Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Транспортне експедирування: правові аспекти
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Суб'єкти господарювання активно використовують договори транспортного експедирування для організації перевезень як на території України, так і за кордоном. Водночас на практиці може бути застосовано різні види таких договорів, про що видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН розповість у статті.

Термінологія

Порядок укладення договорів транспортного експедирування регламентовано Законом № 1955 і гл. 65 ЦКУ. Насамперед варто ознайомитися з термінами, що застосовують у договорі транспортного експедирування.

Так, за нормами ст. 1 Закону № 1955:

транспортно-експедиторська діяльність – підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;

транспортно-експедиторська послуга – робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;

учасники транспортно-експедиторської діяльності – клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) під час перевезення вантажів.

Зокрема, головними учасниками транспортно-експедиторської діяльності є:

експедитор (транспортний експедитор) – суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування;

клієнт – споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включно з платою експедитору;

перевізник – юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором і перевізником.

Споживач послуг експедитора в термінології Закону № 1955 іменується клієнтом. Тому в договорах транспортного експедирування правильніше застосовувати термін "клієнт". Проте на практиці поширені договори, у яких використовують термін "замовник", який застосовують і податківці.

Якими можуть бути договори транспортного експедирування

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату та за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу (ст. 9 Закону № 1955, ч. 1 ст. 929 ЦКУ).

Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправлення й одержання вантажу, а також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням (ч. 1 ст. 929 ЦКУ).

Зазначеним договором також може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження й вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання в пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо).

Для систематичного надання послуг експедитора може бути укладено довгострокові (генеральні) договори транспортного експедирування (ст. 9 Закону № 1955).

Експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб (ч. 1 ст. 932 ЦКУ). У разі залучення експедитором до виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування інших осіб експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору (ч. 2 ст. 932 ЦКУ).

Зважаючи на викладене, виокремлюють два види договорів транспортного експедирування:

1) прямі договори, за якими всі послуги (або певні їх види) експедитор надає самостійно;

2) договори посередницького типу, за якими експедитор лише організовує виконання визначених договором послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу, а ці послуги виконують треті особи.

У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах із нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта (ст. 9 Закону № 1955).

Істотні умови договору транспортного експедирування

Договір транспортного експедирування укладають у письмовій формі (ст. 9 Закону № 1955, ч. 1 ст. 930 ЦКУ).

Істотними умовами договору транспортного експедирування є такі (ст. 9 Закону № 1955):

1) відомості про сторони договору:

– для юридичних осіб – резидентів України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

– для юридичних осіб – нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та держава, де зареєстровано особу;

– для фізичних осіб – громадян України: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер;

– для фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання за межами України;

2) вид послуги експедитора;

3) вид і найменування вантажу;

4) права, обов'язки сторін;

5) відповідальність сторін, зокрема в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили;

6) розмір плати експедитору. Якщо розмір плати не встановлено, клієнт повинен виплатити експедиторові розумну плату (ч. 1 ст. 931 ЦКУ);

7) порядок розрахунків;

8) пункти відправлення та призначення вантажу;

9) порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, указівок клієнта;

10) строк (термін) виконання договору;

11) усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Платою експедитору вважають кошти, сплачені клієнтом експедиторові за належне виконання договору транспортного експедирування.

До плати експедитору не зараховують витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачують під час виконання договору транспортного експедирування (ст. 9 Закону № 1955).

І тут у посередницьких договорах транспортного експедирування необхідно звернути увагу на важливий момент. Зазвичай експедитори за цими договорами є платниками єдиного податку. Посередницькі договори підпадають під дію п. 292.4 ПКУ, згідно з яким у разі надання послуг і виконання робіт за договорами транспортного експедирування доходом платника єдиного податку є сума отриманої винагороди.

Причому податківці наголошують, що транзитні кошти, які одержує фізична особа – підприємець від клієнта для виконання або організації виконання визначених договором транспортного експедирування послуг, не зараховують до обсягу доходу, що визначають для надання права суб'єкта господарювання зареєструватися платником єдиного податку (див. роз'яснення з категорії 107.01.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

У посередницьких договорах транспортного експедирування платник єдиного податку зможе оподатковувати єдиним податком плату експедитора тільки за умов, що її буде виділено окремо в договорі, а також у всіх первинних документах (заявці, акті про виконання транспортно-експедиторських послуг, рахунку тощо). Якщо ж такого окремого виділення плати експедитору не буде, експедитору – платнику єдиного податку доведеться сплачувати єдиний податок з усієї суми, яка надійшла від клієнта, а це невигідно.

Так, у посередницьких договорах клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків (ч. 2 ст. 930 ЦКУ). Таку довіреність оформлюють у письмовій формі (ч. 1 ст. 245 ЦКУ). Для зручності можливо застосовувати документ, який суміщає заявку й доручення та може мати назву заявка-доручення.

У разі надання послуг за прямим договором експедитор повинен мати необхідні дозвільні документи. Зокрема, якщо експедитор є безпосереднім перевізником пасажирів чи небезпечного вантажу автотранспортом або здійснює міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, він повинен одержати відповідну ліцензію (п. 24 ч. 1 ст. 7 Закону № 222, ст. 9 Закону № 2344). Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджено постановою Кабміну від 02.12.2015 р. № 1001.

Також на цю тему читайте статті:

 "Транспортне експедирування: необхідні документи";

"Договори транспортного експедирування в межах України: податковий облік в експедитора";

"Договори транспортного експедирування в межах України: бухгалтерський облік в експедитора";

"Договори транспортного експедирування в ЗЕД: "прибуткове" оподаткування в експедитора-резидента";

"Договори транспортного експедирування в ЗЕД: оподаткування ПДВ в експедитора-резидента";

"Договори транспортного експедирування в ЗЕД: бухгалтерський облік в експедитора".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua