Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Додаток 4ДФ доповнено розділом про бюджетні гранти
Ніна Борисенко, бухгалтер-експерт

Документ:

Кому читати:

податковим агентам

Що сталося:

оновлено форму додатка 4ДФ для відображення інформації про бюджетні гранти

Набирає чинності:

з дати офіційного опублікування - 13 липня 2021 р.

Чому змінили форму 4ДФ

Одним із новорічних подарунків для представників культурної та креативної індустрії став Закон № 962, яким як держпідтримку було встановлено спеціальні правила оподаткування цільових грантів із бюджету (див. матеріал "Як держава підтримує культуру, туризм і креативні індустрії").

Так, порядок оподаткування бюджетних грантів врегламентовано п. 170.71 ПКУ. За загальним правилом дохід у вигляді бюджетного гранту не входить до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку й, відповідно, не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Бюджетний грант – цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом.

(пп. 14.1.2771 ПКУ)

Водночас податковим агентом є надавач бюджетного гранту, який повинен відобразити таку виплату / нарахування в Розрахунку.

У разі невнесення податковим агентом до Розрахунка інформації про порушення платником податку умов договору про цільове використання бюджетного гранту такий надавач бюджетного гранту зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо доходів, визначених п. 170.71 ПКУ (пп. 170.71.3 ПКУ).

Саме через це коментованим документом додаток 4ДФ викладено в новій редакції.

Що змінилось у формі 4ДФ

Безпосередньо в самому додатку 4ДФ відповідно до вимог пп. 170.71.2 ПКУ додано новий розділ ІІІ "Розгорнута інформація про бюджетні гранти" для відображення відомостей про укладені договори з надання бюджетних грантів та їх умови, у тому числі строк виконання договору, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податку, яка одержала бюджетний грант, або серія та номер паспорта, а також інформації про факт використання платником податку бюджетного гранту чи його частини за цільовим призначенням або порушення платником податків умов договору про цільове використання бюджетного гранту, про повне або часткове повернення платником бюджетного гранту на користь податкового агента – надавача бюджетного гранту (у разі такого повернення).

Для відображення інформації про гранти оновлено Довідник ознак доходів, що діє з 1 квітня 2021 р., зокрема:

Ознака доходу

Вид доходу

Норма ПКУ

201 

Дохід у вигляді бюджетного гранту

пп. 170.71.2 

202 

Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням

203 

Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку

Відповідно підкориговано й сам Порядок № 4 у частині заповнення додатка 4ДФ щодо грантових доходів.

Принагідно разом із грантовими змінами також виправили "технічну" помилку в Довіднику ознак податкових соцпільг. Тепер опис ПСП за кодом 01 відповідатиме пп. 169.1.1 ПКУ.

Як відображати гранти в додатку 4ДФ

Для відображення грантів у розділі І додатка 4ДФ зазначають відомості з відповідною ознакою доходу (201, 202 та 203).

Далі потрібно заповнити рядок 08 розділу III "Розгорнута інформація про бюджетні гранти" додатка 4 ДФ:

• у графі 1 "№ з/п" відображають порядковий номер кожного заповнюваного рядка;

• у графі 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2" – реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)), який одержав бюджетний грант і про якого надається інформація в додатку 4 ДФ.

Графу "Відомості про укладені договори з надання бюджетних грантів" заповнюють так:

• у графі 3 потрібно зазначити номер укладеного договору з надання бюджетного гранту;

• у графі 4 – дату складання договору про надання бюджетного гранту;

• у графі 5 – граничний термін виконання такого договору;

• у графі 6 – цільове призначення гранту (потрібно навести конкретну інформацію: на які цілі, програми (заходи) надано кошті згідно з договором);

• у графі 7 – дату (строк) виконання договору (указати фактичну дату виконання заходу (цілі));

• у графі 8а "Сума гранту / згідно договору" зазначають суму гранту, передбачену договором;

• у графі 8 "Сума гранту / фактично надано" – суму фактично наданого (нарахованого, виплаченого) гранту платнику податку у відповідному періоді, яку обов'язково необхідно вказати в розділі I з ознакою доходу "201";

• у графі 9а "Використання сум гранту / за цільовим призначенням" потрібно зазначити суму гранту, яку платник податку фактично використав за цільовим призначенням;

• у графі 9 "Використання сум гранту / не за цільовим призначенням" – суму гранту, яку було фактично використано за нецільовим призначенням та/або використано не в повному обсязі й платник податку не повернув надавачу; цю суму вказують у розділі I з ознакою доходу "202", і вона підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором;

• у графі 10а "Повернуто коштів / всього" зазначають загальну суму гранту, яку платник податку фактично не використав і повернув;

• у графі 10 "Повернуто коштів / в т. ч. у зв'язку з нецільовим використанням" – суму гранту, яку платник податків повернув через нецільове використання; відображають у розділі I з ознакою доходу "203".

Показники, зазначені у графах 2, 8, 9, 10 розділу III щодо платника податку – фізичної особи, мають відповідати графам 2, 3а та 3 щодо такого платника, які наведено в розділі I цього додатка.

До речі, особливостей для відображення виплачених грантів ФОП немає. Адже підприємець, попри свій підприємницький статус, отримує такий дохід як звичайна фізособа (див. роз'яснення з категорії 107.01 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Тож сума коштів, отримана фізичною особою – підприємцем, зокрема і платником єдиного податку, у вигляді бюджетного гранту не входить до її підприємницького доходу, але такий дохід підлягає оподаткуванню за загальними правилами, установленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб.

Як виправляти "грантові" помилки

Виходячи з положень коментованого наказу, вносити виправлення до розділу ІІІ потрібно в загальному порядку коригування показників Розрахунка:

• для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка й у графі 11 указати "1" – на виключення рядка;

• для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати "0" – на введення рядка;

• для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один із яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку у графі 11 указують "1" – рядок на виключення, а в другому – "0" – рядок на введення.

Слід зауважити, що, коригуючи розділ V Порядку № 4, мінфінівці також виправили ще одну свою "технічну" помилку. Тож тепер у Порядку № 4 описову частину щодо виправлень у розділі І синхронізовано з нумерацією граф розділу І у самому додатку 4ДФ.

Коли подавати оновлену форму

За загальним правилом застосовувати нову форму звітності потрібно за податковий період, що настає за періодом, у якому відбулося її оприлюднення (п. 46.6 ПКУ).

Тож якщо коментований наказ опублікують у липні, тобто у ІІІ кварталі 2021 р., то застосовувати нову редакцію додатка 4ДФ потрібно буде зі звіту за IV квартал 2021 р.

Однак не можна відкидати, що податківці матимуть щодо цього іншу думку й настійливо рекомендуватимуть звітувати за новою формою вже зі звіту за ІІІ квартал, тобто починаючи з жовтня 2021 р.

Тому стосовно цього питання варто все-таки дочекатися офіційних роз'яснень контролюючих органів і стежити за оновленнями ПЗ.

Радимо й такі матеріали:

"Додаток 4ДФ до Податкового розрахунка: алгоритм заповнення";

"Додаток 4ДФ до Розрахунку: як податковому агенту коригувати дані";

"4ДФ: особливості заповнення та виправлення помилок";

"Додаток 4ДФ до Розрахунка: за які підрозділи подавати";

"Об'єднана зарплатна звітність: актуальні запитання – відповіді. Частина І";

"Об'єднана зарплатна звітність: актуальні запитання – відповіді. Частина ІІ".

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 962Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" від 04.11.2020 р. № 962-IX.

3. Порядок № 4 – Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua