидентом податок на доходи з нерезидентів із погляду податківців з 01.01.2021 належить утримувати.

Однак в останніх роз'ясненнях контролери вже вказують, що господарська операція, яка передбачає збільшення статутного капіталу за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, що мав бути розподілений між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів й оподатковується в тому числі дивідендним авансом (див., зокрема, ІПК ДПСУ від 05.02.2021 р. № 419/ІПК/99-00-21-02-02-06).

У зв'язку із цим необхідно врахувати, що з 01.01.2021 за оновленими нормами пп. 14.1.49 ПКУ для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюють також:

платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснює юридична особа на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (абз. 3 пп. 14.1.49 ПКУ);

– суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачують на користь нерезидента, зазначеного в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки" (абз. 4 пп. 14.1.49 ПКУ);

– вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів і деривативів, що придбавають у нерезидента, зазначеного в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки" (абз. 5 пп. 14.1.49 ПКУ);

– сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продають нерезиденту, зазначеному в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки" (абз. 6 пп. 14.1.49 ПКУ);

– виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснює юридична особа на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи (абз. 7 пп. 14.1.49 ПКУ).

Тобто всі вказані виплати для цілей оподаткування також уважають дивідендами. З огляду на це відтепер буде важко обстоювати позицію стосовно того, що такий розподіл прибутку не належить до реінвестиції дивідендів. Отже, оподаткування в цій ситуації буде таким, як і в разі реінвестиції дивідендів (див. про це статтю "Інвестори реінвестують дивіденди в ТОВ: облік та оподаткування").

Також на цю тему читайте статті:

"Дивіденди в ТОВ: правові аспекти";

"Дивіденди в АТ: правові аспекти";

"Дивіденди учасникам-резидентам: бухгалтерський облік";

"Дивіденди учасникам-резидентам: податковий облік";

"Дивіденди учасникам-нерезидентам: бухгалтерський облік";

"Дивіденди учасникам-нерезидентам: податковий облік";

"Виплата дивідендів за минулі роки: нюанси відображення у звітному році";

"Дивіденди, отримані інвестором від резидента: бухгалтерський і податковий облік";

"Дивіденди, отримані інвестором від нерезидента: бухгалтерський і податковий облік".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua