Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Військовий облік на підприємстві: вимоги та відповідальність
Вячеслав Сідорський, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

У ч. 5 ст. 34 Закону про військову службу передбачено, що персональний облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів за місцем їхньої роботи покладено на керівників підприємств, установ, організацій. Також у п. 36 Порядку № 921 уточнено, що підприємства, установи й організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов'язаних за місцем їхньої роботи, у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди) строком більш як три місяці.

Тож працевлаштування осіб, на яких відповідно до законодавства України поширюються вимоги щодо виконання військового обов'язку, автоматично покладає на роботодавця певні зобов'язання. Далі розгляньмо, як підприємствам організовувати військовий облік призовників та військовозобов'язаних.

Хто відповідальний за військовий облік на підприємстві

Звісно, що веденням військового обліку має займатися окремий працівник (один чи кілька – залежно від загальної чисельності працівників), призначений відповідним розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

Норми щодо співвідношення кількості посад осіб, відповідальних за військовий облік на підприємствах, із кількістю призовників і військовозобов'язаних визначено в пп. 3 п. 10 Порядку № 921 (див. таблицю).

Таблиця

Скільки осіб має вести військовий облік на підприємстві

Кількість призовників

і військовозобов'язаних

Кількість осіб, відповідальних

за військовий облік

Розмір оплати праці

Менш ніж 500

Обов'язки покладають на посадову особу кадрового підрозділу чи служби управління персоналом

Доплата 50 % від посадового окладу (крім держслужбовців)

Від 500 до 2000

1 особа

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюють на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу

Від 2000 до 4000

2 особи

Від 4000 до 7000

3 особи

Від 7000 і більше

3 особи + 1 особа додатково на кожні 3000 призовників і військовозобов'язаних

Якщо на підприємстві двоє та більше осіб, відповідальних за військовий облік, то їх об'єднують в окремий військово-обліковий підрозділ, який можна іменувати відділом, сектором, групою тощо (п .12 Порядку № 921).

Загальну кількість осіб, відповідальних за військовий облік на підприємствах, визначають виходячи з кількості призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням указаних у наведеній таблиці (див. вище) норм, як того вимагає п. 12 Порядку № 921.

Слід пам'ятати, що в п. 14 Порядку № 921 установлено обов'язок підприємства в 7-денний строк інформувати відповідні районні (міські) військкомати про призначення, переміщення та звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку. Водночас формату такого повідомлення не затверджено, а отже його доведеться складати в довільній формі та надсилати до військкомату за місцезнаходженням підприємства.

Доплату за ведення військового обліку встановлюють, якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом покладають додаткові обов'язки з ведення такого обліку (якщо це не передбачено його посадовою інструкцією). Якщо ж у посадовій інструкції працівника (наприклад, інспектора з кадрів) визначено завдання й обов'язки з ведення військового обліку, доплату, передбачену п. 11 Порядку № 921, не виплачують (див. лист Мінсоцполітики від 09.02.2018 р. № 227/0/101-18/281).

Які обов'язки підприємства перед військкоматами

Обов'язки з персонального обліку призовників і військовозобов'язаних на підприємствах прописано в п. 37 Порядку № 921.

Зупинімося на головних обов'язках, які мають контрольні дати їх виконання підприємствами:

1. Перевірити під час прийняття на роботу наявність у громадян військово-облікових документів:

• у військовозобов'язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень;

• у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Своєю чергою, прийняття на роботу призовників і військовозобов'язаних здійснюють лише після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військкоматах (або перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки).

2. Надсилати у 7-денний строк до відповідних районних (міських) військкоматів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу чи звільнених із роботи. Форму повідомлення наведено в додатку 2 до Порядку № 921.

Цей обов'язок кореспондує з аналогічним із ч. 1 ст. 38 Закону про військову службу, проте лише в частині інформування військкоматів про прийнятих (звільнених) працівників, які є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами.

3. Уносити в 5-денний строк із дня подання відповідних документів про зміну сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади призовників і військовозобов'язаних відповідні дані до їхніх особових карток.

Водночас повідомлення про зміну таких облікових даних (за формою повідомлення з додатка 2 до Порядку № 921) потрібно надсилати до районних (міських) військкоматів щомісяця до 5-го числа.

4. Організовувати періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у військових квитках і посвідченнях про приписку. Водночас не рідше ніж раз на рік проводити звірку особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військкоматів, у яких вони перебувають на військовому обліку. Детальніше про таку процедуру йтиметься далі.

5. Приймати під розписку від призовників і військовозобов'язаних їхні військово-облікові документи для подання до районних (міських) військкоматів для звіряння з обліковими даними й оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

6. Складати й подавати щороку до 1 грудня до районних (міських) військкоматів списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності). Для цього використовують форму такого списку з додатка 3 до Порядку № 921.

7. Взаємодіяти з районними (міськими) військкоматами щодо строків і способів звірки даних особових карток, списків призовників та військовозобов'язаних, їхніх облікових даних, унесення відповідних змін до них, а також стосовно оповіщення призовників і військовозобов'язаних.

8. Вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звірки їхніх облікових даних із даними районних (міських) військкоматів.

9. Своєчасно оформлювати документи для бронювання військовозобов'язаних за органами виконавчої влади, іншими держорганами, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

10. Інформувати районні (міські) військкомати про громадян і посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності.

Заповнення розділу "Військовий облік" в особових картках

У п. 38 Порядку № 921 зазначено, що персональний облік призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведуть згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника", у розділі II якої зазначають відомості про військовий облік.

Цей розділ заповнюють відповідно до записів у військово-облікових документах (п. 39 Порядку № 921). Такими документами є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Заповнюючи цей розділ, потрібно врахувати особливості, окремо визначені в п. п. 40 – 42 Порядку № 921 щодо:

• рядового, сержантського та старшинського складу запасу;

• офіцерів запасу;

• призовників.

Як організовувати звірки з військкоматами

Підприємства мають проводити звірку облікових даних особових карток призовників і військовозобов'язаних із їхніми військово-обліковими документами відповідно до графіка, затвердженого керівниками підприємств (п. 45 Порядку № 921). Передусім перевіряють наявність і стан військово-облікових документів.

Водночас передбачено також процедуру звірки даних особових карток призовників і військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, з обліковими даними документів районних (міських) військкоматів, яку потрібно проводити не рідше ніж раз на рік.

Для цього розпорядженнями районних держадміністрацій або рішеннями виконавчих комітетів міських рад затверджують плани таких звірок, які надсилають щороку до 20 січня до облдержадміністрації, районних (міських) військкоматів і виконавчих комітетів сільських, селищних або міських рад відповідно до адміністративно-територіального поділу (п. 53 Порядку № 921).

Безпосередньо звірку даних особових карток працівників (призовників і військовозобов'язаних) з обліковими даними районних (міських) військкоматів проводять за графіком, який затверджують розпорядженням відповідної районної держадміністрації або міської ради (п. 46 Порядку № 921). Керівники підприємств у визначені графіком звірки строки відряджають осіб, відповідальних за військовий облік, до відповідних районних (міських) військкоматів для проведення звірки даних. Результати такої звірки вносять до відповідного журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звірки облікових даних. Форму цього журналу наведено в додатку 7 до Порядку № 921.

Алгоритм дій роботодавця, якщо військкомат надіслав розпорядження про виклик працівників

Цей порядок дій описано в п. 47 Порядку № 921.

Отримавши розпорядження районних (міських) військкоматів щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для приписки до призовної дільниці, призову на військову службу чи на збори військовозобов'язаних, керівники підприємств зобов'язані:

• видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов'язаних та довести його до їх відома (у частині, що роботодавець забезпечує їх прибуття за викликом районного (міського) військкомату у визначені ним строки). Копію наказу у 3-денний строк надсилають до відповідного районного (міського) військкомату;

• забезпечити контроль за результатами такого оповіщення та прибуттям зазначених працівників;

• письмово повідомити районні (міські) військкомати про осіб, які не виконали наказ керівника та не з'явилися за викликом до вказаного військкомату.

За працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середня зарплата на час виконання обов'язків, пов'язаних з узяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також направленням районними (міськими) військкомами на медогляд, лікування (ч. 2 ст. 21 Закону про військову службу).

Хто вповноважений перевіряти військовий облік на підприємстві

Як випливає з п. 53 Порядку № 921, розпорядженнями районних держадміністрацій (міських рад) щороку затверджують:

• плани перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

• завдання з методичного забезпечення військового обліку й підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку.

Керуючись затвердженими райдержадміністраціями (міськрадами) планами, районні (міські) військкомати щороку проводять перевірки підприємств, які перебувають на території їхньої відповідальності та в яких працюють військовозобов'язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов'язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решту підприємств перевіряють раз на три роки (п. 78 Порядку № 921).

Своєю чергою, до повноважень районних (міських) військкоматів п. 56 Порядку № 921 зараховує не лише безпосереднє здійснення перевірок стану військового обліку на підприємстві, а й, зокрема, ведення провадження у справах про адмінправопорушення щодо осіб, відповідальних за ведення військового обліку, призовників і військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку.

Зважаючи на п. 5 Питань, які підлягають перевірці, наведених у додатку 27 до Порядку № 921, перевірити потрібно:

• правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

• рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, установленими Міноборони та Держстатом;

• стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військкомами з питань строків і способів звірки даних особових карток працівників з обліковими даними військкоматів, унесення відповідних змін до них й організації оповіщення призовників і військовозобов'язаних;

• стан організації періодичної звірки особових карток із записами в посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках і тимчасових посвідченнях;

• своєчасність унесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи й посади призовників і військовозобов'язаних, та повідомлення районного (міського) військкомату про зміну таких даних;

• своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

• повідомлення районного (міського) військкомату про призовників і військовозобов'язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов'язку;

• ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звірки облікових даних.

Крім того, у п. 5 Переліку питань наведено список документів, які може бути перевірено. Серед них передусім кадрові документи й документи з ведення військового обліку. Однак є й такі, що не мають жодного стосунку до самого військового обліку, наприклад: планувальні та звітні документи за минулий і поточний роки; відомості про нарахування й отримання зарплати працівниками та інші документи. Вважаємо, що перевіряльники можуть вимагати лише ті документи, що стосуються наведених питань перевірки, а не будь-які.

Водночас п. 81 Порядку № 921 передбачає можливість для райдержадміністрацій (міськрад) у взаємодії з районними (міськими) військкомами, відповідно, планово здійснювати перевірку підприємств (установ, організацій), що перебувають на території їхньої відповідальності.

Щодо процедурних питань самої перевірки, то посадові особи зі складу комісії, які проводять перевірку, повинні мати підписані їхніми керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку й затверджений план їх роботи (п. 82 Порядку № 921). Керівники підприємств мають право перевіряти наявність приписів і посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускати їх до роботи з визначеними документами.

Голови комісій, що здійснюють перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників підприємств плани роботи, а після її завершення оголошують результати. Ці результати вносять до журналів обліку результатів перевірок та звірки облікових даних, які ведуть підприємства.

За результатами перевірки має бути усунено виявлені недоліки, а про вжиті для цього заходи інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

Однак зауважимо, що не лише військкомати разом із райдержадміністраціями визначено органами перевірки за станом ведення військового обліку. Зокрема:

1. Центральні органи виконавчої влади та інші держоргани відповідно до затверджених ними планів проводять щороку перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах й організаціях, які перебувають у сфері їхнього управління (п. 79 Порядку № 921).

2. Облдержадміністрації у взаємодії з обласними військкомами можуть здійснювати перевірку держорганів, підприємств, установ й організацій, що перебувають на території їхньої відповідальності (п. 80 Порядку № 921).

3. Оперативні командування відповідно до затвердженого Генштабом Збройних сил плану проводять перевірку держорганів, підприємств, установ й організацій, що перебувають у межах зони відповідальності згідно з військово-адміністративним поділом території України (п. 76 Порядку № 921).

1. Закон про військову службу – Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. № 2232-XII.

2. Порядок № 921 – Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затверджений постановою Кабміну від 07.12.2016 р. № 921.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua