Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Списання кредиторської заборгованості в бюджетній установі
Роман Карп'юк, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Продовжуючи "боргову" тематику, розпочату у статті "Списання дебіторської заборгованості в бюджетній установі", розглянемо порядок списання кредиторської заборгованості.

Просто списати кредиторську заборгованість бюджетна установа, звісно, не може. Для цього мають бути підстави, а сам борг має набути певних ознак, які дозволяють вдатися до таких дій. Отже, розберімося, але спершу з'ясуймо, як класифікують кредиторську заборгованість.

Види кредиторки

Як і з дебіторкою, алгоритм роботи з кредиторською заборгованістю бюджетних установ установлено Порядком № 372. Він визначає, зокрема, такі різновиди кредиторки (п. 1.2 Порядку № 372):

прострочена кредиторська заборгованість – сума кредиторської заборгованості, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;

кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, – прострочена кредиторська заборгованість, щодо якої кредитор утратив право звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Як бачимо, така градація зобов'язань міцно прив'язана до перебігу позовної давності*, яку, як і в разі з дебіторкою, установа також має обов'язково відстежувати.

* Про особливості перебігу цього строку читайте у статті "Списання дебіторської заборгованості в бюджетній установі".

Нагадаємо: за приписами Порядку № 372 списанню підлягає саме заборгованість, строк позовної давності якої минув.

Під час дії карантину, строки, визначені ст. ст. 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 ЦКУ, продовжуються на строк дії такого карантину.

Готуємо кредиторку до списання

Загальну схему підготовки кредиторської заборгованості до списання наведено в розд. IV Порядку № 372. Для зручності подамо її в табличному вигляді (див. табл. 1).

Таблиця 1

№ з/п

Етап

Зміст

Підстава

1

Проведення інвентаризації розрахунків

Комісія, призначена розпорядчим документом керівника установи, проводить інвентаризацію розрахунків для визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.


Таку інвентаризацію може проводити або окремо створена комісія, або інвентаризаційна комісія під час проведення щорічної інвентаризації.


Нагадаємо: комісія під час інвентаризації перевіряє заборгованість щодо:


• дотримання строку позовної давності;


• обґрунтованості сум, обліковуваних на рахунках обліку розрахунків із покупцями, замовниками, постачальниками, підрядниками, одержаних і виданих векселів, одержаних позикових коштів, наданих кредитів (позик), з підзвітними особами, депонентами, іншими кредиторами.


За результатами перевірки стану розрахунків із кредиторами комісія складає акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами*.


До цього акта додають довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув*, із зазначенням найменування та місцезнаходження таких дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати й підстави виникнення заборгованості, а також листів до установи вищого рівня щодо виділення коштів для погашення такої заборгованості.


Відомості про виявлену кредиторку, що підлягає списанню, фіксують в акті інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання*.


Цей акт затверджує керівник установи.


Інформацію про виявлений під час інвентаризації борг, що підлягає списанню, також узагальнюють у протоколі інвентаризаційної комісії*

Пункт 4.2 Порядку № 372, п. 7.3, абз. 2 п. 7.5 розд. ІІІ та п. 1 розд. IV Положення № 879

2

Підготовка й ухвалення рішення про списання боргу

Розпорядники коштів нижчого рівня передають за відомчою підпорядкованістю затверджений акт установі вищого рівня для ухвалення рішення щодо доцільності списання.


Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, це рішення ухвалює установа вищого рівня, яка затверджує кошторис.


Головні розпорядники та ЦОВВ самостійно ухвалюють подібні рішення безпосередньо на підставі розпорядчого документа керівника.


Рішення про списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за власними надходженнями ухвалює керівник такої установи самостійно.

 
Водночас інформацію про списання з обліку такого боргу доводять до відома установи вищого рівня

Пункти п. 4.3, 4.6 Порядку № 372

* Зазначені акти й довідки наведено в додатках до Наказу № 572.

Варто також урахувати, що досі законодавчо не врегульовано ситуацію щодо порядку проведення інвентаризації розрахунків із контрагентами, які перебувають на окупованій території та/або в зоні проведення АТО. Суть у тому, що законодавчих підстав списати такий борг без попереднього проведення інвентаризації немає. Для цього потрібно щонайменше внести відповідні правки до самого Порядку № 372. Свого часу загострювали на цьому увагу й самі казначеї.

...Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, установ та організацій, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції, можливе тільки у разі внесення змін у законодавчі та нормативно-правові акти.

(лист ДКСУ від 29.12.2018 р. № 16-08-06/22111)

Крім того, нагадаємо: облікова робота з боргами бюджетної установи є базовою компетенцією бухгалтерської служби. До її завдань, зокрема, належить (пп. 7 п. 7 Типового положення № 59):

• аналіз даних бухобліку та звітності, зокрема щодо причин зростання кредиторської заборгованості;

• розроблення та здійснення заходів щодо погашення кредиторської заборгованості;

• організація та проведення роботи з її списання.

Причому контролювати весь цей процес має безпосередньо головбух бюджетної установи (пп. 10 п. 13 Типового положення № 59).

Показуємо списання в обліку

Після проведення інвентаризації та проходження всіх погоджувальних процедур (за потреби) щодо списання кредиторки наслідки цих заходів необхідно відобразити в бухобліку.

Для належного відображення зазначеної операції в облікових регістрах необхідно використовувати бухгалтерську довідку за формою, наведеною в додатку до Наказу № 755.

Водночас нагадаємо ключові облікові правила поводження з кредиторською заборгованістю бюджетної установи.

По-перше, розрахунки за виконані роботи, з податків і зборів, зі страхування, з оплати праці, за іншими операціями з кредиторами, а також внутрішні розрахунки відображають розгорнуто: кредитове сальдо – у складі зобов'язань, а дебетове – у складі оборотних активів (п. 4.8 Порядку № 372).

По-друге, кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, за загальним і спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) установи списують щокварталу (п. 4.2 Порядку № 372). Свого часу на цьому наголошувало й Казначейство (див. лист ДКСУ від 06.05.2020 р. № 16-07-07/7917).

По-третє, списану кредиторку потрібно зараховувати у збільшення фінансового результату, тобто на кредит субрахунку 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису". Принаймні саме такий порядок відображення зафіксовано в п. п. 6.5 і 6.6 Типової кореспонденції № 1219.

Списуючи кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, дохід у бухобліку не показуємо.

Насамкінець наведемо приклад відображення в бухобліку операцій зі списання кредиторської заборгованості.

Умова:

Під час інвентаризації розрахунків із контрагентами на балансі бюджетної установи виявлено кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, зокрема:

• за розрахунками з постачальниками – на загальну суму 1200,00 грн;

• депонентську заборгованість – на загальну суму 700,00 грн.

Заборгованість виникла в частині коштів за власними надходженнями. Рішення про списання боргу керівник установи ухвалював самостійно.

Рішення:

Відображення господарських операцій наведено в табл. 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Відображено списання кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками, строк давності за якою минув

6211

5512

1200,00

2

Відображено списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

6412

5512

700,00

1. Порядок № 372 – Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372.

2. Типове положення № 59 – Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою Кабміну від 26.01.2011 р. № 59.

3. Наказ № 755наказ Мінфіну "Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання" від 08.09.2017 р. № 755.

4. Положення № 879 – Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

5. Наказ № 572наказ Мінфіну "Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації" від 17.06.2015 р. № 572.

6. Типова кореспонденція № 1219 – Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua