Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Реєстраційні аспекти нерезидента з постійним представництвом в Україні
Олег Д'яконов, консультант із бухгалтерського обліку й оподаткування

Підкажіть, будь ласка, який порядок реєстрації нерезидента з постійним представництвом:

1. Якщо нерезидент реєструється в ДПС, то під час подання форми № 1-ОПН він повинен указати ТОВ як своє ПП і "...наділити повноваженнями зі сплати податку на прибуток підприємств свій зареєстрований... відокремлений підрозділ (..., представництво тощо)"?

2. Після цього ТОВ має подавати 2 декларації: за себе і за нерезидента? Що повинно бути задекларовано та у якій із декларацій?

3. Звіт із ТЦУ потрібно подавати від ТОВ чи від нерезидента?

4. ТОВ узагалі має знятися з обліку як платник податку на прибуток і залишитися тільки платником інших податків?

Щодо вашої ситуації радимо отримати індивідуальну податкову консультацію на підставі ст. 52 ПКУ, оскільки її не врегульовано податковим законодавством.

Так, за нормами пп. 14.1.193 ПКУ нерезидента не вважають таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника-резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг із продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок, в інтересах та/або на користь нерезидента здійснюється в межах основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник-резидент діє лише або майже лише за рахунок, в інтересах та/або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є пов'язаними особами, такого посередника не можна вважати таким, що діє в межах основної (звичайної) діяльності стосовно будь-якої з пов'язаних осіб – нерезидентів, і його визнають постійним представництвом такого нерезидента в Україні або кожної особи – нерезидента, якщо такі нерезиденти є пов'язаними особами.

Проте, як зазначили контролери в розділі 3 Інформлиста № 20: "Слід розрізняти терміни "представництво нерезидента" та "постійне представництво". Перший термін означає юридичну форму здійснення діяльності нерезидентом в Україні через відокремлений підрозділ. Другий – це концепція, визначення якої передбачається вимогами міжнародного оподаткування і застосовується в першу чергу для цілей корпоративного оподаткування (оподаткування податком на прибуток підприємств) нерезидента в Україні".

У відповіді на питання 3.1 Інформлиста № 20 контролери дійшли висновку, що діяльність нерезидента в Україні може утворювати "постійне представництво" в розумінні пп. 14.1.193 ПКУ, унаслідок чого в такого нерезидента виникають зобов'язання щодо сплати податку на прибуток підприємств від результатів цієї діяльності. Водночас таку діяльність нерезидент може здійснювати як через відокремлений підрозділ (філію, відділення, представництво тощо), так і в інший спосіб.

Наразі ваше ТОВ є окремою юридичною особою та платником податку на прибуток – резидентом. Адже за нормами пп. 133.1.1 ПКУ платниками податку – резидентами є суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених у п. п. 133.4 та 133.5 ПКУ.

Тому як окремий платник податку на прибуток – резидент ви продовжуєте сплачувати податок на прибуток зі своєї діяльності (незалежно від нерезидента). Якщо ви маєте обов'язки з подання звіту про контрольовані операції за нормами ст. 39 ПКУ, ви продовжуєте його подавати як окремий платник податку на прибуток – резидент. У податковій декларації з податку на прибуток підприємств ви вказуєте показники діяльності, яку здійснює саме ТОВ як окремий платник податку на прибуток.

Звісно, що ви також продовжуєте сплачувати й інші податки. Узагалі реєстрація нерезидента в органах ДПСУ на ваш податковий облік жодним чином не впливає. Єдина особливість полягає в тому, що, якщо до 01.01.2021 за чинними на той час нормами пп. 141.4.8 ПКУ ви сплачували податок із доходів нерезидента, тепер ви його не нараховуєте.

Наразі ви не є представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні (відокремленим підрозділом), тому, на нашу думку, делегувати вам сплату податку на прибуток за нерезидента й подання податкової (фінансової) звітності нерезидент не може.

Так, із Порядку № 1588 і роз'яснень податківців випливає, що представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні не є юридичною особою й реєструється в Україні в особливому порядку, установленому в Інструкції № 30.

Зокрема, у відповіді на питання 1.4 Інформлиста № 20 зауважено, що представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні не є юридичною особою та не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені й за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, указаного у свідоцтві про реєстрацію, та виконує свої функції згідно із законодавством України. Таке представництво може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві, виданому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (п. 12 Інструкції № 30).

У відповіді на питання 1.3 Інформлиста № 20 контролери вказали, що реєстрацію представництв інших іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України станом на сьогодні здійснює Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України (таку реєстрацію проводять згідно з Інструкцією № 30; див. про це докладніше статтю "Нерезидент із постійним представництвом: державна реєстрація").

Ба більше, податківці у відповіді на питання 1.2 Інформлиста № 20 звернули увагу на те, що відповідно до Закону № 959 серед суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні визначено структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності – установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та має на це належним чином оформлені відповідні повноваження (ст. 1, абз. 5 ч. 1 ст. 3 Закону № 959).

У відповіді на питання 1.4 Інформлиста № 20 контролери зауважили, що відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб включають до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (п. 5 Положення № 118). Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи в Україні для включення (внесення змін) до ЄДРПОУ в десятиденний строк після реєстрації подає до відповідного органу державної статистики свідоцтво про реєстрацію, довіреність на здійснення представницьких функцій, положення про діяльність відокремленого підрозділу та заповнену облікову картку для включення (внесення змін) до ЄДРПОУ (п. 13 Положення № 118).

Відповідно до Порядку № 1588 саме восьмизначний код ЄДРПОУ для відокремлених підрозділів нерезидентів є їх податковим номером платника податків (пп. 1 п. 2.2 Порядку № 1588).

Для розглядуваного випадку підходить ситуація 2 із відповіді на питання 4.6 Інформлиста № 20, де зазначено таке: іноземна юридична компанія, організація може здійснювати в Україні господарську діяльність через постійне місце діяльності, яка відрізняється від діяльності, що не призводить до утворення постійного представництва відповідно до пп. 14.1.193 ПКУ.

Такий нерезидент згідно з вимогами ПКУ, що діють з 01.01.2021, має стати на податковий облік у загальному порядку як платник податків в Україні. Крім того, такого нерезидента вважатимуть платником податку на прибуток підприємств, навіть попри те, що діяльність веде не через акредитований (зареєстрований, легалізований) відокремлений підрозділ, або такого підрозділу немає взагалі.

Відповідно, цей нерезидент має повідомити податкові органи про необхідність реєстрації його як платника податку на прибуток підприємств у заяві за формою № 1-ОПН (див. відповідь на питання 2.6 Інформлиста № 20) до початку ведення зазначеної господарської діяльності.

До того ж нерезидент має подати до контролюючого органу повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП).

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 959Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. № 959-XII.

3. Інструкція № 30 – Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 18.01.96 р. № 30.

4. Інформлист № 20інформаційний лист ДПСУ "Щодо виконання нерезидентами обов'язків щодо взяття на податковий облік, а також реєстрації платниками податку на прибуток в Україні з 1 січня 2021 року" від 30.04.2021 р. № 20.

5. Положення № 118 – Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою КМУ від 22.01.96 р. № 118.

6. Порядок № 1588 – Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua