Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Акцизна декларація: що змінилося
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

Наприкінці 2020 року Наказом № 747 було внесено зміни до декларації акцизного податку (далі – Декларація). Уперше оновлену Декларацію подають за березень 2021 року не пізніше за 20 квітня 2021 року. Отже, пропонуємо разом з'ясувати, що саме змінилося.

Чим обумовлено зміни до Декларації

У 2020 році відбулися новації в оподаткуванні акцизним податком, унесені Законом № 466 (див. матеріал "Розбираємо Закон № 466 по кісточках: акциз і рента"), Законом № 786 (див. статтю "Закон № 786: зміни щодо адміністрування пального") і Законом № 1117 (див. статтю "Новації Закону № 1117: акцизний податок").

Основні "деклараційні" новації контролери розглянули в листі ДПСУ від 11.02.2021 р. № 3836/7/99-00-21-03-03-07. Зокрема, податківці порадили за звітні періоди січень і лютий 2021 року:

– платникам акцизного податку із сигарил (код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД) подати розрахунок суми акцизного податку із сигарил у додатку 10 до Декларації за формою, наведеною в додатку 1 до цього листа;

– суб'єктам господарювання, на яких поширюється дія пп. 229.8.13 ПКУ щодо реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів за пільговою ставкою акцизного податку в разі зміни умов оподаткування, – подати до контролюючих органів додаток 10 до декларації з розрахунком акцизного податку за формою, наведеною в додатку 2 до цього листа.

Загальна частина Декларації

Насамперед зазначимо, що згідно з доповненою приміткою 3 платники акцизного податку заповнюють розділи та подають додатки до Декларації лише за операціями, за якими виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку або на здійснення яких платник податку має чинну (у тому числі зупинену) ліцензію.

Ці норми роз'яснено в оновленому п. 2 розд. I Порядку № 14, яким передбачено, що за кожний установлений ПКУ звітний період, незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку, заповнювати й подавати відповідні розділи та додатки до Декларації мають:

– суб'єкти господарювання, які відповідно до п. 212.1 ПКУ є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі зупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

– платники, визначені пп. 212.1.15 ПКУ (особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне або спирт етиловий).

Ці правки відповідають нормам п. 49.21 ПКУ, які передбачають, що платники, визначені пп. 212.1.15 ПКУ, а також платники, які мають чинні (у тому числі зупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний установлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Решта платників заповнюють і подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими в них виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку.

Зокрема, платник акцизного податку, який відповідно до пп. 212.1.11 ПКУ є суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі та здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює й подає лише розділ Д та додаток 6 до Декларації.

У рядку 05 загальної частини Декларації виключено графу "212.1.12". У цій графі раніше проставляли позначку оптові постачальники електричної енергії, які з 23.05.2020 з огляду на Закон № 466 вже не є платниками акцизного податку.

Водночас з'явилася нова графа "212.1.16". У ній проставляють позначку платники акцизного податку, указані в пп. 212.1.16 ПКУ. А саме особи – суб'єкти господарювання, постійні представництва, що використовують товари (продукцію), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено в пп. 215.3.4 ПКУ (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв із двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом. Указані особи стали платниками акцизного податку з 29.12.2019 відповідно до Закону № 391 (див. про це статтю "Обіг пального і спирту етилового: новації-2020").

У розділі А "Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше" передбачено одну правку, яка має суто технічний характер, оскільки виправляє неточність.

Зокрема, у графі 3 рядка за кодом операції "А15" "Сума пільг за податковими векселями з відпущеного спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу" слово та цифри "к. 11" замінено словом та цифрами "к. 10". Тобто відтепер до цієї графи значення з графи "Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що: оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою (грн)" додатка 4 "Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою, гривень" до Декларації переноситимуться коректно.

У розділі Б "Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)" Декларації передбачено 2 правки.

По-перше, доповнено назву розділу, і відтепер він називається "Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)". Пов'язано це з тим, що з 01.01.2021 рідини, використовувані в електронних сигаретах, також зараховано до підакцизних товарів (п. 215.1 ПКУ).

По-друге, у графі 3 слово та цифри "(к. 17)" замінено словом та цифрами "(к. 21)". Ці правки обумовлені змінами, унесеними до додатка 2 "Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно" до Декларації. В оновленій формі додатка 2 у гр. 21 потрібно вказати "Суму акцизного податку з обсягів товару (грн) (гр. 16 або гр. 19, або гр. 20, яка з них має більше значення)".

Розділ В "Податкові зобов'язання з реалізації пального" Декларації викладено в новій редакції. Водночас зіставлення нових і старих рядків свідчить про те, що фактично в розділі В Декларації з'явилося лише три нові рядки, а саме:

1. Рядок В6 "Операції з використання товарів (продукції), кодів яких не зазначено згідно з УКТ ЗЕД у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (підпункт 213.1.13 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)". Цей новий об'єкт оподаткування акцизним податком установив Закон № 391, який набув чинності з 29.12.2019 (див. про це статтю "Обіг пального і спирту етилового: новації-2020").

2. Рядок В13 "Обсяги бензинів авіаційних та/або палива для реактивних двигунів, реалізовані суб'єктами господарювання, визначеними у підпунктах 2, 3 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, іншим особам на умовах, встановлених підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу".

Цей рядок заповнюють особи, зазначені в пп. 229.8.13 ПКУ. Нагадаємо, що цю норму було запроваджено Законом № 391, і вона встановлює, що:

Суб'єкти господарювання, визначені у підпунктах 2 – 3 підпункту 229.8.10 цього пункту, мають право реалізовувати бензини авіаційні та/або паливо для реактивних двигунів іншим особам у разі сплати акцизного податку, нарахованого на обсяги такого пального, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

3. Рядок В19 "Сума пільг за податковими векселями, виданими під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (підпункт 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)".

В інших рядках розділу В нової форми фактично потрібно зазначати ті самі дані, що й у старій формі, хіба що трохи відрізняється кодування рядків.

У розділі Г "Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів" з'явилися нові рядки:

1. Рядок Г5.1 "Операції з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб'єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу".

Норми п. 31 підрозд. 5 розд. XX ПКУ запроваджено Законом № 466 (див. про це статтю "Розбираємо Закон № 466 по кісточках: акциз і рента"). Суму цих пільг указують у новому рядку Г9.1 "Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб'єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу".

2. Рядок Г5.2 "Операції з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу".

Відповідні норми пп. 38.12 підрозд. 10 розд. XX ПКУ запроваджено Законом № 466 (див. матеріал "Розбираємо Закон № 466 по кісточках: акциз і рента"). Суму цих пільг наводять у новому рядку Г9.2 "Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу".

У новій редакції викладено як назву розділу Е, так і сам розділ. Зокрема, там залишився тільки один рядок Е1 "Сума податкових зобов'язань з реалізації виробленої електроенергії". Ці зміни обумовлено новаціями, унесеними Законом № 466, згідно з якими з переліку платників акцизного податку виключено оптових постачальників електричної енергії (див. матеріал "Розбираємо Закон № 466 по кісточках: акциз і рента").

Інші зміни

Відтепер разом із декларацією акцизного податку потрібно подавати й додаток 14 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу".

Крім того, унесено зміни й до додатків до Декларації.

Також на цю тему читайте статті:

 "Акцизна декларація: зміни в додатках";

"Акцизна декларація: новий порядок виправлення помилок";

"Акцизна декларація: нові додатки".

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 391Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку" від 18.12.2019 р. № 391-IX.

3. Закон № 466Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16.01.2020 р. № 466-IX.

4. Закон № 786Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців" від 14.07.2020 р. № 786-IX.

5. Закон № 1117Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування" від 17.12.2020 р. № 1117-IX.

6. Наказ № 747наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку" від 08.12.2020 р. № 747.

7. Порядок № 14 – Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 14.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua