Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Інтернет-торгівля: організаційні моменти
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

У ситуації карантину, спричиненого COVID-19, обсяги продажу товарів і послуг через Інтернет суттєво збільшились. Адже такий спосіб продажу дає змогу не відвідувати магазини й не підвищувати ризики захворювання. І хоча інтернет-торгівлю здійснюють уже досить давно, однак певні організаційні питання в нормативних документах визначено нечітко. Про це й поговоримо у статті.

Чим керуватися

Наразі єдиним нормативним актом, яким визначено особливості саме інтернет-торгівлі, є Закон № 675. Крім того, сферу інтернет-торгівлі регламентовано й іншими нормативами, які мають загальний характер: ЦКУ, ГКУ, Закон № 1023, Закон № 2297, Закон № 265/95, Закон № 2346 тощо. Застосовують також і "підзаконні" нормативи, зокрема Правила № 103, Правила № 104, Правила № 185, Порядок № 833.

Ключові визначення інтернет-торгівлі наведено в Законі № 675.

Інтернет-магазин – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги через вчинення електронного правочину (пп. 8 ч. 1 ст. 3 Закону № 675).

Електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав й обов'язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (пп. 7 ч. 1 ст. 3 Закону № 675).

Електронні правочини здійснюють у сфері електронної торгівлі, якою є господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю через вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (пп. 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 675).

Електронна торгівля входить до поняття "електронна комерція", під яким розуміють відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав й обов'язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, унаслідок чого в учасників таких відносин виникають права й обов'язки майнового характеру (пп. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 675).

Вимоги до продавців у сфері електронної комерції

Продавцями у сфері електронної комерції можуть бути суб'єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи).

Таку діяльність здійснюють відповідно до класу 47.91 "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457. Свого часу на це звертали увагу й офіційні органи (див. листи Держкомпідприємництва від 11.01.2014 р. № 196/0/20-14, ДПСУ від 11.12.2012 р. № 11229/0/71-12/15-2217Є, Головного управління ДФС у Харківській області від 03.03.2016 р. № 88/ФОП/20-40-13-01-15).

У Методосновах № 396 указано, що клас 47.91 охоплює роздрібну торгівлю з допомогою компаній поштового замовлення або мережі Інтернет, тобто діяльність із роздрібної торгівлі, де покупець робить свій вибір, ґрунтуючись на рекламних оголошеннях, каталогах, інформації вебсайтів чи будь-якій іншій рекламній продукції, та здійснює замовлення поштою, телефоном або через мережу Інтернет (зазвичай за допомогою спеціальних засобів, розміщених на вебсайті). Товар, що купується, може бути або безпосередньо завантажений з інтернет-сайта, або доставлений покупцеві.

Цей клас охоплює:

– роздрібну торгівлю будь-якими товарами з допомогою компаній поштового замовлення;

– роздрібну торгівлю будь-якими товарами в мережі Інтернет;

– а також пряму торгівлю за допомогою телебачення, радіо та за телефоном;

– діяльність із роздрібної торгівлі інтернет-аукціонів.

Цей клас не охоплює:

– роздрібну торгівлю автотранспортними засобами, а також деталями та приладдям для них у мережі Інтернет (групи 45.1, 45.3);

– роздрібну торгівлю мотоциклами, а також деталями та приладдям для них у мережі Інтернет (група 45.40).

Продавці можуть перебувати на загальній або спрощеній системі оподаткування (зі сплатою єдиного податку). Причому стосовно фізичних осіб – підприємців, які є продавцями в інтернет-магазині, контролери підтверджують можливість реєстрації платниками єдиного податку 2-ї групи (ІПК ДПСУ від 30.10.2020 р. № 4469/ІПК/99-00-04-05-03-06, від 06.09.2021 р. № 3320/ІПК/99-00-04-03-03-06).

Обмеження щодо продажу товарів в інтернет-магазині

Суб'єкт господарювання самостійно визначає асортимент товарів, які продають на замовлення та поза торговельними чи офісними приміщеннями (зокрема, в інтернет-магазині), крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонено (п. 1.3 Правил № 103).

Наразі в нормативних документах не встановлено заборони щодо продажу товарів в інтернет-магазині, але є певні умови, яких необхідно дотримуватися.

Так, стосовно лікарських засобів у п. 3 Ліцензійних умов № 929 установлено, що електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами – роздрібна торгівля лікарськими засобами з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційним способом, яка охоплює приймання, комплектування, зберігання, доставку замовлень на лікарські засоби та відпуск лікарських засобів кінцевим споживачам.

Чинним наразі п. 271 Ліцензійних умов № 929 передбачено, що в разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" або запровадження надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" на період його встановлення ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дозволено здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно, організовувати та здійснювати доставку лікарських засобів і супутніх товарів безпосередньо споживачам із дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування, зокрема із залученням на договірних засадах операторів поштового зв'язку.

Дія цього пункту не поширюється на:

– лікарські засоби, які відпускають лише за рецептом лікаря згідно з умовами відпуску, визначеними в інструкції для медичного застосування, крім тих, що внесено до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

– лікарські засоби, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, внесених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 06.05.2000 р. № 770, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, внесених до зазначеного переліку;

– сильнодіючі та отруйні лікарські засоби;

– лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання.

Візьміть до відома: з 24.12.2021 п. 271 Ліцензійних умов № 929 буде виключено відповідно до п. 15 змін, затверджених постановою Кабміну від 22.09.2021 р. № 1002. Водночас Ліцензійні умови № 929 будуть доповнені розділом "Вимоги щодо провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

Зокрема, у п. 1841 Ліцензійних умов № 929 буде передбачено, що електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та їх доставку кінцевому споживачу здійснюватимуть лише через аптеки та їх структурні підрозділи, які внесено до Переліку суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, який ведуть у порядку, затвердженому МОЗ.

Електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, які відпускають без рецепта, та їх доставку здійснюватимуть лише особам, які досягли 14-річного віку.

Електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами здійснюватимуть суб'єкти господарювання за наявності (п. 1842 Ліцензійних умов № 929):

– облаштованих приміщень і/або зони в матеріальній кімнаті для зберігання оформлених замовлень;

– власного вебсайту в адресному просторі українського сегмента Інтернету, інформацію про який внесено до Переліку суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

– власної служби доставки, обладнання й устатковання, що забезпечують дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки, та/або договору з оператором поштового зв'язку, що має відповідне обладнання й устатковання та внесений до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку;

– електронної системи розрахунків і/або мобільних POS-терміналів для здійснення електронних платежів, зокрема й банківських карток, безпосередньо за місцем надання послуги.

Заборонено здійснення електронної роздрібної торгівлі та доставку кінцевому споживачу (п. 1843 Ліцензійних умов № 929):

– лікарських засобів, реалізацію (відпуск) яких громадянам здійснюють за рецептами лікарів (крім відпуску таких лікарських засобів за електронним рецептом у порядку, установленому МОЗ);

– лікарських засобів, обіг яких відповідно до закону здійснюють за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– сильнодіючих, отруйних, радіоактивних лікарських засобів і медичних імунобіологічних препаратів, перелік яких визначає МОЗ.

Алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини, що використовують в електронних сигаретах, на думку податківців, суб'єкт господарювання може продавати через інтернет-магазин за наявності місця здійснення роздрібної торгівлі (для алкогольних напоїв – додаткова вимога щодо приміщення торговельною площею не менше як 20 м2), яке обладнано реєстратором розрахункових операцій і/або програмним реєстратором розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій, ліцензій на відповідні види діяльності та забезпечення дотримання вимог ст. 153 Закону № 481 щодо заборони продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років (роз'яснення з категорії 113.04 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua), ІПК ДПСУ від 04.10.2021 р. № 3683/ІПК/26-15-07-05-07-13 та від 28.08.2021 р. № 3152/ІПК/99-00-07-05-02-06).

Є також обмеження, пов'язані із застосуванням спрощеної системи оподаткування. Наприклад, усім платникам єдиного податку заборонено здійснювати діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату (пп. 9 пп. 291.5.1 ПКУ).

Отже, потрібно уважно ознайомитися з нормативними документами, якими регламентовано діяльність у сфері продажу конкретних товарів через інтернет-магазин.

Також на цю тему читайте статті:

"Інтернет-торгівля: особливості електронних правочинів";

"Інтернет-торгівля: податковий облік";

"Інтернет-торгівля: розрахунки через РРО/ПРРО";

"Інтернет-торгівля: коли можна не застосовувати РРО / ПРРО та платіжні термінали".

1. ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

3. ГКУГосподарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

4. Закон № 1023Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. № 1023-XII.

5. Закон № 2297Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

6. Закон № 675Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 р. № 675-VІІІ.

7. Закон № 481Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" від 19.12.95 р. № 481/95-BP.

8. Закон № 2346Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 р. № 2346-III.

9. Закон № 265/95Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.

10. Порядок № 833 – Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою Кабміну від 15.06.2006 р. № 833.

11. Правила № 103 – Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджені наказом Мінекономіки від 19.04.2007 р. № 103.

12. Правила № 104 – Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки від 19.04.2007 р. № 104.

13. Правила № 185 – Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 11.07.2003 р. № 185.

14. Ліцензійні умови № 929 – Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджені постановою Кабміну від 30.11.2016 р. № 929.

15. Методоснови № 396 – Класифікація видів економічної діяльності. Методологічні основи та пояснення (КВЕД-2010), затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua